keskiviikko 5. heinäkuuta 2023

Ihmisen uusi todellisuus

2000- vuotisen Kalojen ajan kulttuurikaudesta ollaan nyt siirtymässä Vesimiehen aikaan seuraaviksi 2000 vuodeksi. Universumissamme planeettojen liikkeet tapahtuvat matemaattisella tarkkuudella. Eipä ihme, että jo muinoin huomattiin, että ihmisen henkinen kehitys alkaa vasta, kun hän kohottaa katseensa taivaalle. Mitä siellä tapahtuu?

Maapallo on planeetta, joka biologisena organismina elää saman kosmisen  muutoksen alaisena kuten kehittyvän ihmisen tietoisuus, sielu ja keho. Me liikumme oman avaruusaluksemme Terra Gaian ja galaksimme mukana valtavaa vauhtia avaruudessa eteenpäin jatkuvasti ajan laadun muuttuessa ympärillämme. Nykyisessä Kalojen ja Vesimiehen ajan murrosvaiheessa ainoa pysyvä asia on muutos. Ymmärrämme, että entinen maailmanjärjestyksemme on murenemassa silmiemme edessä ja kaikki instituutiomme ovat lakanneet jo toimimasta. Mistään entisistä suojamuureista ei enää ole apua: -ihminen, kaiken keskellä yksin?

Herääminen 

Se, mitä ajassa ja ihmisessä nyt tapahtuu, kun biologinen ihminen ymmärtää sielullisesti ja henkisesti muutoksen tarpeen, on hämmentävää. Sopeutuessamme uuteen kulttuurikauteen ja sen henkiseen tilaan elämme keskellä äärimmäistä globaalia kansainvälistä myrskyä ja kuohuntaa, jota yritämme edelleen hallita ulkoisesti ja väkivaltaisesti voimankäytöllä, sodilla ja aseilla. Turhaan, koska kestävä maailmanrauha ei synny milloinkaan ulkoisesti pakottamalla. Vasta kun ihminen muuttuu sisäisesti, maailma muuttuu. Se on myös koko ykseysfilosofian ydin: - niin ylhäällä, kuin alhaalla, -  niin ulkona kuin sisällä.

Kalojen aikakaudella kristillisyyden syntymisen yhteydessä ajanlasku ja henkinen valaistuminen tapahtui ulkoisesti värähtelytaajuuden muutoksena, jota symboloi Kristus- tietoisuuden syntyminen ihmisissä. Erilaiset kirkkokunnat ohjastivat rahvaan Herran nuhteeseen ja Jeesus korotettiin jumalaksi, joka oli ihmisen ulkopuolella. Samalla vanhat lakihenkiset pakanuskonnot väistyivät rakkaudellisen manifestaation tieltä.

Nyt 2000 vuotta myöhemmin Vesimiehen ajan värähtelytaajuuden muutos koskettaa ihmistä myös sisäisesti, mikä herättää hänen uinuvat henkiset aistinsa. Kun tietoisuusverho jumaluuden ulkoisesta luonteesta siirtyy sisäiseen avaruuteemme, löydämme kokemusperäisesti oman henkisyytemme. Itseään tuntemaan pyrkivälle ihmiselle ja ihmiskunnalle ei enää riitä tieto jonkun toisen ylösnousemuksesta ja kuoleman voittamisesta 2000 vuotta sitten, vaan hän ymmärtää, että ylösnousemuksen on kosketettava häntä itseään tässä elämässä. Samaan aikaan yhdellä jos toisella pulpahtaa uusia henkisiä lahjoja ja kykyjä, joita positivistisen nykytieteen on mahdoton selittää ja ymmärtää. Ajan laatu on jo muuttunut ja muuttuu entistä nopeammin ja ihmiset elävät jo osittain 3D:n ja 4D:n rinnakkaistodellisuuksissa.

Ajan laatu

Sitä mukaan, kun tietoisuus ajan laadun muutoksesta on lisääntynyt, käytetään näistä värähtelytason muutoksista nimitystä 3D ( 3DimensionalReality) siirtymistä 4D:n tai 5D:n; -neljän ja viidennen ulottuvuuden todellisuuksiksi. Miten tämä ilmenee?

Ulkoisen värähtelytaajuuden muutos ja nykyisten kaoottisten aikojen ja romahtavan kulttuurikauden myllerrys pakottavat henkisesti kehittyvän ihmisen sielun kokonaan  uusille ulottuvuuksille, joista sillä ei ole ollut aiemmin mitään käsitystä. Kaikkia ulkoisia aistejamme vastaavasti meillä on myös samat sisäiset henkiset aistit; selvänäköisyys, selväkuuloisuus ja muut kaikkitietoisuuden lahjat, jotka ovat osa henkistä perintömme. Meneillään olevan muutoksen myllerryksessä kaikesta yliluonnollisesta tulee arkipäiväisen luonnollista ja ihmeitä alkaa tapahtua ennenkokemattoman nopeasti.

Henkisesti kokonaan uuteen todellisuuteen kasvavalle ihmiselle elämä tulee helpottumaan. Heräämisen varmistamiseksi emme enää tarvitse sotia ja konflikteja tai uusia kriisejä tietoisuuskynnysten ylityksissä. Kun kriittinen massa ihmiskunnasta kasvaa henkisiin saappaisiinsa sotia ei enää tarvita ja jakamisesta tulee arkinen tapa omistamisen sijasta. Uusi kultainen aikakausi on jo nurkan takana.

Kun tapa kokea elämä muuttuu ja ihminen alkaa elää yhä enemmän nykyhetkessä, jossa tulevaisuus kohdataan ilman painolasteja ja menneisyys ilman syyllisyyttä, ”minä olen” läsnäolo voimistuu ja varmistaa rauhantilan. Sovussa itsensä kanssa, sovussa elämän kanssa vaatii sisäistä kurinalaisuutta ja mielenhallintaa.

 Ihmiskunnan tulevaisuus

Jokaisen ihmisen ja koko luomakunnan kohtalo on kirjoitettu tähtiin. Olipa tulevaisuus sitten 4D, 5D, se tulee muuttumaan henkiseksi todellisuudeksi, joka luo uuden ajattelun, uudet yhteiskunnalliset rakenteet ja kulttuurin.

Mitä syvempi mielenrauha, sitä vähemmän huomisen murheita ja eilisen suruja. Nykyhetkeen keskittyminen rauhallisesti on mielenhallintaa, joka luo tasapainoa. Henkinen ihminen on iätön ja ajaton olento, jolla on yhteys menneisiin ja tuleviin inkarnaatioihinsa. Kun koko elämä ja kaikki siinä on tässä ja nyt, ihminen voi tietoisuutensa kautta avata myös ajan arvoituksen.

- Kukahan se totesikaan, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen?

 - Pelkäänkö peiliä?


Ei kommentteja: