keskiviikko 2. tammikuuta 2019

UPM - maailman sellupakolainen


Suomalaiset metsäjätit Metsä Group, Stora Enso ja UPM ovat olleet vuosikymmeniä valtiovallan erityissuojelussa vientiteollisuuden vetureina.
Rapatessa roiskuu: - yhtiöt olivat harjoittaneet vuosikausia myös laitonta puukartellikauppaa.
Kestääkö yhtiöitten nykyinenkään moraali ja eettiset periaatteet enää lähempää tarkastelua ?

Metsäteollisuuden sinnikkään lobbausjärjestelmän seurauksena Ylen MOT-ohjelma paljasti, että UPM sai Suomessa v. 2017 eniten yritystukia, vaikka 10 miljardin UPM teki samaan aikaan ennätystuloksen, yli miljardin voittoa.

Tällä hetkellä UPM on pohjustanut Suomen metsäteollisuuden kalleinta selluinvestointia Uruguayhin.  Eugalyptustehtaan hinnaksi on arvioitu 2 miljardia.
2 miljoonaa tonnia sellua tuottava tehdas ei ole jättänyt kansalaisia kylmäksi edes rapakon takana.

UPM2 No-liike 
on kerännyt yli 12 000 nimeä vetoomukseen, jossa vaaditaan Uruguayn hallituksen ja UPM:n solmiman investointisopimuksen purkamista.
Uruguayn hallitus oli luvannut investoida etukäteen lähes miljardilla UPM:n infraan, kunnostaa ratayhteyttä, parantaa teitä ja ruopata satamaa, ilman investointisopimustakin.
Huh !
Maailman hallitukset ovat enää vain monikansallisten yhtiöitten pikkuisia pelinappuloita, kun yksityinen omistusoikeus on rikkonut kansalliset rajat. Uuskolonialistisessa globaalikapitalismissa kehitysmaiden luonnonvarat, halpa työvoima ja sen hyväksikäyttö on arkipäivää.

UPM2 No-liike Uruguayssa ei hyväksy UPM:lle myönnettävää vapaakauppa-alueen asemaa, runsaita vero- ja tullietuja. Myös puun myyntitulot pitäisi hajauttaa: - UPM tuottaa 70% eukalyptuksesta omilla plantaaseillaan ja ostaa loput 30 % yksityisiltä maanomistajilta. Jo nyt eukalyptusplantaasien kasvattaminen aiheuttaa vesipulaa.

Matalan jalostusasteen sellutehtaat ja metsäteollisuus ovat jo hävittäneet Suomen metsät.
Jäljellä on enää köyhät muutaman puulajin puupellot, samalla kun metsälajien uhanalaisuus on edelleen kärjistymässä. Myös Uruguayssa luonnon monimuotoisuus vaarantuu, kun eukalyptusviljelmät laajenevat.  Metsäteollisuuden ja muiden monikansallisten pörssiyhtiöiden meininki on kaikkialla maailmassa sama: mulle voitot - sulle haitat.

Ympäristönsuojelu on hävinnyt ja häviää kaikkialla, missä pörssikeinottelijoiden lyhytnäköinen voitontavoittelu määrää pelisäännöt. Ilmastomuutosta ei hillitä, ennen kuin monikansalliset pörssiyhtiöt on saatu kontrolliin ?
Joopa ?
Kuka tai mikä taho sitten suitsii monikansallisen vapaakaupan, kun se on koko globaalikapitalismin ydin !?
Toistaiseksi sellainen poliittinen liike puuttuu kokonaan.

Vuosi on vaihtunut.
Metsät, hiilinielut ja ilmastomuutos puhuttavat entistä enemmän.
Puuta on muka Suomessa enemmän kuin koskaan, vaikka se on honteloa istutettua taimikkoa, jolla ei ole mitään tekemistä metsän kanssa. Metsät ovat muuttumassa puupelloiksi kaikkialla maailmassa, jossa keitetään sellua.
Suomalaisille metsäyhtiöille vastuullisuus on vielä sana, jolle ei ole sisältöä: - kuudes sukupuuttoaalto on meneillään, samalla kun pörssiyhtiöiden voitot ennätyksellisiä.
Minne ympäristönsuojelu hävisi ?

Jyväskylän puukauppa
Jyväskylässä tehtiin puukauppoja viime vuonnakin 1,2 – 1,3 miljoonan edestä.
Puut kaupungin asemakaava-alueilta on jo hävitetty, avohakattu tai harvennettu äärimmilleen.  Vain huonoimmat on enää pystyssä.
Jyväskylässä on ollut vuosikausia ostajan markkinat.
Vaihtoehtoja ei ole, koska Jyväskylän "hoidetut" puupellot kasvatetaan suurteollisuudelle.

Muuttuuko mikään puukaupassa 2019 ?
Ostajan markkinat jatkuvat edelleen suurteollisuuden ehdoilla, vaikka ostaja on vaihtunut.
Metsä Groupin tilalle on kilpailutettu vuoden alusta UPM, joka kaivaa myös kannot. UPM edustaa Suomen julminta metsien käsittelyä. 
Huh !
- entistä suuremmat motot ja telaketjurinteet avohakkuineen jatkuvat.
Kun lähtee sutta pakoon, tulee karhu vastaan ?

Mitkä on kaupungin ja sen valtuuston metsänhoidon tai puukaupan eettiset periaatteet ?
UPM on monikansallinen yhtiö. Sillä on 90.000 osakkeenomistajaa 33 eri maassa.
Se jakaa miljardivoiton osakkeenomistajilleen ja maksaa vain nimellisen yhteisöveron.
Viime vuonna UPM yhteisöveropotti valtiolle n. 170 miljoonaa ja silti se kinusi suurimmat yritystuet !?
Hävettää.

Kuka puuttuu Suomen metsäteollisuusjättien monopoleihin ?
Miten pienille paikallisille yrityksille turvataan kilpailuedellytykset ja kestävät metsänhoidolliset vaihtoehdot, jos jäljellä on enää maailman suurimmat sellujätit ja teollisuuden ehdoilla käytävä vaihtoehdoton puukauppa ?


Jyväskylän metsiä ei voi eikä saa hoitaa enää kuin puupeltoja.
Kaupunkilaiset edellyttävät ja odottavat suojelutoimia; - luonnonmetsiköitä, lintukantojen suojelua, maisema-arvoja ja retkeilymahdollisuuksia lähimetsiin. 
Kaupunkilaiset edellyttävät ja odottavat maiseman- ja ympäristönsuojelua !

Miten se onnistuu, jos UPM on kumppani ?
Ei mitenkään niin kauan, kun kaupungin keskustojen viherrakentamiseen ei ole minkäänlaista näkemystä ja ympäristöllä ei ole mitään merkitystä. 
Entistä tiiviimmällä täydennysrakentamisella tuhotaan nyt viimeisetkin kaupungin viheralueet.

Ensi töiksi hakkuiden delegointi kaupungin metsäpuolelta on saatava valtuuston kontrolliin.
Kaupungin oma virkakunta ei ole ollut enää vuosiin tehtäviensä tasalla.
Kaupungin nykyisestä maisemoinnista ovat vastanneet pystyhakkuiden motokuskit.
Ei kommentteja: