torstai 27. heinäkuuta 2023

Fukushiman ydinsota
Japanilainen TEPCO suunnittelee nyt 1,3 miljoonan tonnin jätevesilastin purkamista Tyyneen valtamereen. TEPCO on myöntänyt jo vuonna 2021, että Fukushiman laitoksen käytöstä poistaminen voi kestää vuoteen 2051 asti.

Ydinvoimateollisuus ja ydinaseet ovat julistaneet ydinsodan ympäristöä ja ihmiskuntaa kohtaan heti kun atomi halkaistiin viime vuosisadan alussa. Japanilainen TEPCO suunnittelee radioaktiivisen plutoniumin massiivista vapauttamista mereen, samalla kun Fukushiman lähellä olevat kalat sisältävät radioaktiivista cesiumia 180 kertaa sallitun rajan. Valehtelevatko radioaktiiviset  kalat, vai ydinvoimayhtiö ja maailman valtaeliitti? Ydinsaaste ei tunne kansallisia rajoja. Ihmis- ja luomakunta on jätetty puolustuskyvyttömäksi avointa ydinsotaa vastaan!?

Fukushiman ydinvoimalaonnettomuus maaliskuussa 2011 johti 16 000 välittömään kuolemaan ja noin 165 000 ihmistä pakeni kodeistaan. Hirvittävä ydinvoimalaonnettomuus on lakaistu maton alle, vaikka nyt 12 vuotta myöhemmin on selvinnyt, ettei katastrofia ole millään tavalla ratkaistu. Myös rauhanomainen ydinvoima on ydinsotaa, koska maailmanlaajuinen ydinjäteongelma on edelleen ratkaisematta.

Maailma on kriittisessä tienhaarassa. Fossiilisista polttoaineista ollaan luopumassa, samalla kun ydinvoima on saanut salonkikelpoisuuden ja maailma digitalisoituu ja sähköistyy vauhdilla. Kukaan ei ole huolestunut maailmanlaajuisen ydinsäteilyn ja ydinjätteen räjähdysmäisestä lisääntymisestä. Ydinsäteilyn vaarat on lakaistu maton alle, vaikka Japanin katastrofi on paljastanut nykytieteen ja tekniikan täydellisen kyvyttömyyden ydinsäteilyn ja jätteiden neutraloimiseksi.

"Tällä kertaa kukaan ei pudottanut pommia meihin... Me laitoimme näyttämön, teimme rikoksen omin käsin, tuhoamme omia maitamme ja tuhoamme oman elämämme." – kirjoittaa kirjailija Haruki Murakami. Myös tohtori Helen Caldicott on muistuttanut, että "gramman miljoonasosa plutoniumia voi hengitettynä aiheuttaa syöpää". 

Jatkuva erittäin radioaktiivisen veden laskeminen Tyyneen valtamereen, jota TEPCO nyt suunnittelee YK:n Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n  hiljaisella hyväksynnällä, saattaa laukaista maailmanlaajuisen radioaktiivisen saastumisen.  Fukushiman ympäristössä mereen ja ilmaan vapautuvia vaarallisia radioaktiivisia elementtejä kerääntyy eri ravintoketjujen jokaiseen vaiheeseen: leviin, äyriäisiin, pieniin kaloihin, isompiin kaloihin, sitten ihmisiin; tai maaperään, ruohoon, lehmän lihaan ja maitoon, sitten ihmisiin. Nämä elementit, joita kutsutaan sisäisiksi säteilijöiksi – siirtyvät kehoon tiettyihin elimiin, kuten kilpirauhaseen, maksaan, luuhun ja aivoihin, säteilyttäen jatkuvasti pieniä määriä soluja suurilla alfa-, beeta- ja/tai gammasäteilyannoksilla ja useiden vuosien ajan. aiheuttaen usein syöpää." (Helen Caldicott, Fukushima: Nuclear Apologists Play Shoot the Messenger on Radiation , The Age, 26. huhtikuuta 2011)

Maailmanlaajuiset kansanterveys- ja ympäristövaikutukset, mukaan lukien Tyynen valtameren saastuminen, joka ulottuu ulottuen läntiselle pallonpuoliskolle, ovat vasta edessä.

Japanin kriisi on paljastanut ydinenergian äänettömät yhtiömiehet

Ydinenergia ei kuulu demokratiaan, vaan suljettuihin totalitaarisiin diktatuureihin, sillä myös siviilikäyttöön tarkoitetulla ydinvoimalla on suora yhteys ydinaseisiin. Siviiliydinvoimalat ovat ydinaseteollisuuden sivutuotteita, joita hallitsevat aseteollisuuden kasvottomat puolustusurakoitsijat. Ydinenergiaa ja ydinaseita hallinoivat vahvat yrityskorporaatiot ja ydinkorruptio, joka ei kestä julkisuutta, eikä sotateollisuuskytköksiä.

1,3 miljoonaa tonnia radioaktiivista jäähdytysvettä Fukushima Daiichin ydinvoimalasta ei ole vielä herättänyt eurooppalaista mielenkiintoa, vaikka tiedot radioaktiivisista kaloista ovat jo hälyttäneet yksityisiä japanilaisia ja sen naapurivaltioita monta vuotta. Ongelmaa ei ole ratkaistu. TEPCO analysoi toukokuussa mustaa kalliokalaa, jonka todettiin sisältävän radioaktiivista cesiumia, joka ylitti 180 kertaa Japanin lakisääteisen rajan. Kalat oli pyydetty laitoksen viemäröintiaukkojen läheltä, jossa kolme ydinreaktoria suli maaliskuussa 2011 tsunamin aikana. Kalat pyydettiin reaktoreiden ympäriltä olevilta alueilta, joista sadevesi virtaa alueelle.

Korkea cesiumin määrä – joka altistumisasteesta riippuen voi aiheuttaa pahoinvointia, oksentelua, ripulia, verenvuotoa, koomaa ja kuolemaa saastuneen ruoan syöville ihmisille, havaittiin, kun TEPCO valmistautui aloittamaan puhdistetun jäteveden poiston, jota oli käytetty jäähdyttämään polttoainetta sulaneista reaktoreista. Jätevesi on sekoittunut sade- ja pohjaveteen tsunamin jälkeen. TEPCO on myöntänyt, että kalat valuma-aukkojen lähellä eivät ole olleet turvallisia kulutukseen, sillä alueen merenpohjasedimentin cesiumin pitoisuus on mitattu yli 100 000 becquereliä kilogrammaa kohti. Suurin sallittu enimmäismäärä on 100 becquereliä kilolta.

"Koska saastunut vesi virtasi Fukushima Daiichin ydinvoimalan satamaan välittömästi onnettomuuden jälkeen, TEPCO on ajoittain poistanut kaloja sataman sisältä vuodesta 2012"

Tehtaan satamasta löydettiin toukokuun 2022 ja toukokuun 2023 välisenä aikana yli 40 kalaa, joiden cesiumpitoisuus ylitti lain sallitun rajan ja 90 % oli peräisin sisäisestä aallonmurtajasta, johon vesi virtaa sulaneiden reaktoreiden ympäristöstä.

Japanin ydinaseviranomainen ja YK:n kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA ovat molemmat hyväksyneet TEPCO:n suunnitelman laskea jätevesi Tyynellemerelle, minkä sen on tehtävä varmistaakseen tilaa laitoksen käytöstä poistolle.  Purkamisprosessi, jossa käytetään Advanced Liquid Processing System (ALPS) -järjestelmää, kestää vuosikymmeniä.

Valehteleeko saastuneet kivikalat

"Uskominen ja teeskenteleminen eivät ole haitallisia, koska ne ovat kätevä keino tappaa planeetta", arvioi amerikkalaisen yliopiston sosiologi Celine-Marie Pascale vertaillessaan ekologista ja ilmastokriisiä viranomaisten vaatimukseen, jonka mukaan vesipäästöt ovat turvallisia: - "yritysten edut voittivat jälleen maailmanlaajuisesti."

Cesiumia koskevien huolenaiheiden lisäksi TEPCO on myöntänyt, että sen käyttämä ALPS ei välttämättä poista isotooppeja, kuten ruteenia, kobolttia, strontiumia ja plutoniumia. Järjestelmä ei myöskään pysty poistamaan tritiumia, vedyn radioaktiivista isotooppia.

Mutta haitanneeko ympäristön näkymätön ja hajuton; -maan, ilman ja veden radioaktiivinen saastuminen enää ainuttakaan valtaapitävää? Päinvastoin näppärästi Bill Gates ja Maailman talousfoorumi WEF kehittelevät ja julkistavat taas varmasti pian uuden radioaktiivisen pandemian?  Vaarallinen sisäinen säteily neutraloidaan rokotteella, joka antaa immuniteetin miljooniksi vuosiksi, ettei kenenkään tarvitse huolestua koskaan mistään?

Viiteartikkeli 

https://www.globalresearch.ca/fish-near-fukushima-contained-radioactive-cesium-180-times-over-japans-limit/5826881

  

Ei kommentteja: