torstai 4. toukokuuta 2023

DU-perintö 4,5 miljardia vuotta

 
Länsi on jo aloittanut DU-ammusten toimittamisen Ukrainaan. Maailman terveysjärjestö WHO ja kansainvälinen atomienergiavirasto IAEA vaikenevat. Enää vaan puuttuu, että Suomestakin ammuksia Ukrainaan lähettelevät kansanedustajat Halla-ahon johdolla ja muut kansalaiset vaativat avustustensa ehdoiksi DU-ammukset?

Yhdysvaltain armeija ja Yhdistyneen kuningaskunnan armeijat käyttivät DU- ammuksia ensimmäistä kertaa Persianlahden sodassa Irakia vastaan ​​ vuonna 1991. Siitä alkoi järeän ydinaseen tuominen sotakentille, mikä rikkoi Yhdysvaltojen allekirjoittamaa YK:n ydinsulkusopimusta. Selvää, että Pentagon kiisti  uraaniaseiden  ”ydinasemääritelmän”. Vaikka DU:n tuhoisuus perustuu alhaiseen radioaktiivisuuteen, se on joukkotuhoase ja ydinase. Irakissa tehdyt terveystutkimukset vahvistavat asian.

Vuosina 2002 ja 2005 välillä pelkästään Yhdysvaltojen asevoimat käyttivät kuusi miljardia ammusta Irakissa. Lyijy, uraani, elohopea ja muut myrkyt ammuksissa aiheuttavat  synnynnäisä epämuodostumia, immunologisia häiriöitä, geenimutaatioita ja muita sairauksia sukupolvelta sukupolvelle. 
Yhdysvaltojen läntiset liittolaiset ovat sujuvasti peitelleet sotien kauhut, siviilien kärsimykset ja myös kuvat monivammaisina syntyneistä lapsista ja muista ympäristötuhoista.

DU – köyhdytetty uraani

Valtavia määriä DU:ta syntyi jo kylmän sodan aikana, kun Yhdysvallat valmisti yli 70 000 ydinasetta. Asetutkijat ja -kehittäjät onnistuivat hyödyntämään myrkyllistä ydinjätettä uusiokäyttöön, luomalla siitä luoteja ja kuoria. DU-konekiväärien ja -panssarivaunujen ammukset ovat mahdollistaneet Yhdysvalloille murskaavan sotilaallisen ylivoiman ja miljardeja vuosia kestävän ympäristön kumulatiivisen tuhoamisen jatkumisen. Nyt on myös Suomi samassa ydinterrorismi porukassa!?

Kaksi Yhdysvaltojen johtamaa sotaa Irakissa ovat jättäneet jälkeensä satoja tonneja köyhdytettyä uraania sisältäviä ammuksia ja muita myrkyllisiä jätteitä. Saastumisen seurauksena synnynnäiset epämuodostumat, syöpätapaukset ja muut sairaudet ovat jatkaneet jyrkkää kasvua suuressa osassa Irakia. Lisääntyneiden syöpätapausten ja tehtyjen pommi-iskujen välillä on suora yhteys. DU-ammusten lisäksi käytettiin myös valkoista fosforia. Fallujahissa tehdyn tutkimusten mukaan irakilaisten terveyskriisi edustaa ” korkeinta geneettisten vaurioiden määrää missään koskaan tutkitussa populaatiossa”.

Pommitusten jälkeen kohderyhmä jää usein saastuneiden kotiensa raunioihin tai rakennuksiin, jossa metallille altistuminen jatkuu. Udelleen rakentamista tehdään vanhojen kotien saastuneiden raunioiden päälle saastuneista materiaaleista ja altistuminen myrkyllisille metalleille jatkuu, vaikka pommitukset ovat päättyneet.
 
Sikiövauriot

Tutkimuksia synnynnäisten sikiövaurioitten osalta on tehty kahdessa Irakin kaupungissa Fallujahissa ja Basrassa. Molemmissa tutkimuksessa havaittiin entistä enemmän syntymävikoja, hermoputkivaurioita ja synnynnäisiä sydänvikoja. Tutkimus paljasti yhteisön saastumisen kahdella neurotoksilla, lyijyllä ja elohopealla. Lapsuuden leukemia ja muut syövät lisääntyvät kaikkialla Irakissa.

Sodan runtelemat vauvat syntyvät vaikeasti monivammaisina. Heillä voi olla kaksi päätä, yksi silmä, useita kasvaimia, vääristäviä kasvojen ja kehon epämuodostumia, monimutkaisia hermosto-ongelmia jne. Monet perheet pelkäävät lasten hankkimista. Moni nainen kokee peräkkäisiä keskenmenoja ja kuolee kriittisesti epämuodostuneiden ja sairaiden vastasyntyneiden vuoksi.

Irakin lääkärit ovat dokumentoineet kuvia vauvoista, jotka syntyvät halkeamilla, pitkänomaisilla päillä, umpeenkasvaneilla raajoilla, epämuodostuneilla korvilla, nenillä tai selkärangoilla.

 
Viimeisten kymmenen vuoden aikana tehdyistä tutkimuksista on selvinnyt, että uraani on yksi vaarallisimmista aineista ihmisille 

"2010 julkaistiin tutkimus, että lasten syöpä on lisääntynyt 12-kertaiseksi Fallujahissa vuoden 2004 iskujen jälkeen. Myös sukupuolten välinen suhde oli vinoutunut, 84 poikaa, jokaista 100 tyttöä kohden, samalla kun Hiroshiman pommitusten kaltaiset säteilysairaudet olivat moninkertaiset verrattuna Hiroshimaan.

Synnynnäisten epämuodostumien määrä oli 14,7 % kaikista Fallujahissa syntyneistä vauvoista. Ts. syntymävikojen loki on yli 14 kertaa suurempi kuin Hiroshimassa ja Nagasakissa.

Basran sairaiden lasten maitohampaiden lyijypitoisuus on lähes kolme kertaa suurempi kuin vertailukelpoiset  arvot alueilla, joilla ei ole ollut hyökkäyksiä."

Kansainvälinen oikeus

Geneven yleissopimukseen 1977 kirjatussa pöytäkirjan I 35 artiklassa kielletään kaikkia sodankäynti, jotka aiheuttavat tarpeettomia vammoja ja tarpeetonta kärsimystä. 35 artikla kieltää myös valtioita turvautumasta sotekeinoihin, jotka voivat aiheuttaa laajaa ja pitkäaikaista vahinkoa ihmisten terveydelle ja ympäristölle. DU- aseet kuuluvat 35 artiklan soveltamisalaan.
36 artikla velvoittaa myös valtion, joka tutkii, kehittää tai hankkii uusia aseita, suorittamaan kyseisen aseen oikeudellisen arvioinnin.

Vuonna 2008 Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jossa todettiin, että ”DU:n käyttö sodankäynnissä on ristiriidassa kirjoitetun ja kansainvälisen, humanitaarisen ja ympäristölainsäädännön mukaisten perussääntöjen periaatteiden kanssa”

Persianlahden sota aiheutti 4,5 miljardia kestävän ympäristövaaran. DU säteilee 4,5 miljardia vuotta.
 
ja Suomi etujoukoissa aseistamassa läntistä Natoliittokuntaa viemässä DU-ammuksia Ukrainaan!?

 

Viiteartikkeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ei kommentteja: