lauantai 1. tammikuuta 2022

EU:n ydinvoiman viherpesu – Ranskan ydinjätteet dumpataan Siperiaan

Uusi vuosi 2022 alkoi 1.1. ylen uutisella pahaenteisesti:
"EU antamassa "vihreän leiman" ydinvoimalle ja osalle maakaasusta, jotka aiemmin puuttuivat komission listalta.  EU:n komissio on luokittelemassa ydinvoiman ja tietynlaisen maakaasun "vihreiksi" energianlähteiksi. Asiasta kertoo muun muassa talouslehti Financial Times ja Reuters.

Luonnoksen mukaan ydinvoima saisi "vihreän leiman" jos maat, joissa voimalat sijaitsevat, pystyvät turvallisesti hävittämään myrkyllisen jätteen eivätkä aiheuta ympäristölle "merkittävää haittaa". 
Ydinvoimaloiden lupien tulisi olla kunnossa ennen vuotta 2045. Kritiikkiä herättää se, että ydinvoima tuottaa erittäin kauan ja voimakkaasti säteilevää jätettä. Maakaasu taas aiheuttaa ilmastonmuutosta pahentavia CO2-päästöjä.

Financial Timesin mukaan päätös tehtiin sen jälkeen, kun Ranskan johtama äänekäs ydinvoimaa kannattavien maiden ryhmä sekä Etelä- ja Itä-Euroopan kaasumyönteiset hallitukset vaativat, että luokittelujärjestelmä ei saisi rankaista energialähteitä, jotka tuottavat suurimman osan niiden sähköntuotannosta.

Vielä huhtikuussa komissio jätti kaasun ja ydinvoiman taksonomian ulkopuolelle. Tuolloin kerrottiin, että kummankin energiamuodon tilannetta selvitetään.  Niin kutsuttu kestävän rahoituksen taksonomia eli luokittelujärjestelmä on EU:n ilmastopolitiikan kärkihankkeita. Järjestelmän on tarkoitus erottaa ympäristön kannalta suotuisat sijoitukset viherpesusta tai esimerkiksi hiilen polttamisen rahoittamisesta. Vihreälle sijoituskohteelle tulee vähimmäisvaatimukset.

Komission lopullinen ehdotus tarvitsee EU-maiden enemmistön ja Euroopan parlamentin jäsenten hyväksynnän.

Onnistuuko EU:n ydinvoiman viherpesu ?

Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen alkoi ydinvoiman alasajo. Saksa sulkee viimeiset ydinvoimalansa. Ranska on ydinasevaltio ja suojelee ydinvoimaa viimeiseen asti, vaikka ydinjäteongelma on täysin ratkaisematta kaikkialla maailmassa.
 
Lokakuussa Greenpeacen aktivistit protestoivat paljastusta, jonka mukaan Ranska vie  ydinjätettä Siperian Severskiin. Tutkimuksessa selvisi, että ydinjätteen vienti Venäjälle oli käynnistynyt 11 vuoden jälkeen.  
Severskin uusissa satelliittikuvissa näkyy tuhansia tynnyreitä ulkona alttiina sääolosuhteille. Radioaktiivisen jätteen vienti EU:sta kolmanteen maahan edellyttää tiukkoja ehtoja, mukaan lukien kohdelaitoksen turvallisuus ja asianmukainen hallinta. Paljastukset siitä, että Ranskan ydinjätteen vienti Venäjälle on alkanut uudelleen, tuli pian sen jälkeen, kun kymmenen EU-maan, mukaan lukien Ranskan, ministerit kirjoittivat useissa eurooppalaisissa sanomalehdissä vaatien ydinenergian sisällyttämistä EU:n vihreiden investointien suuntaviivoihin.

Roger Spautz, Greenpeacen ja Luxemburgin ydinvoimakampanjoija totesi: "Se, että Ranskan ydinteollisuus aloittaa uudelleen tämänkaltaisen vastuuttoman rahtaamisen, on todiste siitä, ettei jatkuvasti kasvavaan radioaktiivisen jätteen ongelmaan ole kestävää ratkaisua. Vihreän merkin antaminen vaaralliselle ydinenergialle EU:n taksonomiassa pahentaa jäteongelmaa ja ohjaa investointeja aktiivisesti pois todellisista ratkaisuista, kuten energiansäästöstä, energian varastoinnista ja uusiutuvista energialähteistä. 

Tutkinta

Greenpeace Francen selvitys paljastaa, että ydinpolttoaineyhtiö Orano toimitti tammi-helmikuussa 2021 satoja tonneja käytettyä uraania Venäjän valtion omistamalle ydinenergiayhtiö Rosatomille. Normandian Le Le Havren sataman aktivistit näkivät radioaktiivisten aineiden lastaamisen Pietariin matkalla olevaan laivaan. Sieltä jätteet jatkoivat junalla Siperian Severskin kaupungissa sijaitsevalle kaatopaikalle, joka tunnettiin aiemmin nimellä Tomsk-7.
Greenpeace ei ole nähnyt todisteita siitä, että Severskin toimipaikan hallinta olisi parantunut sitten vuoden 2010, jolloin Orano (silloin nimeltään Areva) myönsi ympäristöhuolien vaikuttaneen sen päätökseen lopettaa uraanin vienti sinne.
Orano vahvisti uudet toimitukset sähköpostitse Greenpeace Francelle. Myös Ranskan suurin ydinenergian tuottaja EDF allekirjoitti samanlaisen sopimuksen Rosatomin kanssa vuonna 2018, mutta se ei näytä vielä toteuttaneen tällaisia ​​toimituksia. Molemmat yhtiöt ovat suurelta osin Ranskan valtion omistuksessa.

 

Entäs Venäjän oma ydinjätehuolto?

Myös Venäjä on hukkumassa ydinjätteisiin ja tarvitsee nyt kiireellistä apua. Neuvostoliiton aikana 1960–1990-luvuilla Novaja Zemljan itärannikosta ja Karanmerestä tuli ydinjätteen kaatopaikka. Sinne on upotettu 17 000 säteilevää lähdettä, muun muassa reaktoreita ja niiden suojakilpiä. Venäjän hallituksen ja EU-komission tekemä laaja konsulttiselvitys paljastaa, että jätevuoresta kuusi kohdetta on kaikkein vaarallisimpia ja näistä kaksi on sukellusveneitä, jotka nyt halutaan nostaa. Toinen ydinsukellusveneistä on upotettu ja toinen upposi. Pahinta olisi, jos reaktorin sydän rikkoutuu ja siitä leviää radioaktiivista ainetta mereen

Teoreettisena uhkana on muistettava, että noston aikana ydinreaktori tulisi kriittiseksi eli käynnistyisi uudelleen. Siitä voisi pahimmillaan seurata radioaktiivinen päästö ilmakehään.

Venäjän hallitus päätti tänä vuonna, että se esittää ydinsukellusveneiden nostoa kansainvälisellä yhteistyöllä, kertoo Barentsin ja Pohjoisen ulottuvuuden suurlähettiläs Jari Vilén. Suomi aloittaa kaksivuotisen kauden Barentsin neuvoston puheenjohtajana ja Vilén alkaa hoitaa puheenjohtajan tehtävää.

Noston rahoitukseen toivotaan apua EU-komissiolta. Kustannusarvio tällä hetkellä on noin 120 miljoonaa euroa, sanoo Vilén. Venäjä on ollut valmis yhteistyöhön koko ajan. Venäjä tietää, että se tarvitsee kansainvälistä apua ja poliittisesti tämä on sille tärkeä asia. Venäjä on parhaillaan Arktisen neuvoston puheenjohtaja. Puheenjohtajuus antaa sille mahdollisuuden jättää jälkensä kansainväliseen yhteistyöhön, joka on käynyt yhä vähäisemmäksi erilaisten kansainvälisten pakotteiden myötä.

Voisiko ihme tapahtua ? 
 
Jos nöyryys ratkaisemattoman ydinjäteongelman kanssa ei herätä kansakuntia ja maailman suurvaltajohtajia, niin mikä sitten ?  Viimeistään nyt on etsittävä lopullisia ratkaisuja ydinaseiden hävittämiseen ja ratkaisemattomaan ydinjäteongelmaan.

 

Lähteitä:
 

 

 

Ei kommentteja: