lauantai 25. tammikuuta 2014

Markkavaalit lähestyvät


Tarvitaanko Keski-Suomessa omaa Meppiehdokasta ?

Onko Suomen kurjistamiselle EU - Keski-Suomessakaan loppua näkyvissä ? 
Ei niin kauan, ennen kuin tähän maahan on palautettu oma raha ja keskuspankki. Kauppaa Euroopan kanssa voidaan käydä ilman euroakin. Ilman kansallista talouspolitiikkaa meidät pakotetaan vai suurten euro-jäsenmaiden voittojen maksajiksi.. 
Suomalaisen kalliin euron runnomalle teollisuuden myymiselle tai lahjoittamiselle on tehtävä stoppi.Siksi kaikkein tärkeintä on irtaantua eurosta. Haaste on valtava, koska samaan aikaan Suomen eduskunnassa ei ole ainuttakkaan puoletta edes puolustamassa Suomen kansantaloutta.
Millään suomalaisella mepillä ei ole minkäänlaista vaikutusvaltaa Brysselissä. Päinvastoin meppien valitseminen epädemokaattiseen Brysseliin pahentaa vaan Suomen omia ongelmia.Kun mediamoguli Erkon joukot poliittisen eliitin tuella tekivät aikoinaan EU-vallankaappauksen, väittivät jäsenyyden kannattajat, että EU:n ulkopuolella Suomesta tulisi uusi ”Albania”, Euroopan kurjalisto.

Kävi juuri päinvastoin.


Suomesta tehtiin Pohjolan uusi Albania !
Suomi ainoana Pohjoismaista luopui omasta rahasta ja on nyt kuralla. 

Kaikkein karmeinta on kuitenkin se, ettei suurimmalle osalle suomalaisista ole vieläkään selvillä tosiasiat; - keiden ehdoilla ja keiden hyväksi laiton euro luotiin.
Edelleen virallinen europropaganda perustuu ihmisten harhauttamiseen ja eu-eliitille ” nationalismi”; - kansanvalta ja demokratia on kirosana.

Suomi on jo lähes imetty kuiviin.
Kansallisvarallisuus ja valtionyhtiöt on yhtiöitetty ja yksityistetty ?
Melkein  kaikki on jo lahjoitettu muille maille.
Viimeisimpänä Rautaruukki ruotsalaisille.
Eikös sinne mennyt Enson metsäteollisuuskin.
Minne meni Kemira ?
Eikös Kemiran lannoiteteollisuus ja Soklin kaivokset menneet Pekkarisen siipien suojassa norjalaisille ?

EU- Suomesta on hyvää vauhtia tulossa Euroopan tyhjiin imetty peräkylä.
Virkkusen pakkoliitokset ja kuntien itsehallinto tuhotaan vastoin perustuslakia.

Suomen perusteollisuuden lahjoittaminen ja myyminen ulkomaille on vienyt pohjan verotuloilta.
Samaan aikaan 700 000 ihmistä syö psyyken – ja masennuslääkkeitä. Maassa on yli miljoona köyhyysrajan alapuolella elävää kansalaista.

Sekä Suomen, että kansainvälisessä rikoslaissa on nimike joukkotuhonta.
Onko Suomen EU-jäsenyys antamassa aiheen Perustuslakitasoiseen rikostutkintaan kansalaisten elinmahdollisuuksien hävittämisessa ?


2 kommenttia:

Sinikan oma lisäys kirjoitti...

Suomi on ollut loppuunmyynnissä koko laittoman eu-liittymispäätöksen ajan.
Jonkin aikaa valtion omaisuus ja sen yksityistäminen tuotti valtiolle monta miljardia euroa vuodessa osinkoina ja myyntituloina. Ilman myyntiä valtion osinkotulot olisivat kuitenkin olleet moninkertaiset ja valtion omistuksen arvo olisi monta kertaa suurempi ilman yksityistämistä.
Jaakko Kiander on joskus arvioinut, että valtion omaisuuden yksityistäminen on aiheuttanut valtiolle, eli suomalaisille vähintään 15 miljardin euron tappiot.

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausjulkaisun selaamisella näkee, miten Suomi on myynyt hyvin tuottaneita osuuksia ja yrityksiä, mm. Rautaruukki, Stora Enso, Fortum, Altia, Destia, Ekokem, Digita, Finngrid, Edita, Valmet, Kemira, Outokumpu, Fortum, Veitsiluoto...

EU - Suomessa yhtiöt ovat subjektiivisia oikeushenkilöitä. Politiikkojen valta on näennäistä.
Suomen entinen yhteinen kansallisvarallisuus on jo hävitetty taivaan tuuliin.

Samaan aikaan euro on tullut tiensä päähän : muutamassa vuosikymmenessä euroalueen maat ovat menettäneet yli neljänneksen kilpailukyvystään. Selvää myös se, ettei EU ole edes Suomelle erityisen merkittävä kauppakumppani viennin kannalta.

Euroopan, sekä Suomen talous on umpikujassa, mitkään pelastustoimenpiteet eivät voi enää pelastaa unionia tai euroa.

EU – eliitin käsiin on jäänyt viimeinen Musta Pekka : - Täysimittainen tulonsiirtounioni, liittovaltio !
Siihenkö meidät nyt viedään ?

Kun euron devalvoiminen on mahdotonta, kilpailukykynsä menettänyt euroalue joutuu painamaan paniikkinappulaa hyvinvointipalvelujen alasajolla; palkkojen ja eläkkeiden alennuksella = sisäisellä devalvaatiolla. Siinä viedään kansalta viimeinenkin ostovoima.

On lupa käyttää järkeä !
Suomi ainoana Pohjoismaana luopui omasta valuutasta ja Ruotsi ja Norja ovat napsineet nyt rusinat suomalaisten pullasta. Vahingosta viisastumatta politiikot tuskin avoimesti edes uskaltavat myöntää, että kun pullatkin on jo syöty, on pää tullut vetävän käteen !?

Suomi on jo tehnyt kreikat ?
Kilpailukyvyn menetys ja pääomien pako matalapalkkamaihin on tuhonnut Suomenkin kansantalouden.
Kuinka pian meillä on Kreikan palkkataso ?
Kreikassa tuntipalkka on talouskurin jäljiltä 2,5 euroa tunnilta.
Lääkärien aloituspalkka on 580 euroa kuukaudessa.


Sinikan oma lisäys kirjoitti...

[i]”Kuuluuko tällöin tavallisen ihmisen ääni eurooppalaisessa päätöksenteossa? Tarvitsemme EU-parlamenttiin myös elämänkokemusta ja asiaansa tuntevia tekijöitä Kehä-III:n ulkopuolelta.”[/i] – kirjoittaa parlamenttiin pyrkivä perussuomalaisten Mauno Vanhala ksmlssa 5.2.

Mauno Vanhala edustaa varmaankin perussuomalaisten terävintä kärkeä
Hän edustaa EU-kriittistä puoluetta, joka ei ole koskaan tunnistanut Suomen nykyistä poliittista umpikujaa; koko nykyistä poliittista järjestelmäkriisiä, minkä vuoksi Suomesta puuttuu kokonaan todellinen poliittinen oppositio.
Nykyisen näennäisdemokratian ja toivottomuuden seurauksena kansan äänestysprosentti on laskenut vuosi vuodelta. Kansan ääni ei ole toteutunut vuosikymmeniin enää millään tavalla.
Sen seurauksena Suomen kansantalouden pohja on pudonnut, ja edessä on täydellinen näköalattomuus.

Edessä on taas myös EU-parlamenttivaalit ”maan tavalla”.
YLE jatkaa vanhaan malliin uusien puolueiden syrjintää vaaliohjelmissa.
Ainakin Itsenäisyyspuolue on jo vedonnut kansainvälisiin vaalitarkkailijoihin.
Eduskunnan ulkopuolella oleville puolueille ei ole tulossa ollenkaan yletv:n vaaliaikaa.

Samaten eduskunnan ulkopuoliset puolueet eivät saa minkäänlaista vaalirahoitusta vaalityön tekemiseen, huolimatta ETYJ/ODIHR:n vaaliarviointivaltuuskunnan raportista 21.7.2011 (s. 18):
"Julkisen palvelun tehtävänsä ja elinvoimaisen kansanvallan jatkuvan edistämisen vuoksi Ylen pitäisi kehittää edelleen kaikkien puolueiden oikeudenmukaista ja syrjimätöntä osallistumista vaaleihin antamalla myös pienemmille ja uusille puolueille riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia esittää kantansa. "

Syrjimällä eduskunnan ulkopuolisia puolueita YLE rikkoo puoluelakia, joka määrää sitä kohtelemaan kaikkia puolueita tasapuolisesti. Lisäksi menettely on ristiriidassa lain Yleisradiosta 7 § kanssa, jonka mukaan "Yleisradion Julkisen palvelun ohjelmatoiminnan tulee erityisesti .. tukea kansanvaltaa".

YLE:n syrjivä toiminta on osa Suomessa rehottavaa rakenteellista korruptiota.
Se on estänyt avoimen julkisen keskustelun vallassa oleville kiusallisista asioista.
Ohjelmista päättää lopullisesti YLE:n hallintoneuvosto, joka koostuu eduskunnassa istuvista kansanedustajista.

Puoluelaki selätti jo vuosikymmeniä sitten Perustuslain.

Nykyinen eduskunnan puoluevalta, joka perustuu avoimeen eduskuntaan kuulumattomien pienpuolueiden vaalisyrjintään, ei perustu kansanvaltaan.
Siksi Hesarin ja Erkon johtama EU-vallankaappaus oli helppo nakki Suomen pienelle valtaeliitille valtamedian tuella.
- Mitähän puoluetta se nykyinen YLE:n pääjohtaja edustaakaan ?

Suomalainen kansanvalta on jo kaukana. Kuka sitä enää edes muistaa ?
Suomen nykyiset kansanedustajat ja myös tulevat mepit kumartavat vain kansainvälistä raha-eliittiä, joka on jo imenyt Suomen kuiviin.

Onnea ja Menestystä Mauno Vanhalalle todellisen kansanvallan palauttamisessa !
Se ei EU:ssa todellakaan onnistu !