sunnuntai 26. joulukuuta 2021

Suomen plutoniumpannu OL-3 käynnistettiin


Tiistaina 21.12. kello 17.59 oli Talvipäivänseisaus. Aamuyön tunteina, klo 3.22 käynnistettiin Suomessa myös Olkiluodon uusin OL-3, 1600 MW:n ydinreaktori, jonka hyötysuhde on surkea, 4300 MW hukkalämpöä merien lämmittämiseen. Voimala on jo 13 vuotta myöhässä, eikä sen valtavat riskit ole hävinneet minnekään. Päinvastoin! Samaan aikaan Suomen pelloilla olisi 4-5 ydinvoimalan verran kotimaista, hajautettua energiantuotantoa ruokatuotantoa vaarantamatta. Mutta kas, eduskunnassa ei Suomen kansantalous tai paikalliset työpaikat ole kiinnostaneet ketään enää vuosikymmeniin?

OL-3 tarkoitus on alkaa sähköntuotanto tammikuun lopussa ja säännöllinen tuotanto ensi kesäkuussa. Teollisuuden Voiman (TVO) 3 ydinvoimalaa tuottavat käynnistyksen jälkeen n. 30%  Suomen sähköstä. OL3 osuus on n. 14%.

Ranskalais-saksalaisen Areva - Siemensin saksalainen laitostoimittaja Siemens otti surkeasta urakasta hatkat jo vuosia sitten. Ilmeisesti totesi riskibisneksen liian suureksi?

MOX - polttoaine

Arevan, maailman suurimman kolmannen sukupolven EPR-pilot reaktori käyttää MOX – polttoainetta, joka on vaarallisempaa ja paljon kuumempaa kuin uraani. MOX (mixed oxide fuel) on ydinpolttoainetta, jossa on sekoitettuna sekä uraania, että plutoniumia, mm. ydinasemateriaalia. - Aamukahvit plutoniumilla? Onko Suomi enää ollenkaan hereillä?

Ydinvoima on lauhdesähköä, jonka hyötysuhde on surkea, 1/3 sähköä, 2/3 hukkalämpöä lauhdevesinä merien lämmittämiseen.

Jollei ydinvoimalla olisi suora yhteys ydinaseisiin, tällainen primäärienergian haaskaaminen olisi jo aika päivää sitten huomioitu myös ilmastotaseissa ja ydinvoiman käyttö lopetettu. Ydinvoima jatkaa salonkikelpoisuutta ydinaseiden siivellä, vaikka ydinaseet ovat jo laittomia. YK:n ydinaseiden kieltosopimus ratifioitiin tämän vuoden tammikuussa. Suomi ei ole ratifioinut ydinaseiden kieltosopimusta ja Naton kanssa solmitun isäntämaasopimuksen jälkeen se on entistä vaikeampaa. Suomen alamäki pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta on ollut nopea. Kilpailukyky on menetetty, ja maa elää enää raaka-puun tuottajana ja ydinvoimareservaattina, joka aloitti myös uraanin louhinnan Talvivaarassa. Kansalle ei ole edes kerrottu missä ja kenelle rikastettu uraani toimitetaan?

Kun maailman suurin ja kallein susi, OL-3 käynnistettiin, Greenpeace ja vihreät piiloutuivat puskiin, vaikka vihreä liike sai alkunsa ensisijaisesti ydinvoiman vastustamisesta. Nyt takki on kääntynyt. Ydinvoiman hiilipäästöt ovat yhtä suuret kuin kivihiilen, jos otetaan koko ydinvoiman elinkaari uraaninlouhinnasta loppusijoitukseen. Edes ydinjätteiden loppusijoitusta ei ole vielä ratkaistu. Suomi ainoana maailmassa on kaivanut Posivan Onkaloa silmänkääntötemppuna rauhoittamaan ydinvoiman lisärakentamista. 
  
Ilmastomuutokset tulevat ja menevät, ydinjäte on ikuista.

Ei kukaan, eikä mikään voi taata, että ydinjäte säilyy erossa luonnosta seuraavat miljoona vuotta. Valtamedia on bannannut vuosikausia ydinvoiman kritiikkiä yhtä tehokkaasti kuin nykyisin koronarokotusten haittoja.

Kiinan EPR reaktoreissa vakavia ongelmia

Suomen Arevan EPR pilotteja on rakennettu mm. 2 kpl Kiinaan ja Ranskan rakenteilla oleva Flamanfille 3 on edelleen kesken. Myös Isossa Britanniassa on valmisteilla kaksi EPR- yksikköä Hinkley Point C:ssä.

Ongelmat EPR- reaktoreissa eivät lopu missään. Kiinan Taishanin 1. reaktorissa on ollut vakavia ongelmia viime kesästä asti. Heinäkuussa Taishan 1. suljettiin vaurioituneitten polttoainesauvojen vuoksi. Taishan 1. alettiin  rakentamaan v. 2009 ja 2 - reaktoria 2010. 1750 MW EPR:t otettiin kaupalliseen käyttöön 2018 ja 2019.

11.12.2021 The Diplomat julkaisi artikkelin polttoainesauvojen turvallisuusongelmista Kiinan Taishanissa.

Ranskalaisessa ydinenergiayhtiössä työskentelevä nimetön ilmiantaja varoitti, että  Taishan 1:ssä yli 70 polttoainesauvaa vaurioitui, mikä on 14 kertaa enemmän kuin Kiinan ekologia- ja ympäristöministeriö (MEE) myönsi jo kesäkuussa, kun se ilmoitti vain ”noin viiden sauvan” vaurioituneen..  Lisäksi ilmiantaja väitti, että paljon vaarallisempi vahinko saattaa liittyä koko voimalan pahaan "suunnitteluvirheeseen".
Julkisen aktivismin painostuksesta Ranskan ydinenergia-alan sääntelyviranomainen Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ilmoitti  keskeyttävänsä EPR-reaktorin kehittämisen Normandian Flamanvillessä, joka käyttää samaa rakennetta kuin Taishanin ydinvoimala, kunnes Taishanin toimintahäiriöitä koskevat tutkimukset on tehty.

Ilmiantajan mukaan Taishan EPR -reaktorin ongelma on "pohjalla oleva hydraulijärjestelmä, joka jakaa tehon epätasaisesti kokoonpanoissa. Ytimeen syntyy poikittaisvirta, joka se saa erityisesti kehällä olevat kokoonpanot liikkumaan."

Ilmiantajan tiedot lähetettiin avoimessa kirjeessä Ranskan ydinenergia-alan sääntelyviranomaisen ASN:n presidentille. Kirjeessä todetaan, että jos ilmiantajan huoli Taishan 1:stä toteutuu, suunnitteluvirhe voi vaarantaa muiden EPR- reaktorien turvallisuuden, mukaan lukien edelleen toiminnassa olevan Taishan 2:n ja Normandiassa rakenteilla olevan Flamanvillen. Sama ongelma pitäisi selvittää kiireesti myös Suomen OL-3:ssa.

"Taishanissa veden virtaus ei jakautunut kunnolla, ja ydinpolttoainenipuissa oli tärinää ja iskuja, jotka vaurioittivat niitä. Seurauksia on ainakin kolme: - yksi on se, että ydinpolttoaineen vaurioitumisen vuoksi merkittävä määrä radioaktiivisia aineita kulkeutuu sauvojen kuoren poikki ja joutuu primääripiirin veteen, joten kryptonin ja ksenonin radioaktiivisia kaasuja kerääntyy paineastian sisällä olevaan veteen. Kaasut kerätään tankkeihin ja säiliöt avataan ilmakehään n. kahden kuukauden välein. Polttoainesauvan vaurioituessa joidenkin vapautuvien kaasujen puoliintumisajat ovat vuosia, kuten Krypton 85.  Iso ongelma on myös kaasujen vaikutus tehtaalla työskenteleviin ihmisiin. Jos tällainen vaurio on reaktorin sydämessä, vesi saastuu paineastian sisällä, ja osa saastumisesta jää putkiin, pumppuihin, jne. Joten, kun työntekijät joutuvat suorittamaan huoltoa, he saavat paljon enemmän säteilyä kuin jos verhous olisi asennettu oikein."

"Jos polttoaineniput  ovat hieman rikki, se tarkoittaa, että maanjäristyksen sattuessa säätösauvoja ei voi laittaa polttoainenippuihin, koska niput ovat vaurioituneita"
 

Ydinvoiman riskit eivät ole hävinneet minnekään

 

Sen sijaan vastuunkantajat ovat Suomesta hävinneet. Saksa teki periaatepäätöksen ydinvoimasta luopumiseksi jo vuosia sitten. Belgia ilmoitti vain hetki sitten sulkevansa 7 toimivaa ydinvoimalaansa. Suomi, korruptoituneen ”maan tavan” ja ydinmafian seurauksena on jo muuttunut suljetuksi plutokratiaksi, jossa myös vihreät takinkääntäjät istuvat hallituksessa äänestäjiään pettämässä ja vannovat ydinvoiman nimeen ilmastomuutoksen torjunnassa. 
Suomen atomienergialain mukaan ydinvoiman pitää olla kansantalouden kokonaisedun mukaista. Yksityinen ja monikansallinen pörssiyhtiö ei voi koskaan olla tai edustaa monimutkaisine omistusjärjestelyineen ja hallintarekistereineen kansantalouden kokonaisetua. Kun samaan aikaan ydinjäteongelma on täysin ratkaisematta ja mikään vakuutusyhtiö ei edes suostu arvioimaan ydinvoiman riskibisnestä, on OL-3 käyttöönotto osoitus poliittisen ja avoimen demokraattisen järjestelmän lopullisesta romahduksesta.
 

Lähde:

 

 

 

 

 

 

Ei kommentteja: