lauantai 7. kesäkuuta 2008

EU:N PERUSTUSLAKI EDUSKUNNASSA ENSI VIIKOLLA

Antti Pesonen :

Eduskunta aikoo hyväksyä EU:n perustuslain eli ns. Lissabonin sopimuksen eduskunnassa keskiviikkona 11.6.
Päätös aiotaan tehdä 2/3 enemmistöllä.


Päätös rikkoo räikeästi Suomen omaa perustuslakia, jonka muuttamiseen yhden eduskunnan päätöksellä vaaditaan 5/6 enemmistö.
EU:n perustuslain hyväksyminen Suomen kaikkien lakien yläpuolelle on räikeässä ristiriidassa Suomen perustuslain kanssa,
sillä Suomen perustuslain ydin on sen määräyksessä (2 §), jonka mukaan ylin valta Suomessa kuuluu kansalle.
Tämä ylimmän vallan kuuluminen Suomen kansalle on tarkoitettu luovuttamattomaksi oikeudeksi, josta ei edes eduskunnan 5/6 enemmistöllä voida luopua.

Itsenäisyyspuolue tulee toimimaan Suomen oman itsenäisen päätösvallan ja Suomen kansalle kuuluvan vallan palauttamiseksi oikeille omistajilleen.ST :EU:n perustuslaki eduskunnassa:
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/vex3000.sh?kieli=su&kanta=veps8999&KAIKKIHAKU=(HE+23/2008)&PALUUHAKU=/thwfakta/vpasia/vex/vex.htm

Hallitusen esityksestä:

"Perustelujen mukaan sopimuksen useat määräykset koskevat perustuslakia sillä tavoin, että sopimuksen hyväksymisestä tulee päättää perustuslain 94 §:n 2 momentissa säädetyllä määräenemmistöllä ja lakiehdotus käsitellä perustuslain 95 §:n 2 momentin mukaisessa ns. supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Lakiehdotuksen tällainen säätämisjärjestys on tarpeen myös siksi, että eräät sopimuksen määräykset ovat ristiriidassa Ahvenanmaan itsehallintolain kanssa."


Täällä esitys ja perustuslakivaliokunnan lausunto:
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/pevl_13_2008_p.shtml

Edellisestä linkistä löytyy myös alla oleva eriävä mielipide.
ERIÄVÄ MIELIPIDE 1Allekirjoittaneet edustajat ehdottivat valiokunnan lausuntoon seuraavia lisäyksiä:

"Hallituksen esityksen kohdissa, joissa käsitellään toimivallan muutoksia (kappaleessa 3.2.3.2 alkaen s. 65 ja kappaleessa 3.2.4 alkaen s. 76), selvitetään seikkaperäisesti, miten toimivallan muutokset vaikuttavat Euroopan unionin ja Suomen toimivaltaan lainsäädäntövallan osalta. Lissabonin sopimuksen jäsentely ja säännösten ylimalkaisuus tekevät hyvin vaikeaksi tarkan luettelon tekemisen siitä, mitä todella tapahtuu sopimuksen tultua voimaan. Selvää kuitenkin on, kuten hallituksen esityksestä ilmenee, että unionille siirtyvät valtuudet lainsäädäntövallan suhteen ovat varsin laajat. Niiden merkitystä kuitenkin käytännössä lieventää se, että jäsenmaat ovat jo sopineet useasta uudesta lainsäädäntöhankkeesta unionin tasolla niillä oikeusaloilla, jotka nyt siirtyvät unionin toimivallan piiriin.

Täysivaltaisuuden kannalta on kuitenkin eduskunnan lainsäädäntövallan suhteen merkittävää, jos asia, joka aikaisemmin on ollut jäsenmaiden yksimielisesti päätettävänä, siirtyy unionin päätettäväksi. Tämä tapahtuu käytännössä siirtämällä asia unionin toimivaltaan esimerkiksi uuden politiikan tai oikeusperustan kautta tai poistamalla aikaisemmin voimassa ollut jäsenmaiden veto-oikeus, jolloin yksimielisyyden tilalle neuvostossa tulee käyttöön määräenemmistömenettely. Näin pyritään tehostamaan unionin päätöksentekoa. Tämä merkitsee kuitenkin sitä, että asia siirtyy pois Suomen eduskunnan toimivallasta unionin toimivaltaan. Suomen eduskunnan lainsäädäntövallan näin laaja siirtyminen on siinä määrin merkittävä, että Lissabonin sopimuksen hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta on tältä osin päätettävä vaikeutetussa käsittelyjärjestyksessä."

Valitettavasti valiokunta on aikaisemmin ottanut toisen kannan tähän asiaan varsin ylimalkaisin perusteluin. Ehdotuksemme perustuu Suomen perustuslain 1 §:n 1 momenttiin, 2 §:n 1 momenttiin ja 3 §:n 1 momenttiin ja korostaa Suomen eduskunnan asemaa lainsäädäntövallan tärkeimpänä käyttäjänä, joka tässä tapauksessa edellyttäisi vaikeutetun käsittelyjärjestyksen käyttämistä.

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2008


Jacob Söderman /sd
Antti Vuolanne /sd
Tuula Peltonen /sd
Veijo Puhjo /vas


ST :
ps.
Europarlamentin vasemmistoryhmä tilasi mielipidetutkimuksen EU:n perustuslain
kannatuksesta TNS Gallup oy:ltä. Kyselyssä haastateltiin toukokuussa 2008 tuhatta suomalaista.
Kysymykseen "Pitäisikö eduskunnan hyväksyä EU:n perustuslaki, joka tekee EU:sta entistä enemmän liittovaltion?"


59 prosenttia vastasi Ei ja 22 prosenttia Kyllä.
Suomalaiset eivät siis halua EU:n perustuslakia. Nykyinen eduskunta ei todellakaan edusta kansaa.


59 ei - 22 kyllä !ST :
Itsenäisyyspuolue Suomen puoluepoliittisella kartalla on paradoksi !

Onhan se melko kummallista, että itsenäisyydestä on pitänyt tehdä puolue ?

Miksi itsenäisyydestä on pitänyt tehdä puolue ?

Tämä siksi, että Suomen oikeuslaitos ei toimi !

Ne asiat, esim. laittomat EU-liittymissotkut ovat perustuslakikysymyksiä, jotka pitäisi ratkaista perustuslakituomioistuimessa tai valtakunnanoikeudessa, odottavat, koska valtiopetos ei vanhene koskaan.

Ilman toimivaa oikeuslaitosta laillisuutta vaativien ihmisten on ollut järjestäydyttävä ensin puolueeksi ja oikeutta haetaan "pidemmän kaavan mukaan", kunhan ensin saadaan eduskuntaan enemmistö niitä, jotka ymmärtävät, että laillinen yhteiskunta tarvtsee omia lakejaan noudattavan eduskunnan.

Nyt näin ei ole, vaan Suomi on vajoamassa yhäkin paheneviin laittomuuksiin.

Hyvä muistaa, että laiton eduskunta ei edusta kansaa. Vaalirahoitussotkuissa on paljastunut ne todelliset Kakkoset, jotka ykkösinä hoitavat Suomen asiat Suuren Rahan piikkiin !

Kaikki nykyeduskunnan päätökset on siis tehty yksityishenkilöinä, eikä kansaa edustavina kansanedustajina.

Itsenäisyyspuolueen paradoksi : oikeutta ja laillista yhteiskuntajärjestystä haetaan ensin äänestämällä laillisuus takaisin !

Valtiopetos ei vanhene koskaan !Veikko Mäkinen :
Tästä linkistä voit antaa tukesi ja pyyntösi irlantilaisille vaikuttaa Lissabonin sopimuksen torpedoimiseen:

http://www.irish-friends-vote-no-for-me.org/index.php?cccpage=sign_petition&set_language=fi

Ei kommentteja: