torstai 12. kesäkuuta 2008

LISSABONIN SOPIMUS HYVÄKSYTTIIN 151 - 27

Lissabonin sopimus hyväksyttiin tänään äänin 151 -27.

Radiouutisissa asia ilmoitettiin äänestyksen jälkeen.

Suomen media uutisoi tuloksen vasta kun se on jo ajettu läpi.

Laittoman EU -liittymissopimuksen seurauksena markan syrjäyttämisineen Suomi on vain ajopuu globaaleilla maailmanmarkkinoilla. Suomea ei ohjasta muu kuin suuri raha. On surullista ja surkuhupaisaa, että vaalirahasotkujen tahmukkeissa oleva eduskunta päättää Suomen historian tärkeimmästä asiasta lähes minkään tiedoptusvälineen reagoimatta asiaan.

- Suomessako lehdistövapaus ja sananvapaus ?

Kansan on hyvä muistaa, että valtiopetos ei vanhene koskaan.Esko Seppänen Hesarissa :
Olipa Suomella mielenkiintoinen, alamaisuutta uhkuva ajoitus hyväksyttää eduskunnalla Lissabonin sopimus juuri tänään!

Irlannin EU-myönteinen media saa aiheen kirjoittaa huomenna, kansanäänestyspäivänä, että Suomikin hyväksyi, miksi ei Irlantikin.

Eli Suomi teki halpahintaista europropagandaa yrittämällä vaikuttaa Irlannin kansanäänestyksen tulokseen.Entäpä jos Irlannissa tulee EI? Silloin Suomen eduskunnan päätöksellä ei ole mitään merkitystä, kun sopimus on mennyt hylkyyn.

Edellisenkin kerran eduskunta hyväksyi EU:n perustuslain kuolleen version.Olisi ihan hyvin voitu odottaa muutama päivä, mutta ei odotettu, kun piti yrittää vaikuttaa Irlannin tulokseen samantapaisena, sotilaallisesti liittoutumattomana maana - paitsi että Vanhasen hallituksen ohjelmaan ei ole enää kirjattu sotilaallista liittoutumattomuutta, mutta sitä ei Irlannissa tiedetä.

Toukokuinen TNS Gallupin tekemä mielipidetutkimus on jäänyt Suomessa vähäiselle huomiolle. Sen mukaan 59 % suomalaisista vastustaa (22 % kannattaa) Lissabonin sopimusta, jos se tekee EU:sta enemmän liittovaltion, ja 83 % vastustaa (11 % kannattaa), jos sillä EU militarisoidaan. Tällä perustuslailla EU:ta liittovaltioidaan ja se militarisoidaan.


ST :
KESKIVIIKKONA 11. KESÄKUUTA 2008 SUOMEN EDUSKUNNASSA :

kello 15 (15.05)
Päiväjärjestys
Ilmoituksia
Toinen käsittely


PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:
1) Hallituksen esitys Euroopan unionista
tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön
perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn
Lissabonin sopimuksen hyväksymisestä
ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 23/2008 vp
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö UaVM 6/2008
vp
Ensimmäinen varapuhemies: Ensin päätetään
ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa
käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa
käsittelyssä lakiehdotuksesta.
Sopimus ja lakiehdotus koskevat perustuslakia,
joten ne voidaan perustuslain 94 §:n 2 momentin
ja 95 §:n 2 momentin mukaisesti hyväksyä päätöksillä, joita on kannattanut vähintään
kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.
Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä
täysistunnossa. Keskustelussa on ed. Esko-Juhani
Tennilä ed. Timo Soinin kannattamana ehdottanut,
että eduskunta ei hyväksy sopimusta eikä
lakiehdotusta.
Selonteko hyväksyttiin.
Puhemies: Kun sopimus ja lakiehdotus muodostavat
kokonaisuuden, ehdotan, että niistä päätetään
yhdessä.
Menettelytapa hyväksyttiin.


Päätökset
Ensimmäinen varapuhemies: Joka hyväksyy
sopimuksen ja lakiehdotuksen, äänestää "jaa";
joka ei niitä hyväksy, äänestää "ei". Jos vähintään
kaksi kolmasosaa annetuista äänistä on jaa ääniä,
on sopimus ja lakiehdotus hyväksytty,
mutta muuten ne on hylätty.
Totean, että työjärjestyksen 63 §:n 2 momentin
nojalla pöytäkirjaan merkitään, miten kukin
edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi sopimuksen
ja lakiehdotuksen äänin
jaa 151, ei 27; poissa 21. (Ään. 1) (Liite 1, s.
74)
Sopimuksen ainoa käsittely ja lakiehdotuksen
toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

Ilman ainuttakaan laukausta Suomen perustuslaki jäi toiseksi.

Valtiopetos ei vanhene koskaan.


Hljaisen hetken jälkeen äänestysluettelot :


"Jaa" äänestävät seuraavat 151 edustajaa:

Matti Ahde /sd
Esko Ahonen /kesk
Eero Akaan-Penttilä /kok
Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
Mikko Alatalo /kesk
Claes Andersson /vas
Janina Andersson /vihr
Marko Asell /sd
Sirpa Asko-Seljavaara /kok
Thomas Blomqvist /r
Tuija Brax /vihr
Maarit Feldt-Ranta /sd
Tarja Filatov /sd
Christina Gestrin /r
Maria Guzenina-Richardson /sd
Pekka Haavisto /vihr
Juha Hakola /kok
Leena Harkimo /kok
Heidi Hautala /vihr
Hannakaisa Heikkinen /kesk
Timo Heinonen /kok
Eero Heinäluoma /sd
Pertti Hemmilä /kok
Hanna-Leena Hemming /kok
Anna-Maja Henriksson /r
Rakel Hiltunen /sd
Jyri Häkämies /kok
Tuomo Hänninen /kesk
Liisa Jaakonsaari /sd
Harri Jaskari /kok
Heli Järvinen /vihr
Antti Kaikkonen /kesk
Timo Kalli /kesk
Reijo Kallio /sd
Antti Kalliomäki /sd
Bjarne Kallis /kd
Anne Kalmari /kesk
Oiva Kaltiokumpu /kesk
Ilkka Kanerva /kok
Ilkka Kantola /sd
Saara Karhu /sd
Arja Karhuvaara /kok
Johanna Karimäki /vihr
Kyösti Karjula /kesk
Tanja Karpela /kesk
Ulla Karvo /kok
Elsi Katainen /kesk
Jyrki Katainen /kok
Sampsa Kataja /kok
Timo Kaunisto /kesk
Inkeri Kerola /kesk
Anneli Kiljunen /sd
Krista Kiuru /sd
Mari Kiviniemi /kesk
Esko Kiviranta /kesk
Katri Komi /kesk
Martti Korhonen /vas
Timo Korhonen /kesk
Juha Korkeaoja /kesk
Valto Koski /sd
Jari Koskinen /kok
Johannes Koskinen /sd
Merja Kuusisto /sd
Merja Kyllönen /vas
Lauri Kähkönen /sd
Reijo Laitinen /sd
Markku Laukkanen /kesk
Sanna Lauslahti /kok
Jouko Laxell /kok
Paula Lehtomäki /kesk
Jari Leppä /kesk
Suvi Lindén /kok
Mika Lintilä /kesk
Päivi Lipponen /sd
Hannes Manninen /kesk
Marjo Matikainen-Kallström /kok
Juha Mieto /kesk
Jukka Mäkelä /kok
Outi Mäkelä /kok
Tapani Mäkinen /kok
Elisabeth Nauclér /r
Olli Nepponen /kok
Ville Niinistö /vihr
Håkan Nordman /r
Tuija Nurmi /kok
Mikaela Nylander /r
Mats Nylund /r
Lauri Oinonen /kesk
Johanna Ojala-Niemelä /sd
Kirsi Ojansuu /vihr
Heikki A. Ollila /kok
Petteri Orpo /kok
Reijo Paajanen /kok
Heli Paasio /sd
Sirpa Paatero /sd
Markku Pakkanen /kesk
Sari Palm /kd
Aila Paloniemi /kesk
Tuula Peltonen /sd
Klaus Pentti /kesk
Sanna Perkiö /kok
Petri Pihlajaniemi /kok
Erkki Pulliainen /vihr
Tuomo Puumala /kesk
Lyly Rajala /kok
Kari Rajamäki /sd
Antti Rantakangas /kesk
Pekka Ravi /kok
Eero Reijonen /kesk
Paula Risikko /kok
Markku Rossi /kesk
Päivi Räsänen /kd
Matti Saarinen /sd
Petri Salo /kok
Pertti Salolainen /kok
Pertti Salovaara /kesk
Sari Sarkomaa /kok
Kimmo Sasi /kok
Arto Satonen /kok
Janne Seurujärvi /kesk
Anni Sinnemäki /vihr
Minna Sirnö /vas
Jouko Skinnari /sd
Johanna Sumuvuori /vihr
Jacob Söderman /sd
Tommy Tabermann /sd
Katja Taimela /sd
Astrid Thors /r
Kimmo Tiilikainen /kesk
Marja Tiura /kok
Lenita Toivakka /kok
Erkki Tuomioja /sd
Oras Tynkkynen /vihr
Tapani Tölli /kesk
Tuulikki Ukkola /kok
Jutta Urpilainen /sd
Raija Vahasalo /kok
Jan Vapaavuori /kok
Mirja Vehkaperä /kesk
Anu Vehviläinen /kesk
Pauliina Viitamies /sd
Pia Viitanen /sd
Henna Virkkunen /kok
Anne-Mari Virolainen /kok
Erkki Virtanen /vas
Antti Vuolanne /sd
Paavo Väyrynen /kesk
Tuula Väätäinen /sd
Stefan Wallin /r
Ulla-Maj Wideroos /r
Ben Zyskowicz /kok


"Ei" äänestävät seuraavat 27 edustajaa:

Paavo Arhinmäki /vas
Hannu Hoskonen /kesk
Matti Kangas /vas
Toimi Kankaanniemi /kd
Matti Kauppila /vas
Marjaana Koskinen /sd
Mikko Kuoppa /vas
Kari Kärkkäinen /kd
Jaakko Laakso /vas
Esa Lahtela /sd
Annika Lapintie /vas
Markus Mustajärvi /vas
Pentti Oinonen /ps
Veijo Puhjo /vas
Leena Rauhala /kd
Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
Tero Rönni /sd
Timo Soini /ps
Tarja Tallqvist /kd
Esko-Juhani Tennilä /vas
Pentti Tiusanen /vas
Markku Uusipaavalniemi /kesk
Unto Valpas /vas
Pekka Vilkuna /kesk
Pertti Virtanen /ps
Raimo Vistbacka /ps
Jyrki Yrttiaho /vas


Poissa äänestyksestä ovat seuraavat 21 edustajaa:

Sirkka-Liisa Anttila /kesk
Risto Autio /kesk
Merikukka Forsius /kok
Jukka Gustafsson /sd
Susanna Haapoja /kesk
Anne Holmlund /kok
Susanna Huovinen /sd
Sinikka Hurskainen /sd
Liisa Hyssälä /kesk
Jyrki Kasvi /vihr
Kimmo Kiljunen /sd
Miapetra Kumpula-Natri /sd
Seppo Kääriäinen /kesk
Jari Larikka /kok
Eero Lehti /kok
Mauri Pekkarinen /kesk
Juha Rehula /kesk
Paula Sihto /kesk
Satu Taiveaho /sd
Matti Vanhanen /kesk
Ilkka Viljanen /kok


Pekka Keto Hesarissa :
Lissabonin sopimus vei vallan koko SuomeltaKukaan ei näytä ymmärtävän, että eduskunta hyväksyessään Lissabonin sopimuksen antoi samalla kaiken ulkopoliittisenkin vallan EU:lle, sisäpoliittinen menikin silloin, kun liityttiin EY:n josta nyt tulee unioni Presidentteineen ja ulkoministereineen eihän Suomi tarvitse enää Presidenttiä ja eduskuntaakaan, jos Irlanti äänestää kyllä.

PS: menikö tämä voimassa olevan perustuslain mukaisesti kansalaiset, jos meni itsehän halusitte 48 tunnin työviikot ja jopa 65 tunnin. Kysyisin joko kyllä äänestäjät EU:lle ovat huomanneet sen junan kulkevan keskitysleiriin johon oli niin s....n kiire.

Toisaalta eihän juutalaisetkaan ymmärtäneen ilmaisen junamatkan lopullista tarkoitusta, mutta me sentään tiedettiin se historian kirjoista.

Ei kommentteja: