sunnuntai 1. kesäkuuta 2008

SUOMI ATOMITEOLLISUUDEN KOEKANIINIKSI

Keskisuomalainen 20.4.2008

Avoimia kysymyksiä ministeri Tarja Cronbergille:
Kykeneekö Suomi EU:n perussopimuksen hyväksymisen jälkeen estämään ulkomaisilta yhtiöiltä uraaninlouhinnan Suomessa? Kykeneekö Suomi EU:n perussopimuksen jälkeen estämään muiden EU-maiden yhtiöitä rakentamaan ydinvoimaloita Suomeen? Ja tuleeko Suomesta Euroopan ydinjätehautausmaa?

Suomeen ollaan nyt rakentamassa neljää maailman suurinta ydinvoimalaa:

1. Rakenteilla Olkiluoto 3, EPR, maailman suurin pilot reaktori, "helikopterista tehty hävittäjä", jonka rakentamisen ongelmat ja lisäkustannukset maksatetaan kuluttajilla. Käyttöönotto?

2. Suunnitteilla Olkiluoto 4, 1 000-1 800 MW, EPR?

3. Lupa-asteella Fortum - Loviisa 3, 1 000-1 800 MW?

4. Suunnitteilla Fennovoima, E.ON, 1 000-1 800 MW?

Olkiluotoon suunnitellaan jo neljättä voimalayksikköä, ja kokonaisvaikutukset meriympäristöön ovat entistä merkittävämpiä, sillä ydinvoima on lauhdesähköä, josta 2/3 menee merien lämmittämiseen.

Suomi on jo myöntänyt kaksi uraaninlouhintalupaa: Cogema / Areva (Eno ja Kontiolahti) sekä Namura/Finland Kuusamo. Lisäksi valtauslupaa odottaa 25-35 hakemusta.

Ministeri Mauri Pekkarinen on todennut, että jos Suomi käyttää atomivoimaa, moraalinen velvollisuutemme on myös tuottaa uraania omaan käyttöön. Uraaninlouhinta myrkyttää maaperän, pohjavedet, pintavedet ja ilmaston jopa tuhansiksi vuosiksi. Suomessa ei ole edes tekniikkaa jalostaa raakauraania polttoaineeksi!

Ranska on kieltänyt uraaninlouhinnan alueellaan terveys- ja ympäristöriskien vuoksi.

Keskeisin ympäristövaikutus on kuitenkin ydinpolttoaineen varastoinnista ja käytöstä sekä käytetyn polttoaineen varastoinnista ja loppusijoituksesta syntyvät radioaktiiviset päästöt ja niiden vaikutukset luonnonympäristöön sekä mahdolliset terveys- ja turvallisuusriskit.

Missään päin maailmaa ei ole vielä käytössä edes loppusijoitusta, johtuen esim. maanjäristysten pelosta.

USA:n tiedeakatemian mukaan reaktoripolttoaine on pidettävä ihmisistä ja ympäristöstä eristettynä vähintään 300 000-1 000 000 vuotta.

Mikään vakuutusyhtiö ei myöskään korvaa täysimääräisesti suuronnettomuusvahinkoja, eikä periaatteessa atomivoimalavahinkoja ollenkaan.

Jos ja kun ydinjätteistä tulee myös Lissabonin sopimuksen jälkeen kansainvälistä kauppatavaraa, niin kuin CO2-päästöistä, onko niin, että atomiystävällisestä Suomesta, vastoin kansan tahtoa, tulee jälkipolvien ydinjätehautausmaa? Kykeneekö Suomi takaamaan miljoonaksi vuodeksi jätteiden hautaamisriskit, varsinkin kun mikään vakuutusyhtiö ei kykene edes korvaamaan riskejä täysimääräisesti?

SINIKKA TYYNELÄ Jyväskylä

Keskustelu Verkossa:

TUOMAS :
Hyvä Sinikka Tyynelä. Jo vanha Aristoteles sanoi, että politiikan tarkoitus on edistää kanslaisten hyvää elämää. Ja politiikan toimia voidaan tarkastella tämän päämäärän kannalta ja todeta josko jokin toiminta on päämäärän kannalta täysin sopivaa eli adekvaattia tai tai sitten peräti perverssiä eli luonnotonta. Näyttää siltä , ettei Aristoteleen viisaus ole tässäkään kohdassa käynyt käyttökelvottomaksi . Ydinvoiman käyttöönoton ongelmat ovat tieteellisen ratkaisunsa alkutaipaleella. Sen ovat jo monet valtiot päätyneet hallituksissaan tunnustamaan.

Kun ja jos Suomen hallitus hyväksyy ydinvoiman lisärakentamisen , ymmärtäen tosiasiat, ei voi tehdä muuta johtopäätöstä kuin minkä Tyynelä tekee ja sanoa Aristoteleen kanssa , että päätös on täysin perverssi..

ST :
Kiitos Tuomas ?
Kukahan se sanoikaan, että hullut johtaa maailmaa, viisaat yrittää pitää sen pystyssä ?
FORTUM on jättänyt YVA-selostuksen Loviisan kolmannesta ydinvoimalasta työ- ja elinkeinoministerille.
Fortumin mukaan selvitys osoittaa, että Hästholmenin saarelle voidaan rakentaa kolmas yksikkö. Yhtiö suunnittelee Lovisaan sähköteholtaan 1000 - 1800 megawatin ydinvoimalaitosyksikköä. Fortum päättää jatkotoimista ministeriön lausunnon jälkeen !

Ratkaiseeko laitoksen rakentamisen Lilius, Hallintoneuvosto vai Pekkarinen ?

VAI PITÄISIKÖ SUOMEN KANSAN PÄÄTTÄÄ YDINVOIMAN LISÄRAKENTAMISESTA, KOSKA SUURONNETTOMUUDEN VAKUUKSIA EI OLE, EIKÄ MIKÄÄN VAKUUTUSYHTIÖ SUOSTU EDES VAKUUTTAMAAN SUURONNETTOMUUKSIA TÄYSIMÄÄRÄISESTI ?

SUOMESTA JA SUOMEN KANSLAISISTA TEHDÄÄN NYT KOEKANIINEJA MAAILMANSUURIMMILLE YDINVOIMALOILLE ! Esim. Olkiluoto 3 on kuin traktori, josta on tehty hornet-hävittäjä !

"Valtion omistajapolitiikan sälyttäminen yhden ministerin ja hänen välityksellään hallituksen vastuulle, ei kuitenkaan edusta kansanvaltaa, vaan paremminkin pienryhmän diktatuuria. ( Kauko Tuupainen )"

ST :
Suomessa Fortum omistaa Loviisan ydinvoimalaitoksen ja 26,6 % Teollisuuden Voimasta, joka omistaa Olkiluodon ydinvoimalaitoksen. Ruotsissa Fortum omistaa yhdessä ruotsalaisen Vattenfallin ja saksalaisen E.ONin kanssa ydinvoimaloita. Venäjällä kiistelty Poljarnyi Zorin ydinvoimala kuuluu Fortumin osaomistuksiin.
Fortumilla on Ruotsissa omistusosuuksia Oskarshamn 1, 2 ja 3:ssa 1058 MW ja Forsmark 1, 2 ja 3:ssa 722 MW (2005). Fortum tuotti vuonna 2004 17,9 % Ruotsin ydinvoimasta (13,4 TWh / 75 TWh). Muut Ruotsin ydinvoiman tuottajat (2004) ovat Vattenfall 54,7 %, E.ON 26,7 % ja Skellefteå Kraft 0,8 %.

KESKITTYMINEN :
Ruotsin kilpailuviraston mukaan sähköntuotanto on Pohjoismaissa keskittynyt liian harvoille tuottajille, jotka omistavat yhdessä suuria voimaloita. Yhteisomistus mahdollistaa tuotantomäärien ja markkinahintojen ohjailun. Kun kilpailun puuttuessa hinta määräytyy kalleimman tuotantomuodon mukaan, tuotantojärjestelyillä voidaan varmistaa markkinahinnaksi maksimi. Tähän perustuvat sähköyhtiöiden suuret voitot. Koska fossiilisten polttoaineiden päästöoikeudet nostavat kivihiilen tuotantohintaa, tässä järjestelmässä ne samalla nostavat siis yritysten voittoja kaikista energiamuodoista. Suomessa Matti Purasjoki teki Kauppa- ja teollisuusministeriölle selvityksen syyskuussa 2006. Sen sanoma oli sama kuin Ruotsin kilpailuviraston. ( lähde:wikipedia )


Purasjoki ehdotti Fortumin hallitsevan markkina-aseman rajaamista. HÄN EHDOTTI UUTTA VALTIONYHTIÖTÄ JA SUURTEN VOIMALOIDEN YHTEISOMISTUKSEN KIELTÄMISTÄ !

ST :
E:ON kauppa 2006
Tammikuussa 2006 Fortum Oyj:n tytäryhtiö Fortum Power and Heat Oy osti Espoon kaupungilta sen osuuden E.ON Finland Oystä. Kaupan ansiosta Fortum sai siirtokapasiteetin niukkuuden vuoksi ainakin osan ajasta määräävän markkina-aseman Suomen markkinoilla. Kilpailuvirasto hyväksyi kaupan kesäkuussa, mutta asetti kaupan ehdoksi sähköntuotannon vuokraamista kilpailijoille: Fortumin tuli vuokrata 1 TWh niin sanottua virtuaalikapasiteettia 31.3.2011 asti, ja Meri-Porin hiilivoimalaitoksen osuus tuotannosta 30.6.2010 asti. Lisäksi Haapaveden turvelauhdevoimala

Hämeenlinnan yhteistuotanto- sekä kaasuturbiinivoimalaitos tuli myydä. Fortum valitti päätöksestä, mutta Korkein hallinto-oikeus (KHO) hylkäsi Fortumin valituksen lokakuussa 2006.
Helsingin Sanomien mukaan Fortumille Espoon Sähkön osto E.ON:lta oli hyvä liiketoimi, espoolaisten maksamat hinnat kaukolämmöstä paransivat lehden mukaan selvästi Fortumin tulosta. Lisäksi kaukolämmön myynti on aina alueellinen monopoli, eikä sen hinnan osalta suoriteta viranomaisvalvontaa, kuten tehdään sähkön siirtomaksujen osalta.

Fortumin osalta pitäisi tehdä jotakin ja pian ! Monopoliyhtiönä ja pörssiyhtiönä se on sitonut kuluttajat pakkopaitaan. KAIKKIEN LUOTTAMUSMIESTEN JA KANSANEDUSTAJIEN OSAKESALKUT SYNIIN ? Jääviydet huomioitava päätösenteossa !

JOS FORTUMIN JA SUURYHTIÖIDEN MONOPOLEJA EI PIAN PURETA, EMME IKINÄ PÄÄSE UUSIUTUVAN ENERGIAN RAKETAMISPROJEKTIIN. JOKAINEN YDINVOIMALA JA TURVEVOIMALA NOSTAA LASTEMME KYNNYSTÄ SELVIYTYÄ UUDISTAMISPROJEKTISTA, JOKA TAKAA ELÄMÄN SÄILYMISEN MAAPALLOLLA !

ST:
Ydinvoimaa Suomessa tuottavat neljä toimivaa ydinvoimalaitosyksikköä, joilla tuotetaan noin neljännes Suomessa käytetystä sähköstä. Laitosyksiköistä kaksi on Satakunnan Olkiluodossa ja toiset kaksi Loviisassa. Suomen viides laitosyksikkö, Olkiluoto-3, on rakenteilla.

SUOMEN NYKYISET YDINVOIMALAT:
Loviisa-1 Atomenergoexport, VVER-440,PWR 488 MW
Loviisa-2 Atomenergoexport, VVER-440,PWR 488 MW
Olkiluoto-1 ASEA-Atom, BWR 860
Olkiluoto-2 ASEA-Atom, BWR 860
Olkiluoto-3 Areva NP & Siemens AG, EPR 1600 MW Rakenteilla 2011

Valvonta
Suomessa ydinvoiman käytöstä määrätään ydinenergialaissa seuraavaa:
· 5 § Yhteiskunnan kokonaisetu Ydinenergian käytön tulee olla, sen eri vaikutukset huomioon ottaen, yhteiskunnan kokonaisedun mukaista.
· 6 § Turvallisuus Ydinenergian käytön on oltava turvallista eikä siitä saa aiheutua vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.
Muunlainen ydinenergian käyttö on Suomessa laitonta. Ydinenergialain ja muiden ydinenergiaa koskevien lakien ja määräysten noudattamista valvotaan sekä kansallisesti, että kansainvälisesti.

ST :
Olkiluoto-4, 1000 - 1800 MW ? YVA selvitys :
Teollisuuden Voiman neljännen ydinvoimalaitosyksikön, 1000 – 1800 MW ?, ympäristövaikutusten arviointia koskeva selvitys saatiin valmiiksi ja jätettiin työ- ja elinkeinoministeriölle 14.2.2008. Jos suunnitelma toteutuu tavoitteena olisi rakentamisen aloittaminen 2013 ja voimalaitoksen käyttöön ottaminen noin 2018.


Säteilyturvakeskus julkaisi lausuntonsa YVA - selostuksesta 22.4.2008 . Säteilyturvakeskus totesi YVA - selostuksen kattavan Olkiluodon mahdollisen neljännen laitosyksikön ympäristövaikutukset STUK:n kannalta. Lausunnossa todettiin kuitenkin parannettavaa mm. merenpinnan nousun, mahdollisen onnettomuuden vaikutusten ja väestönsuojelutoimien ja jäähdytysvesiratkaisujen osalta, joita on esitettävä kattavammin mahdollisessa rakentamislupahakemuksessa.

ST :
FENNOVOIMAN TAVOITE RAKENTAA 1500, 2500 MW ?
Fennovoiman tavoitteena on rakentaa uusi ydinvoimala Suomeen :

Fennovoiman osakkaina ovat suomalaiset teollisuuden, kaupan ja palvelualojen yritykset, alueelliset ja paikalliset energiayhtiöt sekä E.ON, joka vähemmistöomistajana tuo ydinalan asiantuntemustaan Fennovoiman hankkeeseen.
Fennovoima on uusi suomalainen voimayhtiö, jonka tehtävänä on rakentaa uusi 1 500 – 2 500 MW:n ydinvoimala. Sen tuotannon tavoitellaan käynnistyvän ensi vuosikymmenen jälkipuoliskolla.

Fennovoiman on määrä tuottaa sähköä omistajiensa tarpeisiin omakustannushintaan. Kukin omistaja saa tuotantokapasiteettia käyttöönsä omistusosuuttaan vastaavan määrän. Noin kolmannes kapasiteetista on varattu Suomessa sähköä käyttäville teollisuuden, kaupan ja palvelualan yrityksille, noin kolmannes alueellisille ja paikallisille energiayhtiöille sekä noin kolmannes E.ONille.

Fennovoima on käynnistänyt selvitykset uuden ydinvoimalan rakentamiseksi. Laitospaikan lisäksi selvitetään mm. turvallisuuteen, tekniikkaan ja ydinjätehuoltoon liittyviä asioita. Sopivia laitospaikkoja kartoitetaan yhteistyössä kuntien kanssa eri puolilla Suomea.
Fennovoima laatii ympäristövaikutusten arvioinnit neljälle laitospaikalle. Tarvittavissa selvityksissä Fennovoima hyödyntää Euroopan toiseksi suurimman ydinvoiman tuottajan E.ONin monipuolista kokemusta.

ST :
E.ON / Fennovoiman kumppanuus ?

E:ON AG on maailman suurin yksityisessä omistuksessa oleva voima- ja kaasuyhtiö.

Sen kotipaikka on Saksassa. Sillä on 35 miljoonaa asiakasta.
Monikansallinen energiayhtiö E.ON on pyrkimässä voimakkaasti Suomen energiamarkkinoille. Se epäonnistui ensimmäisessä yrityksessään päästä Loviisan voimalaitosten välittömään läheisyyteen omalla voimalahankkeella.

Yhtiö havitteli 112 hehtaarin merenrantatonttia Fortumin ydinvoimaloiden naapurista. Läheiset Valkon kylän asukkaat huomasivat jäävänsä Säteilyturvakeskuksen määrittelemän suojavyöhykkeen sisään ja nousivat vastarintaan. Hanke hylättiin kaupunginvaltuustossa.

E.ON ei luovuttanut. Yhtiö on varannut korvamerkittyä rahaa Pohjoismaihin. Nyt E.ON yrittää uudelleen perustamansa Fennovoima Oy:n kautta, josta se omistaa 34%. Vaihtoehtoisina sijoituspaikkoina voimalalle tai voimaloille sen suunnitelmissa ovat länsirannikolla Kristiina, Pyhäjoki ja Simo sekä etelärannikolla Ruotsinpyhtään ulkosaaristo 5 km Loviisan voimaloista.

Mutta miksi ihmeessä E.ON pyrkii Suomeen?

Selitys piilee Saksan maaperässä, johon ei ole turvallista varastoida käytettyä ydinpolttoainetta. Suomi on niitä harvoja maita, jotka ovat asian ratkaisseet ???? Suomen ikivanha kallioperä on turvallinen ! Tähän E.ON pyrkii !!!!


E.ON on Fennovoimassa strateginen kumppani: Sen sähköntuotanto on 400TWh. Ydinvoimayhtiö E:ON:lla on kapasiteettia 10.000 MW, 21 ydinvoimalaitosyksikköä, joista 9:ssä luvanhaltija ja 12 vähemmistöosakas.

E.ON:n hiilivoimaloista kolme on Euroopan 30 eniten hiilidioksidia tupruttavien voimaloiden joukossa. WWF antoi sijaluvun 30 absoluuttisesti eniten hiilidioksidia päästävälle voimalalle suhteellisen hiilidioksidipäästön mukaan (g CO2/kWh) 5/2007.
E.ON Ruhrgas on E.ON:n markkinayksikkö, jonka vastuulla on kaasuliiketoiminta Euroopanlaajuisesti. Yhtiö on Saksan suurin maakaasun jakelija ja Euroopan johtavia kaasuyrityksiä. E.ON Ruhrgasilla on monenkirjava ja pitkäikäinen tarjontavalikoima ja se hankkii kaasunsa kuudesta eri lähteestä muun muassa Venäjällä ja Norjassa.

E.ON partnereita ydinvoimalatuotannossa ovat ranskalainen AREVA ja saksalainen Siemens.

TUOMAS:
Sinikka Tyynelä lähettelee kuin parantavaa säteilyä meidän kevätkohmeisille ja talvipölyisille aivoillemme. KIITOS. Vahvasti näyttää siltä ,
että Suomi on vain se kuuluisa "ajopuu" EU-politiikassa. Hämmästyttävää on huomata, että viisimiljoonainen kansa , joka on itsenäisen
olemassaolonsa puolesta joutunut taistelemaan, luonut korkean kansallisen kulttuurin ja valvonut demokraattisin menetelmin hyvivoinnin tasaist
jakautumista kansalaistensa keskuudessa, on vajoamassa välinpitämätömuuteen hetkellä, jolloin kaikki nämä arvot ovat todellisesti uhattuna
ja lisäksi koko olemassaolo ei ainoastaan omassa maassamme vaan kaikkialla. Näyttää toteutuvan globaali järjettömyys vain siksi, että kun

RIKAS PUHUU,VAIKENEVAT KAIKKI. Tämä viisaus löytyy Siirakin kirjasta niinkuin niinkuin moni muukin.

ST:
Olkiluoto 4 YVA-prosessi ajettu läpi sammutetuin lyhdyin
SUOMESSA RAKENNETAAN MAAILMAN SUURIMPIA YDINVOIMALOITA SAMMUTETUIN LYHDYIN !

KUINKA MONI TIEDOTUSVÄLINE ON KERTONUT KANSALLE TOTUUDEN ? EI AINOAKAAN !

Olkiluoto 4 YVA-prosessi ajettu läpi sammutetuin lyhdyin.

Kannanottojen määräaika meni umpeen 21.4 :

STT:n tiedotteen mukaan kannanottoja on tullut hyvin vähän, mikä on totta kun käy kotisivulla:
http://www.tem.fi/?s=2649

Englanninkielisellä sivulla ei ole yhtään kannanottoa:
http://www.tem.fi/?l=en&s=2649

Ruotsinkielisellä sivulla on 2 kannanottoa:
http://www.tem.fi/?l=sv&s=2649

VIIKKO LISÄAIKAA !
Viikon sisällä annetut kannanotot liitetään Olkiluoto 4 YVA:an

TEHKÄÄ SIIS PIKAISESTI LAUSUNTOJA (mielipiteitä) otsikolla YVA-selostus Olkiluoto 4

Lähettäkää ne Jorma Aurelalle Jorma.aurela@tem.fi
tai uraaniorgin Ulla Klötzerille, ullaklotzer@yahoo.com , jotta voidaan tehdä lehdistötiedote:

Lausunto voi olla hyvin lyhyt ja ytimekäs:
- Suomi ei tarvitse uusia ydinvoimaloita
- Ydinvoima ei ole ratkaisu kasvihuoneongelmalle
- Ydinjäte ongelma ei ole ratkaistu. Suomalaisilla on oikeus kunnon keskusteluun Olkiluotoon rakennettavasta loppusijoituksesta
- Ydinvoimalat lämmittävät vestistöjä
- Tai mitä tahansa
Fennovoiman YVA-lausunnot hyviä esimerkkejä:
http://www.tem.fi/?s=2606
REAGOIKAA IHMEESSÄ muuten tulkitaan asia niin että Fennovoiman voimalaa ei haluta mutta OLKILUOTO 4 hyväksytään

LÄHETTÄKÄÄ VIESTI ETEENPÄIN!

ST:
Jyväskylä taistelee turvevoimalasta ! Suomi puhuu ministerien tekstiviesteistä ja selän takana kansalta piilossa rakennetaan maailman suurimpia ydinvoimaloita !

Suomi on itsenäisyyden ajan historiansa pahimmassa hätätilassa.

Meidät on petetty ! Meidän lapsemme on petetty ! Meidän ekosysteemimme on petetty !

Meidän uljas sananvapautemme lippulaiva, lehdistö ja Suomen tiedotusvälineet ovat uponneet pohjamutiin !

ST :

Tämä on niin järkyttävä tilanne länsimaisessa yhteiskunnassa, että.... naurattaa....
Tämän pahemmin ei omat päättäjät ja tiedotusvälineet voi kansaa pettää ja enempää halventaa ?
Kansakunnan alennustila on täydellinen. Se siitä sanavapaudesta ?
Mitä siitä sananvapaudesta, jos puuttuu sanoman perillemeno ?
Mikään tiedotusväline ei enää ole kehityksen kelkassa, ei ymmärrä tai osaa käsitellä kansan asioita ?
Onneksi vain Pohjalta voi Nousta ! Nyt on Suomen kansan näytön paikka, juuri ennen Lissabonin sopimuksen hyväksymistä. Toimittajien on pystyttävä kertomaan sopimuksen sisältö koko kansalle !

Nyt alkaa riittää :

EU:n päätöksenteko turvaa vain ylikansallisten keskittyneiden suuryhtiöiden monopolit ja kansan kurjistamisen !

MUTTA MEILLE EI RIITÄ HYVINVOINNIKSI PELKÄT YDINJÄTTEET JA KANIN KOHALO ! ?

AAPEE :
Hyvin on Sinikka Tyynelä perehtynyt ydinvoimalan vastustamiseen tällä mielipidepalstallaan. Ei varmaankaan kannata tässä yhteydessä kenenkään lähteä perustelemaan ydinvoiman tarvetta ja etuja. Mielenkiintoista on, että ohjeistetaan myös henkilökohtaisten mielipiteiden sisältö ja ohjeet ilmaisulle.
(aapee 24.04.2008 18:01)

ST :
Pääsit ytimeen aapee ! Sillä siinä hätähuudossa, jonka sain paljastuu koko Suomen näennäisdemokratian tila !

Tiedotusvälineet on ihan pihalla, mitä valtakunnassa tapahtuu. Isot, miljoona vuotta ekosysteemeihin vaikuttavat päätökset ja käsittelyprosessit tehdään selän takana. Tai niistä päättää yksi ainoa ministeri.

Tiedotus kuoleman vakavista asioista on muutamien kansalaisaktivistien varassa !

Suomalaiset kuulevat ydinvoimalaprojeteistaan vain ulkomaisilta tiedotusvälineiltä ! jne.

Suomen alennustila ei tästä pahene. Pohjalta voi vain nousta ja on vihdoin noustava !

Meille ei riitä hyvinvoinniksi miljoona vuotta säteilevät ydinjätteet, emmekä suostu myöskään koekaniineksi ylikansallisten voimayhtiöiden ehdoilla, ilman mitään suuronnettomuusvakuutuksia, tai edes riskikartoituksia !

ST:
TEM TEM TEM

Laki eräiden tehtävien siirtämisestä työ- ja elinkeinoministeriöön (voimassa 1.1.2008 alkaen) 9.11.2007/971

1 §
Työ- ja elinkeinoministeriö käsittelee ja ratkaisee asiat, jotka seuraavissa laeissa tai niiden nojalla on säädetty kauppa- ja teollisuusministeriön käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi, sekä käyttää näissä laeissa kauppa- ja teollisuusministeriölle säädettyä asetuksenantovaltaa:

2) biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annettu laki (446/2007);
12) päästökauppalaki (683/2004);
22) Energiamarkkinavirastosta annettu laki (507/2000);
33) sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettu laki (1260/1996);
51) kansainvälisestä energiaohjelmasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta annettu laki (1682/1991);
52) säteilylaki (592/1991);
57) ydinenergialaki (990/1987);
71) ydinvastuulaki (484/1972);

4 §
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.
HE 54/2007, PeVM 3/2007, EV 47/2007

Ville Vipunen : ????????????

ST :
TEM = Työ- ja elinkeinoministeriö

TEM = ministeri Mauri Pekkarinen

- Ville Vipunen, arvaa kuka tässä valtakunnassa tekee päästökauppabisnestä ?

- Ohi ja yli alueellisten ympäristökeskusten tai muiden valvovien viranomaisten ? Esim. Jyväskylän Keljonlahden turvevoimalan ja koko turvebisneksen valtavat moninkertaistuvat CO2 -päästöt ja niiden valvonta kuuluu vain työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan ja on vain ministerin bisnestä ?

- Ville Vipunen, arvaa kuka tässä valtakunnassa tekee seläntakaiset päätökset uusista ydinvoimaloista kansaa kuulematta ?

TEM TEM TEM !

ST :
TVO jätti perjantaina 25.4.2008 työ- ja elinkeinioministeriölle hakemuksen Eurajoen Olkiluotoon suunnitellusta neljännestä ydinvoimalasta. Ja tehot senkun suurenee. Arevan lisäksi tyrkyllä olisi myös eteläkorealainen KHNP. Alustavasti näyttäisi, että voimala teho olisi 1650 MW.

ST :
Uraanin kosminen elinkaari

( TVO:n kotisivulta ):
Maapallollamme esiintyy luonnossa noin sata erilaista alkuainetta, joista vety on kevyin ja uraani kaikkein raskain.

Kevyimmät alkuaineet, vety ja helium, syntyivät jo maailmankaikkeuden alkuräjähdyksessä. Uraani ja muut rautaa raskaammat alkuaineet syntyivät supernovaräjähdyksissä ja sekoittuivat tähtienväliseen kaasu- ja pölyaineeseen. Uusia tähtiä syntyi tähtienvälisen aineen pilvistä, jotka tiivistyivät tähtijoukoiksi.

Tällä tavalla syntyi myös Aurinkomme noin viisi miljardia vuotta sitten. Pyörivän pilven keskiosa kasaantui Auringoksi ja ulommista osista muodostuivat planeetat ja muut aurinkokunnan kappaleet. Lähelle Aurinkoa muodostui raskaista alkuaineista koostuvia kiviplaneettoja, kuten Maa, ja kauemmaksi kaasuplaneettoja, kuten Jupiter ja Saturnus.

Maapallon syntyessä aineet järjestäytyivät kovassa kuumuudessa painonsa mukaisesti; raskaimmat keskelle ja kevyimmät ulkokehälle. Raskaat alkuaineet, kuten uraani, rauta ja nikkeli, vajosivat alaspäin maapallon sisustaan. Radioaktiivisten aineiden hajoamiset lämmittävät edelleen maapallon sisäosaa pitäen sitä sulana. Uraania on ollut Maapallon alkuaikoina enemmän, mutta radioaktiivisena aineena osa siitä on hiljalleen hajonnut toisiksi aineiksi.

ST :
27.04.2008 klo 14:19 #23 Lainaa viestiä YDINVOIMAN JÄTEOPTIOT PUNTARIIN
Esimerkki geologisen ajan suunnattomuudesta saadaan, kun kuvitellaan koko maapallon 4600 miljoonan vuoden mittainen kehitys omaan kalenterivuoteemme. Oma maamme vapautuisi mannerjäätiköistä vuoden viimeisenä päivänä, noin minuuttia ennen keskiyötä. Ihmiskunnan ajanmääritys ajanlaskusta geologisen iän mittakaavassa olisi vain 14 sekuntia ennen keskiyötä. Meidän nykyinen ihmisiän keskimääräinen pituus tällä valtavalla aika-akselilla olisi ja on tuskin puolta sekuntia.
Maapallon geologinen kehitys jatkuu, samalla kun olemme havahtuneet valtavan itse aiheutetun ilmastomuutoksen yleismaailmalliseen haasteeseen:
vain muutama sekunti ihmisen hallinnoimaa geologista aikaa luonnon herruudesta on kulunut, kun olemme jo peruuttamattomien tosiasioiden edessä: huolimatta huikeasta teknis-taloudellisesta kehityksestä, nyt käytössämme olevasta tuskin kymmenesosa sekunnista riippuu, jatkuuko elämä yhä korkeampia olomuotoja kohti, vai päättyykö kaikki kertakaikkiseen ja täydelliseen tuhoon ? Ihmiskunnan käyttämät energiat ovat muuttuneet elämän tai kuoleman kysymyksiksi.

Siksi ihmiskunnan on ymmärrettävä 2000-luvun ratkaisemattomat lähtökohdat:
- Fossiiliset polttoaineet ovat varastoitunutta aurinkoenergiaa, jota ei saa käyttää enempää kuin mitä lopputuotteeseen on sitoutunut. Fossiilinen polttaminen on rikos elämää vastaan.
- Ydinenergia ei ole aurinkoenergiaa, se ei aiheuta kasvihuonepäästöjä, mutta se tuottaa luonnolle täysin vieraita ja kokonaan uusia radioaktiivisia nuklideja. Tällaiset keinotekoiset nuklidit kuten plutonium, sekä niiden aktiivisuuden aleneminen elollisen luonnon kannalta vaarattomalle tasolle kestää kymmeniä tuhansia vuosia. Ydinvoiman fissiotuotteita karkaa polttoaineesta myös lauhdeveteen. Ydinvoimaloitten käytetty polttoaine on aktiivisuudeltaan lähes miljoonakertainen voimaloissa syntyvään muuhun ydinvoimalajätteeseen verrattuna. Ydinjäteongelma on ratkaisematta, koska sen ratkaiseminen jo ydinvoiman käyttöönottovaiheessa nostaisi ydinsähkön niin kalliiksi, ettei se enää olisi taloudellisesti kannattavaa. Ydinjätteiden käsittelemiseksi kehitteillä oleva transmutaatio nostaisi ydinsähkön hinnan nykyisellään moninkertaiseksi. Siksi ratkaisematon jäteongelma jätetään kustannuksineen tuleville sukupolville, kuten kasvihuonekaasut…

- Ydinvoimaloiden vanavedessä hallitsematon ydinteknologia ja ydinaseet ovat levinneet kaikkialle maailmaan. Ydinräjähteet ja ydinaseiden valmistus synnyttävät myös uusia radioaktiivisia jätteitä. Nykyisellä ydinaseistuksella kykenemme hävittämään 4600 miljoonaa vuotta sitten alkaneen kehityksen huipulta ihmiskunnan ja maaelämän täydellisesti. Se ei varmasti ole elämän tarkoitus. Siksi ilmastosopimusten kasvihuonekaasujen vähennysvelvoitteiden korvaamista tai perustelemista jäteongelmaa kiertävällä ydinvoimalla tai sen lisärakentamisella ei voida pitää eettisesti oikeutettuna eikä kestävänä ratkaisuna. Ydinvoimalla on suora yhteys ydinaseiden leviämiseen.

- Suomen viidennen ydinvoimalan rakentamisen yhteydessä on vihdoin ratkaistava ydinsähkön todellinen hinta. Meidän on hinnoiteltava jo nyt käytössä oleva ydinsähkö aiheuttamisperiaatteella, huomioitava riskit, vakuutukset ja transmutaation todelliset ”ei kukaan edes vielä tiedä, kuinka monikertaiset ”- kustannukset sähkön hintaan. Jos ja kun sitä ei edes osata tehdä, on ydinvoimasta luovuttava ja elämän todelliset arvotalletusoptiot suunnattava uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoon viipymättä. KSML 26.3.06 S.Tyynelä

ST :
OL3 - Ajankohtaista helmikuussa 2008

( TVO:n kotisivulta ):

Olkiluoto 3 -projektissa on mukana runsaat 1 800 suoraa alihankkijayritystä, joista suurin piirtein 40 % on Suomesta. Rakennustyömaan vahvuus on nyt noin 2 500 henkilöä, joista noin kolmasosa on suomalaisia. Työmaan painopiste on siirtymässä rakentamisesta asennustöihin.

Betonia on valettu vajaa puolet kokonaismäärästä eli noin 110 000 kuutiometriä. Reaktorilaitoksen puolella suurin osa pohjalaatan päällä olevista seinistä on jo valmiina. Suojarakennuksen ulkoseinämän ensimmäinen valuosa on myös valmiina ja seuraavan osan raudoitus on aloitettu. Polttoainerakennus on saavuttanut kattokorkeutensa. Myös turpiinihallin teräsrakenteiden asennukset ovat harjakorkeudessa. Lauhduttimien asennus on loppusuoralla. Turpiinihalliin tuleva suuri siltanosturi asennetaan paikalleen maaliskuussa. Merivesipumppaamolla jatkuvat rakennustyöt ja kytkinlaitoksella ollaan edetty jo viimeistelyvaiheeseen.

Kaikki sekä reaktori- että turpiinilaitoksen isot komponentit ovat työn alla. Reaktoripaineastian painekoe tehdään tulevana kesällä ja paineastia saapuu Olkiluotoon vuoden lopulla. Matalapaineturpiinien ulkopesien kokoonpanohitsaukset ovat parhaillaan meneillään.

Keskustelua netissä :
http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelu/Suomi-atomiteollisuuden--koekaniiniksi%3F(112322).ece?pgNro=2

Ei kommentteja: