maanantai 17. huhtikuuta 2023

Totuuspuolue vaatii vangittujen vapauttamista, sekä KRP:n tutkinnanjohtajan virkarikostutkinnan käynnistämistä

Totuuspuolue ryhtyi tositoimiin 16.4.2023 hallituksensa pj., lakimies Jaana Kavoniuksen johdolla ja on vaatinut Oikarisen ja Vapan veljesten, sekä kaikkien  sananvapausvainojen osana toteutettujen pidätysten ja kuulustelujen tutkintaa törkeänä  vapaudenriistona, syrjintänä, vainoamisena sekä RL 15:9 §:n ja RL 6:5§:n 2 momentin mukaisena  järjestäytyneenä rikollisuutena, jota kohdistetaan virkamafian toimesta erityisesti oikeudenkäytössä  kuultavien uhkailu- ja painostustoimena ja sananvapauden lopettamiseksi Niinistön väkivaltakoneiston  tuottamana rikollisuutena.

Totuuspuolueen ryhtiliike on kohdistanut vaatimukset laajana jakeluna Suomen oikeusviranomaisille.

Vastaanottajat:

1. Valtakunnansyyttäjänvirasto 

2. Oulun KäO 

3. tutkinnanjohtaja Jukka Nurmenniemi, KRP 

4. Oikeuskanslerinvirasto 

5. Tietosuojavaltuutetun toimisto 

6. Helsingin ja Oulun KRP, laillisuusvalvonta

7. lakimies Lauri Saarela

8. Poliisihallitus ja muut jakelun vastaanottajat

Maanpetoksesta epäiltyjen vangittujen Vapan veljesten ja Oikarisen vapauttamisvaatimuksen yhteydessä, totuuspuolue on vaatinut myös muitten laajassa asiakokonaisuudessa ilmenevien rikosilmoitusten vireillepanoa ja tutkimusta. Niistä saa lisätietoja Jaana Kavoniuksen infosivuilta.
 

Perustelut vangittujen vapauttamiseksi:

Julkisen tiedon julkistaminen ei ole rikos, mutta virkarikokset ovat rikoksia

Turvallisuussalaisuuden paljastamisrikoksen teonkuvaukset eivät ole Mikko ja Marko Vapan ja Oikarisen osalta täyttyneet, koska 16.4.2023 toimitettu uusi kirjallinen todistemateriaali todentaa, että, 

1.  Merkintöjen, aitojen ja kylttien puuttuminen poistaa Vapan ja Oikarisen ym. kuvaajien tekojen rangaistavuuden ja päinvastoin synnyttää vain virkamiehille rikosvastuun niiden merkintöjen, kylttien, kieltopäätösten ja aitojen laiminlyöntivastuuna..   

3.  Nurmenniemi on salannut, että vastaavia tunnelikuvauksia on esim. Helsingin kaupungin virkamiesten, tubettajan Roni Bäckin julkaisemina ollut vuosia saatavilla ja julkista tietoa niistä uutisoitu mm. Daily Mailin uutisina. Ne ovat tänään vireille laittamani vaatimuksen uusina todisteina.

4.  Julkisen tiedon julkistaminen ei ole rikos, vaan PL 12 §:n 2 momentin, JulkL:n ja EIS 10 artiklan alaista laillista julkistustoimintaa. Sen perus- ja ihmisoikeuden estäminen ja sen käyttämisen perusteella rikoksesta epäileminen ja vangitseminen on törkeä virkarikos, törkeä vapaudenriisto ja myös syrjintärikos.

Uudet todisteet tunnelivideoista todistavat, että vangitsemisperuste puuttuu

Tunneleiden kuvaaminen ei ole ollut kiellettyä eikä voi olla vain Mikko ja Marko Vapan, Oikarisen, Pietikäisen tai kansalaisaktivistien kuvaamana ”turvallisuussalaisuuden loukkaus”, kun vangitsemismääräyksen esittämishetkellä tunneleista on olemassa mm. seuraavia julkisia videoita ja julkista tietoa ja uutisointia: 

·     Maan alta löytyy toinen Helsinki - Bing video, jossa entinen Helsingin yliarkkitehti Juha Pulkkinen ja muut videolla esiintyvät Helsingin kaupungin virkamiehet julkisesti kertovat ja kuvaavat vastaavia tunneleita, joiden kuvaamisesta Vapat ja Oikarinen vangittiin ja Pulkkinen kertoo, että tunneleista on laadittu jopa asemakaava (kaavoitus ei ole ”turvallisuussalaisuus”) ja ko. video on ollut 5 vuotta ja on edelleen julkisesti nähtävillä ja sitä on katsottu ainakin 5800 kerta. 

·     Piilosta Helsingin keskustassa! (VOITTO 1000€) - Bing video, jossa tubettaja Roni Bäck kuvaa muiden tubettajien kanssa piiloleikkejään sellaisissa maanalaisissa tunneleissa, joiden kuvaamisen perusteella Vapat ja Oikarinen on määrätty vangittavaksi epäiltynä turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Video on ollut netissä Nurmenniemen esittämän vangitsemisvaatimuksen aikaan, se on edelleen netissä, ollut siellä 6 kk, katsottu  901.100 kertaa ja videota on myös kommentoitu 914 kertaa. 

Tunneleiden kuvaaminen ja niitä koskevan tiedon julkinen esittäminen ei ole ollut kiellettyä

Turvallisuussalaisuudet ovat arkaluoteisia tietoja, joita koskeva suojausvelvoite ja paljastumisen estämisvelvoite on säädetty erityiseksi virkavelvollisuudeksi. Koska maastossa ei ollut kieltotauluja, aitoja eikä tunneleiden kuvaamista ole säädetty eikä päätetty salassa pidettäväksi eikä rangaistavaksi millään erikseen informoidulla tavalla, niiden kuvaamisen ja julkistamisen perusteella ei ole saanut vangita ketään. Sen sijaan, jos niissä tunneleissa on jotain maanpuolustuksellista salailtavaa, niiden kuvaaminen maastossa on kuulunut virkavastuulla estää ja laiminlyönti on virkarikos.

Koska Mikko ja Marko Vapan ja Oikarisen vangitsemiselle ja muille pidätyksille ei ole tässä rikosilmoituksessa ja Oulun KäO:lle osoitetussa vaatimuksessa liitteenä olevan kirjallisen näytön ja normien perusteella mitään perusteita, asiassa tulee uusia Saarelan tai jonkun vaatimuksesta vangitsemispäätöksenteko, kuulla Jaana Kavoniusta tekaistujen rikosepäilyjen taustalla olevasta KRP:n tutkijoiden ja rikoskumppaneiden rikoksista ja vapauttaa vangitut ja pidätetyt välittömästi. 

Lisäksi VKSV:n ( Valtakunnan syyttäjänvirasto) tulee käynnistää syyttäjävetoinen Suomen laajimman poliisirikollisuuden tutkinta ja suorittaa siihen liittyvät virantoimituksesta pidätykset ja selvittää, harjoitetaanko tunneleissa huumekauppaa, pedofialiarinkien toimintaa ja muuta järjestäytynyttä rikollisuutta siten, että 
"salaisuus", joka uhkaa tunneleista uutisoimalla paljastua, ei liity maanpuolustukseen. "Salaisuus" liittyy KRP:n ja LIITE- ja LIITE 3-verkoston ja muuhun RL 6:5 §:n 2 momentin rikollisuuteen, joka uhkaa laillisella julkaisutoiminnalla paljastua.  

Lohja 16.4.2023

Jaana Kavonius
Lakimies, OTK (eläkkeellä)

Kiitos Totuuspuolueelle ja pj. Jaana Kavoniukselle, joka antoi bloggarille luvan lyhentää pitkää rikosilmoitus asiakirjaa.


Suuret kiitokset Totuuspuolueelle, sekä  Kristallipuolueen, että VKK:n vangituille totuuden etsijöille, jotka pitävät Suomen oikeusvaltion lippua korkealla!

 Kavereita ei jätetä!

MV:
https://mvlehti.net/2023/04/17/totuuspuolue-vaatii-maanpetoksen-epailysta-vangittujen-toisinajattelijoiden-vapauttamista-ja-krpn-toiminnan-tutkintaa/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ei kommentteja: