lauantai 21. maaliskuuta 2009

Ydinaavikoitumisesta.


Ydinaavikoitumiskehitys nostaa tietoamme.
On jo pitkään ollut suljettujen ydinpiirien tiedossa se mekanismi, joka selkeästi nostaa siviiliydinvoimaloiden tauottoman 307MW eli 12% kvanttifotonitehojen vaikutuksesta maailman keskeisimmäksi nykyisin havaittavaksi sääilmiötuhoajaksi nimenomaan siviiliydinvoimalatoiminnan. Aihe on saanut globaalia huomiota jo kautta maailman. Kuten yleensä Suomi alkaa olemaan maailman ainut valtio, jossa ei jo aiheen nostattamia konferensseja vielä haluta pitää. Mutta vuosi vuodelta maailman suurimmaksi ilmastotuhoksi nouseva ydinaavikoitumiskehitystieto odottaa rantautumistaan myös meille!


Mistä noin karkeastiottaen on kyse? Kun Hiroshiman ilmakehässä räjäytetty pommi muutti vain 0,6g ainetta energiaksi tuhoten kerrallaan 80 000 ihmistä, oli vaikutus vielä melko paikallinen. 1000MW siviiliydinvoimala puolestaan muuttaa v u o d e s s a 1000g ainetta energiaksi suoraan biodiversiteettiin. Voidaan jo näillä tiedoilla laskea, että vaikka maailmalla aikoinaan räjäyteltiin reilun 10v verran ilmakehässä ydinpommeja, sen globaaliefekti ei ollut edes yhtä 1000MW siviiliydinvoimalatuhovaikutusta mainittavampi! Todellisuudessa ydinkoejaksot nostivat yleistä taustaamme arviona "vain" 20% verran yli10 v jaksolla. Silti koko maailman tutkijapiirit taistelivat varsin ponnekkaasti kokeiluille pikaisen kiellon. Jo näin pienenä ydintuhovaikutus silti esteittä levisi.

Siviiliydinvoimalasta karkaa noin 10% säteilyenergiasta jatkuvana syöttönä ulkoilmaan. Noin 20% on TVO:n tiedoissa ilmoitettu menevän "isomeerivireenä" merivesiin jäähdytteen mukana ja vastaavasti peräti 70% karkaa ilmamolekyyli-ionisaatioina ja muuna termivireenä ilmakehään. Karkeasti 10% näyttäisi jäävän rakenteisiin ja porautuvan maastoon. Tässä on se tarkoin mietitty tapa, miten säteily kulkeutuu nimenomaan n.50% viritettynä termivireenä tauotta ulos. Tämä on keskeisin kikka ydinalalla. Nimittäin terminen vire on siitä ovelaa, ettei näy suoraan säteilymittareissa! Toisaalta termivirekäsite kyllä tunnetaan maailmalla, mutta mm. STUK ja IAEA on poistanut myös tämän opetuksen kaikista nykyisistä oppimateriaaleistamme! Kun ei kukaan saa konkretiaa siitä, mistä on perimmältään kyse, saadaan suut pysymään kiinni. Varmuuden vakuudeksi on tapana vatia aiheeseen vihityiltä harvoilta selkeä kirjallinen vaitiolovelvoite esim. Helsingissä ydinalaopetuksesta olen kuullut. Oleellisinta seurattavaa on puolestaan ydinvoimaloiden säteilyionisaatioperustainen näennäisnäkymätön ilmasaastuttaminen.

Siviiliydinvoimalasta karkaa noin 10% säteilyenergiasta jatkuvana syöttönä ulkoilmaan. Noin 20% on TVO:n tiedoissa ilmoitettu menevän "isomeerivireenä" merivesiin jäähdytteen mukana ja vastaavasti peräti 70% karkaa ilmamolekyyli-ionisaatioina ja muuna termivireenä ilmakehään. Karkeasti 10% näyttäisi jäävän rakenteisiin ja porautuvan maastoon. Tässä on se tarkoin mietitty tapa, miten säteily kulkeutuu nimenomaan n.50% viritettynä termivireenä tauotta ulos. Tämä on keskeisin kikka ydinalalla. Nimittäin terminen vire on siitä ovelaa, ettei näy suoraan säteilymittareissa! Toisaalta termivirekäsite kyllä tunnetaan maailmalla, mutta mm. STUK ja IAEA on poistanut myös tämän opetuksen kaikista nykyisistä oppimateriaaleistamme! Kun ei kukaan saa konkretiaa siitä, mistä on perimmältään kyse, saadaan suut pysymään kiinni. Varmuuden vakuudeksi on tapana vatia aiheeseen vihityiltä harvoilta selkeä kirjallinen vaitiolovelvoite esim. Helsingissä ydinalaopetuksesta olen kuullut. Oleellisinta seurattavaa on puolestaan ydinvoimaloiden säteilyionisaatioperustainen näennäisnäkymätön ilmasaastuttaminen.

Säteilyfission käynnistyessä reaktorissa sieltä lähtevät ensin liikkeelle rajussa muodostelmassa heikosti pysyvät valenssielektronit. Näiden sidosenergiat kun ovat tyypillisesti vain muutamia eV ja 1MeV gammakvantilla näitä jo irtoaa heittämällä 250 000 kpl ilmastoinnin ionisaationa ulos savupiipusta 10 km peruskorkeuksiin. Tai suoraan mm. Auger-elektroneina 1MeV beetasäteilyioneina pois. Mutta kun aikaa on fissioinnin alusta kulunut noin vuoden verran alkaa vakavin vaihe. Ydinvoimalaitoksesta alkaa muodostua niin pysyvästi elektroniköyhä alue, että arki-ilma muuttuu siellä kuin liukuhihnalla elektronivajaiden useasti ionisoituneiden rankasti +, tai - merkkisesti varautuneiden röntgenenergiaa ja gammaa välittävien ioniytimien tehtaaksi. Tällaiset ilmavirtauksien mukana kulkeutuvat, säteilymittareissa näkymättömät ionisaatiopilvet näyttäytyvät tietyissä tilanteissa varsin kiistattomasti. Ilmakehän sadanta perustuu negatiivisten elektronien vesiä kokoavina voimina pilvimuodostusalueilla.

Säteily voimalaitoksesta, uraanijalostamoista ja uraanikaivoksista tappaa kaiken pilvimuodostuksen tyypillisesti jo nyt 100km säteellään. Sen takia jokainen nykyvuotemme on toinen toistaan kuivempi, kuumempi kesällä ja mm. talvisuojittumista ei peruskylmyyden takia talvisin myös ole. Ilma muuttuu yksitoikkoisemmaksi, mannermaisemmaksi jne. Tämä on kumuloiva oire ja on syynä mm. siihen, että nyttemmin edes elintärkeää talousvettä ei ole saatavilla juuri koko maailmalta! Ruotsin, Norjan ja Suomen kaltaisissa maissa menetetään massiivisesti varantoja vesisähköhävikkinä metsä- ja peltokasvukatoina ja ennen kaikkea romahtavana kansanterveytenä. Niinpä jo annettiin viranomaisiltamme yleishälytys siitä, että muutamassa vuodessa Suomen syöpäkulut tuplaantuvat vuoden -06 kesätiedotteessa! Hämmästyttävintä oli se, ettei selkeää- tai ylipäätään mitään syytä silti muutoksen takaa tiedotteessa annettu. Miten tämä näkyy sitten peitellyissä tilastoissamme?

Nykysiviiliydinvoimalatoiminta siis tuplaa taustasäteilymme joka 10v välein! Ei mikään ihme, että jo nyt jopa USA:n tutkijat kehottavat siirtymään arkiukkosella säteilysuojiin, koska nykyukkoset vapauttavat säteilysaastuneista yläilmakehämassoista niin rajua sinne ennen kuulumatonta röntgen - ja gammasäteilyä siviiliydintoimintaseurauksena!

KSML / olli makikoho 16.03.2009 13:04*Aivan USKOMATONTA, että maassamme edes DI-tason kavereille EI opeteta OIKEAA kvanttiydinfysiikan tietoutta! Vaan koko laaja ydinalan koulutus on sinne asti silkaa "lumetta", koska on aineena HENGENVAARALLISTA!"


http://keskustelu.plaza.fi/ajassa/keskustelu/t1763870
Kokosin aiheesta selkeän ja kaiken kertovaa, kuvamateriaalia päärikollisen TVO:n tarkoin julkisuudesta pois pidetyistä arkistoista. Kuten yleensä maailman ensi-iltamateriaalia, vaikka näin:
http://kuvaton.com/k/BnP.jpg


Kuvasta näemme miten KOKO reaktoria suorastaan imuroidaan yltympäri, jotta maksimaallisella ilmaejektorisysteemeillä vartin atomin ulkopuolella elävät neutronit saadaan puhallettua surutta piipun kautta ulos vapaaseen biotooppejamme tappavaan kuvaamaani beettasoihtupolttoon. Valtavalla imuroinnilla jopa ontto lattiakin on valjastettu aiemmista poiketen imuroinnin neutronivuon hornasoihtupolttoon. OL-1 ja OL-2 laitoksista tuttu käytön aikainen PS-tilojen karusellin, vetvellien , draivellien ja vastaavien reaktorirakennuskuoren typpitäytttösulkusysteemiä käytetään toki myös OL-3 laitoksessa. Typpikaasu estää lähinnä vain ydinvoimalan rakenteiden hirvittävän nopeaa ruostumishapettumista säteilyn aiheuttamiin happiradigalisaatioihin. Neutronivuo , kuten muistamme ongelmitta lävistää vaikka metrin umpiteräksen, kuten typpikaasutilat ongelmitta. Reaktorin ympärillä vellova massiivinen imurointi surutta savupiippuun hahmottuu kuvasta oivasti.OL-3 neutronit ydinsavupiippuun.


Neteissä on esiintynyt tahallista vääristettyä tietoa siitä, ettei OL-3 tyyppisestä voimalasta ikäänkuin "enää" ajettaisi ilmastointilaitteilla vanhaan malliin räjähtäviä neutroniyluijäämiä surutta savupiippuun? Väärä tieto, kuten hyvin arvaamme! Itse asiassa OL-3 laitoksen 10-kertaa hyötöplutoniumajosta johtuva suurentuneelle neutronisäteilykarkuutuksille ei ole vähentämisen tekniikkaa. Se on henkilöstön elossapitämiseksi, kosmeettisesti rakennettu vain entistä hervottomampien neutronivuon imurointisysteemiksi savupiipun beettasoihtuun!

Sinikka Tyynelä19.03.2009 klo 14:37


Maa ilmasta ohjelmassa kerrottiin miten yli 70% maailman makeasta vedestä käytetään, mm. keinokasteluun. Luvun järkyttävyys on vailla vertaa, kun tajutaan kuinka suurista määristä tässä puhutaan. Vuosituhannen vaihteessa kerrottiin maailman makeanveden käyttötarpeiksi noin 50%. keinokastelupeltojen alaksi 40%. Mistä ihmeestä näin valtavat vedentarpeen kasvu kertoo ja muodostuu?
Tiedättekö mikä on mm. eteläisen pallonpuoliskon rajuin ja suurin makeanveden kuluttajayksikkö?


Aivan oikein Australian uraanijalostamot ja koko uraanikaivoskompleksimassat siellä!
Vielä vuosituhannen vaihteessa uraania maassa rikastettiin 4% keskivertouraanimalmioisita. Nyttemmin siirryttiin 0,4>% alittaviin äärimmäisen köyhiin energianegatiivisen kaivuun malmeihin. Yhtäkkiä käsiteltävät massat jälleen 10-kertaistuivat ja samalla kymmenkertaistui loogisesti myös siihen tarvittavat vesimäärät. Kuten olemme huomanneet koko mennyt vuosituhat on tietysti välittömnästi pannut mantereen vesihuollon polvilleen juuri makenaveden puutoksistaan. Ei mikään sattuma, asiat natsaavat suorasukaisesti Australian räjähdysmnäisesti kasvaneisiin massiivisiin metsäpaloihin 2000-vaihteen tietämistä eteenpäin. Kun uraanijalostamot pumppaavat maan pohjavesivarannot alta, katoaa myös automaattisesti pintavesivarannot päältä metsäkuivumisineen. Päivän selvää, mistä on kyse.
http://keskustelu.plaza.fi/ajassa/keskustelu/t1763870


Tässä keskustelssa Olli noitaroviolle ! Mennään yhdessä !


http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelu/keinotekoinen-radioaktiivisuus-ja-sen-seuraukset/151359 :


Keinotekoinen radioaktiivisuus ja sen seuraukset


Ydinvoman kannattajat väittävät, että ydinvoima on saasteetonta. Julkisuudessa ei puhuta edes rauhanomaisen ydinvoiman luontoon pääsevistä kenotekoisista radioaktiivisista aineista, jotka ovat levinneet ja leviävät koko maapallolle saastuttaen koko biosfäärin: http://www.stuk.fi/julkaisut_maaraykset/kirjasarja/fi_FI/kirjasarja2/_files/73283470698618432/default/kirja2_1.pdf
Keinotekoisten radioaktiivisten aineiden vapautumista ympäristöön pyritään estämään kaikin järkevin käytettävissä olevin keinoin. Radioaktiivisia aineita tuotannossaan käsittelevät laitokset – ydinvoimalaitokset,jälleenkäsittelylaitokset tai radioisotooppien valmistuslaitokset – eivät käytännössä kykene täysin suljettuun prosessiin, vaan pieniä määriä aineita joudutaan hallitusti päästämään ympäristöön.Ydinenergiatuotannossa vapautuu ilmakehään ja veteen radionuklideja, jotka leviävät koko ilmakehään altistaen siten koko maapallon väestöä (taulukko 1.3).3H = Tritium 3


14C = Hiili C14


85 Kr = Krypton 85


129 I = Jodi 129Taulukossa 1012 Bq = tarkoittaa 10 potenssiin 12 = 000 000 000 000siis seuraavan taulukon jokaisen beqerellien loppuun on lisättävä 12 nollaa.lue: - 1970 3H ilmaan 1012 Bq 2146 = 2146000000000000Bq jne.


Keinotekoinen radioaktiivisuus ja sen seuraukset/ lisää :


Tämä artikkeli on lyhennelmä : Dr. Med. Von R. Jensenin artikkelista : Ennen Tschernobylia
Sen asiasisältö on painava myös jokaiselle suomalaiselle, sillä Suomesta ollaan tekemässä nyt vastoin kansan tahtoa maailman suurimpien ydinvoimaloiden pilot-kokeilu !Tämä aineisto on peräisin eduskunnan kuulemistilaisuudesta 30.5.2008 / aiheena uraaninlouhinta, ydinvoima sekä korkea-aktiivisten jätteiden loppusijoitus, jossa olin mukana.


Jensen : 1.Atomipommikokeiden jälkeen, jotka tehtiin vuoden 1945 ja 60 - luvun alkuvuosien välisenä aikana, kulkeutui lännestä ja idästä yhä uudelleen ylitsemme radioaktiivisia pilviä. Mitä seurauksia Hiroshiman ja Nagasakin pommeilla oli ollutkaan, ei sodan lopun tuoksinassa tunkeutunut tietoisuuteen, silä biologiset vaikutukset eivät olleet vielä näkyviä tai ne tulkittiin väärin.


Kun elokuussa 1960 tehtiin Saharassa maanalainen ydinpommikoe, joka johti Freiburgin seudulla huomattavaan radioaktiiviseen laskeumaan, järkyttyivät monet ihmiset. Tilanne oli yhtä sekasortoinen kuin vuonna 1986. Kun ottaa huomioon edeltävät radioaktiiviset kuormitukset, oli nyt ilmeisestikin ylitetty tietty biologinen määrä. Pahemmaksi tuli mm. siihen mennessä havaittu leukosyyttikato: pitkään aikaan ei enää oltu havaittu 6000 – 8000 leukosyyttiarvoja, mutta nyt arvot putosivat yksittäisissä tapauksissa 3000:n ja alemmaksikin.
On itsestään selvää, että, että radioaktiivisen katastrofin tullessa jokainen suojaava, vastustuskykyä vahvistava terapia muuttuu harhakuvitelmaksi, niin kuin silloin kaikki hoito.Ihmiset olivat sodanjälkeisenä aikana useimmiten vielä sodan järkytysten runtelemia sielullisesti ja jopa ruumiilliselta olemuspuoleltaan. Tähän tuli lisäksi, että tosin taas voitiin ostaa kaikkea, mutta elintarvikkeiden laatu oli huomattavasti kärsinyt vuosien kuluessa. Tämä huonolaatuisuus vaikutti varmasti – sodan seurausten ohella – varsin paljon ihmisten biologiseen vastustuskykyyn.


Jo 30-luvun alussa löysi Kollah ( 8 ) mesotrofiakokeidensa perusteella yhteyksiä ravinnon ja degeneroitumissairauksien välillä. Kollahille selvisi, että terve symbionttifloora oli elimistön terveyden merkki, kuten myös se, että sen puutuminen merkitsee immuniteetin heikkoutta. Kollah ennusti, että muutamien vuosikymmenten kuluttua, mikäli ihmisen ravinto pysyisi niin luonnottomana kuin se jo silloin oli, täytyisi esiintyä huomattavia vaurioita ihmisen koko tukikudosjärjestelmässä. Laadullisesti puutteellisen ruokavalion täytyisi johtaa leuan epämuodostumiin, kita – ja suulakihalkioihin, artrooseihin, nivelsideheikkouksiin ja nuorilla kyphoskoliooseihin. Ts. …” mitä me lopulta löydämme rustoista ja luista, ei ole mitään muuta kuin muuttuneet ravintoaineet… ”Kollahin kehotus jättää elintarvikkeet niin luonnonmukaisiksi kuin mahdollista unohtui lopulta ja muuttui jopa vastakohdakseen, kemiallista lannoitusta käytettiin yhä intensiivisemmin. Lisäksi tuli markkinoille USA:sta aluksi hyvin kallis ihmelääke penisilliini. Pian saksalainen teollisuus tarjosi halvempia muta voimakkaampivaikutteisia aineita ostettavaksi.


Näin alkoi väestön ” läpisaastuttaminen” kemiallisin hoidoin. Tässä tilanteessa tuli mukaan kuvaan pommikoneiden aiheuttama radioaktiivisuus, joka muutti oleellisesti biosfääriä. Siihen tunkeutui lisääntyvässä määrin vieraita elementtejä. Todettiin, että ennen kaikkea C 14 ( = hiili 14 ), jonka puoliintumisaika on n. 6000 ( 5730 ) vuotta, oli lisääntynyt huomiota herättävästi; sen mutageeninen vaikutus on ilmeisesti huomattava. Keinotekoisen radioaktiivisen säteilyn seurauksena syntyy soluihin esim. vedystä heliumia, hiilestä typpeä, fosforista rikkiä ja rikistä klooria .


Ihmisestä tulee siis luomansa keinotekoisen radioaktiivisuuden ansiosta tähän asti luonnossa esiintymättömien aineenmuutosten ”luoja”, joiden kautta taas syntyy soluissa erittäin myrkyllisiä aneita. Graeub sanoo : ” Vielä hälyttävämpiä… ovat transmutaatiot soluissa: ” Neutronisäteilyn kautta tunkeutuu ruumiiseen stabiileja atomeja radioaktiivisesti… ”, ne ”.. tuhoavat muuttuessaan molekyylin.” Ja vielä : ” aivan arveluttavana on pidettävä atomivoimaloiden välttämättä päästämää tritium 3 ( yliraskasta vetyä), ” Koska tämä tuhoaa DNS - molekyylin rakennetta tärkeiltä kohdin.”Tästä täytyisi epämuodostumien syitä etsiä.
Noin 10 vuotta nollahetken jälkeen – Hiroshiman atomipommin pudottamisen jälkeen – ilmestyi erilaisia tärkeitä julkaisuja. Ensimmäisenä mainittakoon lääkäri Hachiyan ” Hiroshiman päiväkirja ” ja ”Säteitä tuhkasta” , viimeinen teos Robert Jungk´in sarjasta. Ilmeni, että melkein kaikki potilaat kärsivät korkea-asteisesta trombopeniasta ja leukopeniasta ja olivat riutuneet jo 17 vuotta, pomminpudotuksesta lähtien, sanoinkuvaamattomassa tilassa.


Koska yhä vielä tehtiin pommikokeita idässä ja lännessä, yritti tuolloin suuri joukko asialle omistautuneita tiedemiehiä asettua vastustamaan tätä turmiollista kehitystä puhein ja kirjoituksin. Näin esim. fyysikko Bechert, radiologi Herbs ja lääkäri Manstein, jonka kirjat ” Edistyksen kuristusotteessa” ja ”Säteet” ovat vielä nykyäänkin yhtä vaikuttavia ja aktuelleja.


Luonnontieteellis-lääketieteellisellä sektorilla esitettiin äänekkäitä varotuksia, ettei tukahdutettaisi tauteja rajoittamattomasti, koska sivuvaikutukset ovat usein pahempia kuin perussairaus. Silloin ei vielä oltu huomattu kemiallisia lääkkeitä immuniteetin heikentäjiksi, yhtä vähän kuin niiden vaikutussukulaisuutta pienen radioaktiivisuusannosten kanssa. Kuitenkin molemmat asiat voidaan täysin todeta mainitusta kirjallisuudesta.


Kaikkien näiden syiden yhteisvaikutuksesta syntyy väistämätön kiertokulku, joka johtaa ihmisen tai hänen immunologisen puolustusjärjestelmänsä vähittäiseen heikkenemiseen. Tämä prosessi on siis alkanut jo v. 1945. On hämmästyttävää, miten monet ihmiset voivat vielä suhteellisen hyvin. Kuitenkin olisi pitänyt nähdä varoitusoireina infektioalttiuden ja syöpäsairauksien lisääntyminen, varsinkin lapsilla.


60-luvun loppuun mennessä asettui vähitellen kiihtymys mahdollisista radioaktiivisen kuormituksen seurauksista. Hyvin rauhoittavan vaikutuksen teki vuoden 1963 ydinkokeiden lopettamispäätös. Ei tullut siis enää radioaktiivisuutta alas meidän päällemme, mutta vanhahan oli olemassa ja putosi jolloinkin, jossakin maahan ja säteili siitä takaisin – puhumattakaan siitä, että vaikka molemmat supervallat virallisesti pitivät sopimuksesta kiinni, kaikki atomivallat eivät kuitenkaan osallistuneet ydinkieltosopimukseen.


Lopuksi on todettava, että on syntynyt väistämätön kiertokulku, joka johtaa ihmisen tai hänen immuniteettisysteeminsä hitaaseen heikkenemiseen. Vesi, ilma, maa ovat lisääntyvästi myrkyttyneet. Vielä on jotakin muutakin silmiinpistävää, nimittäin : sielullinen ja ruumiillinen kestokyky on varsinkin nuorilla selvästi laskenut.


KOKO KESKUSTELU : http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelu/ydinaavikoitumisesta/388357?postingId=393220


Lisäksi :
http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelu/ydinvoiman-vaarat/375031 :

Beettakavalkadia.

*Beettasoihtuaminen tarkoittaa terminä sitä, että 1000MW ydinvoimalasta karkaa 1000MW edestä erinäisiä säteilyn vuodoista ja atomeihin virittyneinä energioina kontroloimaton ja STUK-mittalaitteissakin näkymätön säteilytuotto.(1Wsekuntti säteilysaantia tappaa raavaan miehen osuessaan kohdalle!) Monestakin syystä säteily karkaa muodoissaan, joita mittausnormaalit eivät nykyisellään tunnista biotooppeihimme klaikkialle. Nyt beettasoihtuamisen ilmiön voi jopa maallikko ongelmitta kuvata jopa ihan peruskameralleen suotuisissa kuvausolosuhteissaan mm, sumu-usvissa, autereisissa, amuaurinkokajoissa ja muissa erityisesti seisovan kerrostuneen ilmanalan tutkimuskuvissa. Julkaisen tämän halutun materiaalin tuotoksia kyltymättömään kysyntään osin tässä:Sivun englanninkielinen versio:http://www.styrge.com/English.html
Betasoihtusivu:http://www.styrge.com/Betaflare.html

--------------------http://www.styrge.com/English.html

http://kuvaton.com/k/Bml.jpg
http://kuvaton.com/k/BmA.jpg
http://kuvaton.com/k/Bmj.jpg
http://kuvaton.com/k/Bm8.jpg
http://kuvaton.com/k/BmT.jpg
http://kuvaton.com/k/Bmp.jpg
http://kuvaton.com/k/BmW.jpg
http://kuvaton.com/k/BmG.jpg
http://kuvaton.com/k/Bmn.jpg
http://kuvaton.com/k/Bmi.jpg
http://kuvaton.com/k/Bmx.jpg
http://kuvaton.com/k/Bmo.jpg
http://kuvaton.com/k/Bmb.jpg
http://kuvaton.com/k/Bm6.jpg
http://kuvaton.com/k/Bmc.jpg
http://kuvaton.com/k/B92.jpg

---------------------Mistä beettatorchkuvia?Olen miettinyt pääni puhki, mikä sellainen säätyyppi tai alue vielä olisi josta emme olisi tiiminä nettiin toimittaneet beettasoihtukuvia?______________________________
http://www.youtube.com/watch?v=P_a19RRo2gY
http://kuvaton.com/k/Bdx.jpg
http://kuvaton.com/k/Bdv.jpg

Beettareferenssiä. Ilmastoinnin lämminkään ilma ei näy kuin sinisavuna!
http://kuvaton.com/k/Bva.jpghttp://kuvaton.com/k/Bx5.jpg

Kiitos Olli ! Vastuuton ydinterrori ja jatkuva luonnon ja ihmiskunnan altistaminen ydinsaasteelle lopetettava !


Ei kommentteja: