maanantai 8. toukokuuta 2017

Palokan parturointi ilman lupia


Jyväskylän kaupungin ja Metsä Groupin runkosopimuksen turvin 4 yhtiön monitoimikonetta kaatoi Palokasta viime talven aikana parhaat puut, n.15.000 m3 . 
Kaupunki sai korvauksia n. 500 000 e ilman luvituksia tehdystä puukaupasta.

Taajamien ja kaupunkien asemakaavat ovat hyvin tarkkoja maisemaa muuttavista toimista:
Rakennus – ja maankäyttölaki, §128, edellyttää, että jos tontilta kaadetaan yli 10 puuta, tarvitaan maisematyölupa, jolla lupa voidaan riitauttaa.  Ts. kaikkiin suuriin puunkaatoihin pitää olla luvat myös viheralueilta. 

Sen lisäksi taajamametsien hoidossa huomioidaan ensisijaisesti maisemointi, viihtyisyys ja  luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Lähimetsien hoidossa varmistetaan riittävät suojapuustot, suojellaan isoja ja terveitä maisemapuita, joiden ikä voi olla 120 – 180 vuotta.

Entäs, kun koko kaupunkia parturoidaan ilman lupia runkosopimuksen turvin ?
Entäs kun Palokka parturoitiin ?
Lupia ei ole :
- on vain kahden osapuolen puukauppasopimus, jolla maisematyöluvat on selätetty.

Soitin viime viikolla Jyväskylän Metsä Groupille ja kyselin motomiesten koulutuksesta.
Ovat kuulemma ammattikoulun käyneitä tai itseoppineita.
Tärkeimmissä ja herkemmissä kohteissa ohjeistuksia oli käyneet antamassa Reijo Puttonen tai Merja Kytömäki metsäpuolelta päivittäin.
Kun maisematyölupia ei ole ollut, Palokan parturointi - maisemointi  oli jäänyt moton puikkoja käyttäneille kuljettajille metsäpuolen ohjeistuksena.
Hohhoijaa !

Palokan savotan risukasat ja puupinot tukkeineen ovat edelleen tienvarsilla.
Suurin risuvuori entisen Tyyppälän koulun kentällä on jättimäinen ja valvomaton.

Palokan savotan jälki on karmaiseva :
Ollilantien aukkohakkuut ja pitkin tienvarsia törröttävät risaiset kannot pöyristyttävät.
Vielä enemmän järkyttää Touruvuorentien tienvarsien suojapuuston avohakkuut, jotka olivat estäneet melua ja antaneet tuulensuojaa ja jättäneet ”takapihat” suojatta.
Eräs Touruvuoren tien asukas epäili, että puita on kaadettu myös tontin reunamilta, kun tontin rajoista ei ole ollut selvyyttä ?

Raivaajantiellä talojen välisiltä pikku viheralueilta oli kerätty valtavat tukkipinot avohakkuina.
Tienpintareitten jälki risaisine kannostoineen on surkea.

Norolantien rivitaloyhtiön tienpientareelle oli jätetty yksinäinen toispuoleinen mänty.
Heinämäen tien penkereet on puoliksi hakattu.
Seppäläntien ja Ritopohjantien viereiset puistometsiköt on harvennettu äärimmilleen yhden tai muutaman puun puupelloiksi talousmetsien hoito-ohjeilla.

Palokkajärven rannan upeita ja  mäntyjä on harvennettu, vaikka mitään perusteita ei ole maisemapuitten kaatamiseksi, jotka kasvavat ryhminä.


Suurin järkytys itselleni oli Pappilanjoki.
Joen ja pientareen uoma on murskattu liian painavalla motolla ja tärkeän maisemakohteen isot terveet kuuset oli kaadettu täysin mielivaltaisesti. 
Sillan kupeessa törröttää risaisia kantoja.
Pappilanjoen idylli on jo historiaa.

Lintuja ja puita ei enää saa takaisin.
Mikä on menetetyn ympäristön arvo ?
Sitä ei voi edes rahalla mitata !

Hyvästi näkösuojat, tuulensuojat ja maisemapuut.
Jäljellä on muutamia kaupungin katulapsia, liian harvassa seisovia, tuulen ja myrskyjen armoille jätettyjä suuria huteria puita, jotka ilma ryhmää kaatuvat entistä helpommin.
Täysin selvää, että lintukannat on jo menetetty.

Ympäristöoppia lapsille ?
Lähimetsät  ja luonnon monimuotoisuus on vaihdettu puukauppaan:
- parhaat puut on kaadettu ja huonot jätetty jäljelle.
Sen ymmärtää sokea Reettakin !?

Kun runkosopimuksen turvin vastuu kaupungin luvattomista kaadoista on delegoitu metsäpuolelle lautakunnan päätöksellä, kuka on vastuussa ylikaadoista ja ympäristön pilaamisesta ?
- Kaupungin virkamiehet vai lautakunta, joka on siunannut Jyväskylän puut pelkästään kauppatavaraksi vastoin kaupungin omia  lähimetsien hoito-ohjeita ja rakennus- ja maankäyttölain velvotteita ?

Viimeisessä Palokka lehdessä oli juttu kaupungin metsäpuolen 100- vuotislahjasta palokkalaisille: 1000 kuusen tainta ja 500 rauduskoivun tainta;  - pari tainta per talous.

Riittääkö 1500 tainta korvamaan 15 000m3:n kuution menetystä Palokan parhaista puista ?Ei kommentteja: