sunnuntai 3. marraskuuta 2019

Lapsen etu vai markkinavoimat ?


Nykyinen maailmanjärjestys on luotu pienen omistajaeliitin vaurastumiseksi.
1-2% maailman väestöstä, 13 rikkainta sukua hallitsee tällä hetkellä koko maailmaa ja sen kansoja.
Nykyinen globaalikapitalismi ei kumarra ihmisoikeuksia, eikä ympäristönsuojelua. Raha ja yksityinen ahneus ovat ylin jumala. 
Maailmaa hallitseva eliitti toimii visusti piilossa valtamedian suojissa. Samalla eliitti toimii kaikkien maailman hallitusten ohjaavana taustavoimana ja omistaa maailman suurimmat pankit, muut tuotantolaitokset ja teollisuuden. Nykyistä maailmanvaltaa pidetään yllä entistä suuremmilla sotavoimilla.

Surkuhupaisaa, että tiedostamaton rikastumaan pyrkivä sijoittajatavis ruokkii edelleen tätä petoa uskollisesti, vaikka ympäröivä hätä kasvaa kaikkialla räjähdysmäisesti.

Nykyinen maailmanjärjestys on luonut orjayhteiskunnan. Työntekijät ovat uusi uuvuksiin saakka piiskattu orjalauma, jonka selkänahasta ylikansalliset sijoittajat, pankit ja vakuutusyhtiöt repivät valtavat voittonsa ja jatkavat keinotteluaan luomalla rahaa rahasta, samalla kun entistä suurempi työelämästä tipahtanut joukko on syrjäytetty äärimmäiseen kurjuuteen ja toivottomuuteen.

Kun kansalaisyhteiskunta on tuhottu, demokratia menetetty ja ihmisoikeudet mennyttä historiaa, jää jäljelle suunnaton hätä ja turvattomuus.  Tuloerojen kasvaessa Suomessakin n. miljoona ihmistä elää köyhyysrajalla tai sen alapuolella.

Syntyvyys  Suomessa on romahtanut.
Valtio ei enää rakenna kansalaisten tai perheiden turvaverkkoja, päinvastoin entiset julkisyhteisöjen turvaverkot peruspalveluineen on purettu tai yhtiöitetty ja myyty vapaille markkinoille, jolloin kaikkein heikoimmat tippuvat kyydistä lopullisesti.
Kun velkavetoisen kansantalouden perusta on jo tuhottu, on kansakunnalla edessään entistä kovempi vyönkiristys. Samaan aikaan verokeinottelulla keplotteleva omistajaporukka elelee entistä leveämmin.

Kansalaisyhteiskuntien hajoamisen yhteydessä tekninen kehitys on varkain luonut toissijaisen yhteisöllisyyden, somen ja älyteknologian, jonka pauloihin jo 1-vuotiaat tuuditetaan.  Älyteknologia on uusi normaali, joka luo nopeasti riippuvuuden. Samalla menee ajan hallinta ja läheiset ihmissuhteet. Jäljelle jää virtuaalitodellisuus ja vieraantuminen ympäristöstä ja sosiaalisista konteksteista.

Kun ihmisten pahoinvointi ja vieraantuminen lisääntyy, mielenterveysongelmat räjähtävät. Lääkkeitten, päihteiden ja huumeiden käyttö alkaa jo lapsuudessa.
Lasten neuropsykologisten oireiden rajusta kasvusta on onneksi nyt alettu puhua.
Pahenevista käytöshäiriöistä, adhd:sta ja muista oireista  on syytetty kouluja ja uusia opetuskäytäntöjä. Myös vanhemmat ovat saanet sapiskaa leväperäisistä kasvatusotteista.

Lapsen vointi on perheen ja yhteiskunnan hyvinvoinnin tärkein mittari.
Lapsen terveydestä huolehditaan heti syntymästä saakka rikkaissa teollisuusmaissa lääkeyhtiöiden ja rokotetutkimuksen ehdoilla. Big Pharman tutkijasedät piikittävät lapset erilaisilla rokotteilla kymmeniä kertoja ennen kouluikää ja vielä koulussa.
Kuka muistaa, että kaikissa rokotteissa on elohopeaa ja muita keskushermostomyrkkyjä ?
Onko ihme, että lasten neuropsykiatriset oireet ja käytöshäiriöt ovat lisääntyneet ?
Sikainfluennssarokotteen yhteydessä lapset ja aikuiset vammautuivat loppuiäksi ja suuret lääkeyhtiöt pääsivät tutkimuksineen kuin koira veräjästä ?


Savon Sanomissa soi hälytyskellot 3.11.19:

Kuopiossa sadasta lapsesta  jo 2 on huostaanotettu. 

Tilanne räjähti 2016-2017. Huostaanottojen taustalla on mielenterveysongelmia, vuosikausia jatkuneita huumeiden ja lääkkeiden käyttöä. Kun ongelmat ovat jo syvällä ja vaikeita, on laitoshoito ainut vaihtoehto. Iso osa lapsista kärsii neuropsykiatrista oireilua.

 

Lasten mielenterveysongelmat ovat myös ylisukupolvisia 

Tätä aikaa kuvaa myös vanhemmuuden riittämättömyys ja kato. Kun vanhempien omat rajat ovat kateissa, ongelmat kärjistyvät entisestään. Kun aikuisen ja lapsen yhteinen aika jää vähäiseksi, jää ohjauksen ja elämäntaitojen harjoittelu puutteelliseksi. Seurauksena voi olla kouluvaikeuksia ja syrjääntymistä.

 

Ajan henki, perherakenteen mureneminen, väkivalta ja riitaiset avioerot, vanhempien huono-osaisuus, työttömyys, köyhyys, päihde- ja mielenterveysongelmat vaativat lastensuojelulta moniammatillista osaamista, parempia peruspalveluja, kotipalveluja ja perheneuvoloita. Huostaanotto on kallista, varhainen puuttuminen vähentäisi kustannuksia. Hoitopäivän hinta Kuopion lastensuojeluilaitoksessa on 262 euroa/päivä.

On selvää, että yksityiset lastensuojeluyksiköt ovat jo tehneet rätinkiä nopeista voitoista lasten hädällä. Jätetäänkö myös hädässä olevat lapsemme vanhusten tavoin markkinavoimien tallattavaksi ?

 


Kuopio ja Jyväskylä edustavat huostaanotoissa maan kärkeä

THL:n tilaston mukaan 2018, koko maassa huostassa olevien lasten määrä kasvoi edellisvuodesta 2.3 %, kiireelliset sijoitukset lisääntyivät lähes 7 % ja lastensuojeluilmoitukset 5%.


Pohjois-Savo maan kärjessä huostaanotoissa – Laitossijoitukset kasvaneet nuorten huumeongelman takia 

Ei kommentteja: