lauantai 5. lokakuuta 2013

Maailma vajoamassa uusfasismiin ?

Kommunismi kaatui.
Sosialismia ei enää ole.
Maailma on vajoamassa globaaliin tuhokapitalismin uusfasismiin.
USA:ssa, Venäjällä, Kiinassa ja myös EU:ssa on enää yksipuoluejärjestelmä.
Myös Suomi menetti demokratian ja monipuoluejärjestelmän EU-liittymissopimuksen jälkeen.
Suomi muuttui ylikansallisen yhtiövallan hallinnoimaksi kapitalismiksi, näennäisdemokratiaksi, jonka seurauksena tuottavan yritystoiminnan tuotokset siirrettiin yksityisiin taskuihin.

Se, mitä sen jälkeen tapahtui, on nyt kaikkien nähtävissä: - kunnat alas, peruspalvelut alas ja lisää ylikansallista velkataakkaa ylikansalliseen pankkikeinotteluun ja muitten velkojen maksajaksi.
Entisten avoimien monipuoluedemokratioiden seurauksena eurooppalaiset,  Suomi mukaan luettuna on nyt vajoamassa fasismiin. Fasismin ensimmäiset merkit ilmenevät kun kansa ja kansalainen menettää taloudellisen perusturvan ja muukalaisvihamielisyys valtaa mielen.

Sekasorrosta on lyhyt askel sortovaltaan !

Menetettyä kansojen ja kansalaisten turvallisuutta kompensoidaan nyt ylikansallisen vallanpitäjän toimesta sekä idässä, että lännessä kaikenkattavalla ” turvallisuuden” tavoittelulla, - valvonnalla.
Fasismissa ”turvallisuus” tarkoittaa valtion omien kansalaisten ja muiden ihmisten rajoittamatonta valvontaa, johon uusi tietotekniikka ja verkkovalvontamenetelmät antavat kattavan mahdollisuuden.

Mitä meille on tapahtumassa ?

Valtiot rajoittavat nyt yksilön vapautta kaikkialla maailmassa.
Ihmisoikeuksia rajoitetaan ja yksityisyyden suojaa rikotaan häikäilemättömästi.
Sähköpostien tarkastamista ja puhelujen kuuntelemista tärkeämpää on kuitenkin se, että ihmiset alkavat uskos olevansa jatkuvassa kontrollissa.
Se, mitä meille nyt tapahtuu, on kansalaisvapauksien ja demokraattisten perusoikeuksien lopullinen menettäminen !?
Suostummeko me tähän ?

Kun valtioiden uusfasistiset otteet muuttuvat mielivaltaiseksi "vapaudeksi" omien kansalaisten ja naapureitten urkintaan, ottaa poliisi ja armeija vallan. Sen jälkeen oikeuslaitoksella ei enää ole toivoa.

 Pysyvä kansallinen ja kansainvälinen kriisi ovat fasismin todellinen kasvualusta ”yksimielisyyteen pakottamisessa”.
Fasismin lähtökohta on siis yhteiskunnallinen ”rauhaan pakottaminen”, digitaalinen kontrolli,  armeijan ja poliisin avulla.
Nykyisten ylikansallisten finanssikapitalistien tavoitteena on, että ihmiset alkavat pelätä ja eivätkä sen jälkeen enää uskalla osoittaa edes mieltään vallankäytön kovenevista otteista.
Kun väkivallattomastakin vastarinnasta seuraa ankara rangaistus, voidaan kuka tahansa täysin viaton tehdä rikolliseksi täysin mielivaltaisesti. Tästä esimerkkinä mm. Greenpeace - aluksen kaappaaminen kansainvälisillä vesillä, ja miehistön syyttäminen merirosvouksesta.

Jos ja kun samalla oikeudenmukaisen ja puolueettoman oikeuden käynnin mahdollisuus eliminoidaan,
- mitä jää ?
Eikö historia ole sitä  jo moneen kertaan opettanut ?
Epäoikeudenmukaisuus ja laittomuus johtaa aina suoraan väkivaltaan ja yhteiskunnalliseen törmäykseen !?

Fasismi on vahvemman oikeutta, se on menetelmä jolla kansat ja massat alistetaan yhdelle johtajalle. Nykymaailma on enää pelkästään ydinaseilla hallittu kansojen yhteinen keskitysleiri, kirppusirkus ?

Elämä jatkuu ?
- olemmeko siirtymässä uuteen kehitysvaiheeseen, jossa kansainvälisen oikeuden ja rikosoikeuden pelisääntöjä kehittämällä ihmiskunnalle ja maailman kansoille voidaan palauttaa ihmisoikeudet ja ekologiset pelisäännöt, vai onko edessä koko maailman törmäyskurssi Ilmastomuutokseen ja uusiutumattomien luonnonvarojen; - öljyn, maakaasun ja uraanin ehtymiseen ?
Ei kommentteja: