sunnuntai 1. kesäkuuta 2008

EI TURVETTA KELJONLAHDELLE

Keskisuomalainen 26.10.2007

Kun Suomi laittoman EU-liittymissopimuksen turvin saneerattiin eurokuntoon, myös valtion laitokset yhtiöitettiin ja yksityistettiin. Vuosi vuodelta myös Fortumin voitot ovat kasvaneet ja kansa on syvästi järkyttyneenä ja häpeää tuntien maksanut myös Fortumin ylimmälle johdolle miljoonaoptioita. Vielä enemmän Suomen kansa on menettänyt kansantulostaan energialaskuissaan ulkomaisille suursijoittajille.

Energiayhtiöitten yhtiöittämisen yhteydessä menetettiin kansantalouden etu ja nykyiset energiamyyjät kuittaavat voittonsa monopoliensa turvin vain omistajilleen. Yhtiöitten on kasvatettava kokoaan tai laajennettava markkinaosuuksiaan kasvun ja voittojen varmistamiseksi energiansäästön ja energiatehokkuuden kustannuksella.

Siksi energian säästö, uudet innovaatiot ja uusiutuvien luonnonvarojen käyttöönotto on miltei mahdotonta, koska niiden tuotanto ja käyttöönotto vaatisi tuekseen kaikkien nykyisten energian suuryhtiöiden lopettamispäätöksen: Elämän pelastamiseksi uraanista ja fossiilisista polttoaineista on luovuttava niin pian kuin mahdollista, samoin turpeen polttamisesta!

Turve on nuorta kivihiiltä ja edustaa luonnon nopeasta hiilikierrosta poistunutta hiiltä. Nykyisen ilmastomuutoksen pääsyy on luonnon varastoiman hiilen polttaminen ihmisen toimesta.
Nykytietämyksellä ihmiskunnalla on täsmälleen viisi-kymmenen vuotta aikaa kääntää kehityksen suunta elämän ja tämän pallon pelastamiseksi, tilanteessa missä esim. Suomessa liikenteen polttoaineiden omavaraisuus on nolla (0)!

Uusiutuvien luonnonvarojen käyttöönotto massiivisesti on mahdollista, mutta se vaatisi tuekseen täydellisen yhteiskuntarakenteen hajauttamisen nykyisen keskittämisen sijaan, samalla kun nykyinen ihmiskunnan viiden maapallon suuruinen ekologinen jalanjälki ja kulutustottumukset pitäisi vähentää nykyisestä kulutustottumuksesta maailmanlaajuisesti viidesosaan ja meillä teollisuusmaissa kehitysmaiden tarpeet huomioon ottaen yhteen kymmenesosaan.
Raha puhuu energiatuotannossa.
Entäs me täällä Jyväskylässä?
Me vain lisäämme turpeen polttamista ja talouskasvuajattelua! Edes liikenteen biopolttoaineet eivät kiinnosta ketään?
Nyt Rauhalahdessa tupruaa Fortumin ja JE:n oma 295 MV piippu: 70 prosenttia turvetta ja 30 prosenttia puuta ilman savukaasupesuria, vaikka savukaasupesuriinkin olisi tekniikka ollut olemassa jo vuosia?
Jyväskylän yhtiöiden välisestä tulehtuneesta ja yksisilmäisestä tilanteesta johtuen kaikkia vaihtoehtoisia ratkaisumalleja ei ole edes avoimesti huomioitu eikä käsitelty, koska nyt energiatuotannossa puhuvat vain raha ja monopolit; yksityisten etu eikä kansantalouden etu.
Jyväskylän kuntapäättäjätkin kypsyivät Fortumin monopoliin ja päättivät ryhdistäytyä vastatoimiin kaupungin talouden oikeudenmukaisen tulonjaon turvaamiseksi ryhtymällä rakentamaan omaa monopolia ja suurvoimalaa Keljonlahdelle: 482MV:n kiertopetikattila kuluttaa turvetta 65-100 prosenttia ja puuta 0-35 prosenttia 9.10. myönnetyn rakennusluvan mukaan.

Kiitos Ari Lampiselle!

Jyväskylä on Keljonlahden suurvoimalahankkeellaan tipahtanut ojasta allikkoon: Tutkija Ari Lampisen v. 2005 laatiman "Uuden voimalaitoksen vaikutukset Jyväskylän ilmastostrategiaan " raportin puolueeton johtopäätös on karu, eikä se silitä Keljonlahden suurvoimalapäätöksen tehneitä Jyväskylän kaupungin luottamus- eikä vikamiehiä: "Uusi voimalaitos toteutettuna nykyisten suunnitelmien mukaan aiheuttaa Jyväskylän Energialle päästökauppariskin, joka ylittää suuruudeltaan yhtiön liikevaihdon ja kaatuu toteutuessaan Jyväskylän kaupungin vastuulle. Samalla Jyväskylän kaupungin kasvihuonepäästöt vuonna 2010 nousisivat noin 90 prosenttia korkeammiksi kuin Kioton vertailuvuonna 1990. Sellaisella suorituksella Jyväskylä sijoittuisi varmuudella huipulle Euroopan kuntien joukossa. Ottamalla voimalan toteutusprosessissa aikalisän Jyväskylän kaupunki voi uudelleensuunnata laitoksen suunnitteluprosessin siten, että päästökaupasta muodostuu kustannustekijän sijaan merkittävä uusi tulonlähde. Mikäli voimalaitos toteutetaan modernilla teknologialla, voidaan saavuttaa nykyiseen suunnitelmaan verrattuna huomattavan suuret lisätulot myös sähkön ja/tai liikennepolttoaineiden myynnillä, lähes täydellinen energiaomavaraisuus sekä EU:n pitkän tähtäimen tavoitteita vastaavat päästövähennykset energiantuotannossa ja liikenteessä."
Kiitos Ari.

Jyväskylän luottamushenkilöt ja virkamiehet tarvitsevat nyt paljon syvällisemmän vision kunnallisesta, valtakunnallisesta ja maailmanlaajuisesta energiahuollosta, jos aiomme kantaa kortemme kekoon ilmastomuutoksen torjumiseksi.
Kansantalouden ja maailmatalouden alueellisen energiaomavaraisuuden turvaamiseksi meidän on samalla jatkossa varmistettava talouden itsemääräämisoikeus, kansallistettava ylikansallisessa omistusoikeudessa olevat energiayhtiöt, palautettava kansalaisten demokraattiset oikeudet ja vaadittava samaan hengenvetoon EU:n uusi perussopimus kansanäänestykseen!

SINIKKA TYYNELÄ Jyväskylä

Ei kommentteja: