torstai 24. elokuuta 2017

Ole muutos !Täydellinen kuunpimennys 7.8 Vesimiehessä ja täydellinen auringonpimennys Leijonassa 21.8.2017 ?  Mitä uutta auringon alla ? 
Pimennykset syventävät varjoja ja sammuttavat valot, mutta paljastavat piilossa olevia salaisuuksia.  Yhdysvalloissa koettiin täydellinen auringonpimennys sataan vuoteen. Pimennys Leijonassa tulee vaikuttamaan voimakkaimmin valtaapitäviin.
Trumpilla on varmasti edessään haastavin jakso presidenttinä.
Myös politiikassa on odotettavissa suuria yllätyksiä uusien paljastusten myötä.
Leijona on johtajuuden ja uskollisuuden merkki.
Auringonpimennys yksilötasolla auttaa meitä tiedostamaan myös omat varjot: 
 kuinka  kohtaan omat varjoni ? Voinko vapautua niistä ?

Leijona edustaa maskia. Nyt olisi hyvä arvioida myös omaa olemista ja tekemisiä myös maskin takaa :  Mahatma Gandhi kehotti olemaan se muutos, jonka haluaa nähdä maailmassa.  Minkälaisen muutoksen haluaisin itse nähdä ?

Ole se muutos, jonka haluat nähdä maailmassa ?

Haluaisin muuttua läpinäkyväksi ja läpivalaista sitä mielen maisemaa, jota vuosikausia on varjostanut Jyväskylän laittomasti kaadettujen puiden varjo. 
Olen laskenut risaisiksi hakattuja puiden kantoja ja surkeita lähialueitten puupeltoja jo tarpeeksi sekä omalla tontillani ja ympäri kaupunkia  riittämiin, mutta puiden varjot ovat vain pidentyneet, sitä mukaan kun tieto kaupungin viranomaistoiminnasta ja kaupungin puukaupan salaisuuksista on lisääntynyt.

Kestääkö Jyväskylän hallintokulttuuri enää edes päivänvaloa ?

Eilen Jyväskylän Vuokra-asuntojen hallituksessa, JVA oy, oli kanteluni laittomasti kaadettujen 42 tonttipuiden vahingonkorvausten selvittämiseksi.  Liitteenä oli rikospoliisin päätös, joka ei vapauttanut mahdollisista vahingonkorvauksista, joita olisi pitänyt hakea käräjäoikeudesta. 

Onko yksityinen kaupunkilainen tai Jvan asukas oikea taho prosessoimaan asiaa, joka selkeästi kuuluu JVAn hallitukselle ? 

Päätin testata asiaa, ja delegoida vastuun sille, jolle se kuuluu.
Niinpä olin osoittanut kantelun liitteineen suoraan JVAn hallituksen pj.lle ja jäävännyt JVAn toimitusjohtajan, joka oli kuitannut aiemman 2014  tekemäni kantelun ilmoitusasiana yhdellä rivillä: Työ on tehty laaditun suunnitelman mukaisesti.

Päätös oli suunnitelmallisen huolimaton ja osoitus täydellisestä välinpitämättömyydestä tonttien pilaamisessa ja lintukantojen hävittämisessä.

Suureksi edistykseksi eilen 23.8.2017 oli luettava se, että asia oli esityslistalla liitteineen.
Jo aikaisemmin eräs JVAn hallituksen jäsen oli ohjeistanut , että jos asiaa on enemmän kuin yksi A4, se jää lukematta.
Ennen kokousta päätin postittaa lisää liitteitä JVAn hallituksen luottamusjäsenille, mutta koko hallitus paljastui salaseuraksi !

En saanut pyytämällä hallituksen jäsenten sähköpostilistaa  toimitusjohtajalta, en hallituksen puheenjohtajalta, en yhtiön asiakaspalvelusta, en talousjohtajalta,
Peruste, että oli yhtiö oli muutaman henkilön kanssa päättänyt, että yhteystiedot on salaisia.
Soitin kaupungin kansliaan ja pyysin yhteystietoja sieltäkin. Turhaan.
Miten voin varmistaa kanteluni asiallista käsittelyä, kun sensuuri iskee päätösasiakirjoihin ?

Jyväskylässä on 19 tytäryhtiötä, joiden hallituksen yhteystiedot ovat salaisia ?
Tytäryhtiöitten pöytäkirjat ovat salaisia.  Urakkasopimukset ovat salaisia.  
Ainoastaan, jos on rikosepäily, tiedot pitäisi luovuttaa.

Oman asiani osalta olin pyytänyt myös ko. urakkasopimusta, joka oli evätty.  Kaupungin lakimies oli ohjeistanut, että jos JVA ei anna tietoja, ne pitää pyytää poliisin kautta.
Tavallisella valtuutetulla ei ole minkäänlaista mielikuvaa, mitä pinnan alla hallinnossa tapahtuu, kun periaatteena on jo paljastuneiden rikkomusten entistä pahempi salaaminen.

Jyväskylän kaupunki on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka luottamusmiehet ovat vaaleilla valittuja ja joiden pitäisi edustaa kaupunkilaisia ?
Entäs käytännössä ?
-     Miten voi hoitaa kaupunkilaisten asioita, jos ei ole edes luottamushenkilön  
        puh.nroa ?
-     Entäs ne JVAn asukasedustajat ?  Eikö vuokralaisten valitsemien edustajien tiedot  ainakin pitäisi olla julkisia, jotta asukkaat voisivat vaikuttaa päätöksentekoon ?
Kaupungin kanslisti mietti ja totesi, että asukasedustajien itse pitäisi julkistaa tietonsa.

Sananvapaus ja sen perillemeno on länsimaisen demokratian kulmakivi. 
Miten sananvapaus ja viestisalaisuudet välittyvät, kun vastassa on  kaupungin  oma suljettu bunkkeri tytäryhtiöineen ja hatarasti lakia tulkitseva virkakunta, joka ei pysty tulkitsemaan  edes perusoikeuksia saatikka julkisuuslakia ?

Suomen perustuslaki, perusoikeudet ovat ensisijaisia kaikkeen muuhun lainsäädäntöön nähden:  Jos kaupunki tai sen tytäryhtiön edustajat kykenevät torppaamaan julkisyhteisön julkiset luottamusmiehet salaseuraksi, kyseessä ei ole demokratia vaan byrokratia.
Miten kaupunki aikoo varmistaa julkishallinnon avoimuuden ja läpivalaisun luottamuksen palauttamiseksi ?

Henkilökohtainen luottamukseni länsimaiseen oikeusvaltioon on mennyt jo vuosikausia sitten.  Luottamusmiehet ovat virkamiesten talutushihnassa, eivätkä edes miellä enää edustavansa kaupunkilaisia, vaan virkakuntaa ?
Poliittiset kuppikunnat, hyvävelisysteemit ja virastokulttuuriin pesiintynyt rakenteellinen korruptio on jo Suomessakin muodostunut maan tavaksi !
Miten pelastetaan avoin kansalaisyhteiskunta ?

 JVAn hallitukselle osoitetun kantelun ja selvityttämispyynnön osalta minuun otti yhteyttä ainoastaan perussuomalaisten Teemu Torssonen, joka olisi myös halunnut selvityttää
yhtiön sotkut, mutta enemmistön päätös ratkaisi.

JVAn pöytäkirjaotetta odotellessa on hyvä muistaa, että Jyväskylän kaupunginhallitus vastaa viime kädessä hyvästä hallinnosta.
Jyväskylän ilmoituslehdessä nro 4 oli uutinen Sippulanniemen virkistysalueen hakkuista. Maisematyölupaa on haettu kaikkiaan 6,7 hehtaarin alueelle. Hakemus on nähtävissä ja kommentoitavissa 24. -31.8.2017.   Ristikivessä on suojelumetsää ja runsas linnusto.
Mikä taho arvioi metsien monimuotoisuuden turvaamisen, kun Metsä Groupin motojen jäljiltä jää yhden tai muutaman puulajin puupelto, joka on lintukantojen kannalta katastrofi !?

Pyysin kaupungilta tänään Sippulanniemen, Kirrin ja Haukanmaan Metsä Groupin urakkasopimukset, puumäärät ja hinnat ?  Sain vastauksen:  - selvyys saadaan vasta kaatojen jälkeen.  

Vielä on toivoa !

Metsä Groupin sopimus päättyy 2017 vuoden lopussa.
Kaupunkilaiset ovat  onneksi jo heräämässä äärimmäisen harvoiksi hakattujen puupeltojen karmeuteen ja lähimetsien hävittämiseen.
Pelastaako asukkaiden toiveet Sippulanniemen ja Ristikiven lintukannat  ?  


Ei kommentteja: