torstai 15. maaliskuuta 2012

Ihmisoikeudet kuuluu kaikille

Suomen kansalaisen perusoikeudet on kirjattu Suomen perustuslakiin.

Mutta kuuluuko meille enää se perusturva, joka Suomen perustuslaissa on sinetöity perustuslain säätämisjärjestykseen ?

Olemmeko unohtaneet sen pienen sinikantisen vihkosen, mikä tiputettiin kansalaisille vuosia sitten ?

Mihin lie vihko toimitettiin niille tuhansille, joilla ei edes silloin ollut asuntoa, eikä vielä nytkään ?

Ja kuka on tilastoinut niitä tuhansia ja taas tuhansia kesken kaiken alkoholiin tai huumeisiin kuolleita ihmisparkoja, jotka eivät edes koskaan saaneet mahdollisuutta ihmisarvoiseen elämään ?

Eurokansalaisille Lissabonin sopimus on kivikova:

-iIman perustuslakituomioistuinta ja valtiollista itsenäisyyttä köyhyysongelma on jo räjähtänyt hallitsemattomaksi. Suomessa on nyt yli 700 000 köyhyysrajan alapuolelle näännytettyä kansalaista ja kymmenien tuhansien nuorten alle 30 vuotiaitten syrjäytettyjen joukko vailla minkäänlaista perusturvaa.

Kova on Lissabon-sopimus kansalle.

Kova on Lissabonin sopimuksen sisältö, jos se mahdollistaa maan hallitukselle salaisia sopimuksia ulkovaltojen kanssa maan kurjistamiseksi entistä kovemmalla kädellä.

Kun Suomesta puuttuu nyt avoimen länsimaisen demokratian ja oikeusvaltion periaatteet, joilla ihmisoikeudet ja perusoikeudet varmistetaan, on varsinkin nuoria muistutettava kaikille kansalaisille kuuluvista perusoikeuksista. Ilman kansalaisoikeuksia nuoriltamme viedään kaikki elämisen oikeudet, samalla kun nuorimpiemme niskaan vyörytetään valtaisa velkataakka laittoman EU-politiikan seurauksena.

On luotava uusi unelma oikeudenmukaisesta maailmasta

Me emme saa antaa kenenkään tallata ihmisarvoamme, emmekä Suomen kansanvaltaiseen perustuslakiin kuuluvia ihmisoikeuksiamme, jotka nyt on hankittava takaisin itsenäisyys palauttamalla ja oman rahan käyttöön otolla.

Äänestäminen ei enää pelkästään auta, koska nykyinen esivalta ei enää edusta Suomen kansaa, vaan sopeuttaa pelkästään Suomen omaa jo mitätöityä perustuslakia ja kansalaisia ylikansalliseen alistamiseen ja riistoon.

YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus on kaikkien oikeusvaltioiden vankkumaton perusta. Se takaa kaikille kansalaisille subjektiiviset perusoikeudet ja ihmisarvon loukkaamattomuuden.

Ihmisoikeustuomioistuin on myös kansanvaltaisen oikeusvaltion Perustuslakituomioistuin. Ilman riippumatonta Perustuslakituomioistuinta Suomi vajoaa entistä syvemmälle korruptioon.

Ilman Perustuslakituomioistuinta ei enää voida varmistaa edes vapaita ja avoimia demokraattisia vaaleja, koska puoluetuki maksetaan vaan EU-myötäisille valtapuolueille. Vaalit käydään suuren rahan ja pörssimedian ehdoilla ilman minkäänlaista todellista sanavapautta. Kansanvalta on jo kitketty Suomesta juurineen !

Kauan eläköön YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus !


Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus

Kun ihmiskunnan kaikkien jäsenten luonnollisen arvon ja heidän yhtäläisten ja luovuttamattomien oikeuksiensa tunnustaminen on vapauden, oikeudenmukaisuuden ja rauhan perustana maailmassa,

kun ihmisoikeuksia on väheksytty tai ne on jätetty huomiota vaille, on tapahtunut raakalaistekoja, jotka ovat järkyttäneet ihmiskunnan omaatuntoa, ja kun kansojen korkeimmaksi päämääräksi on julistettu sellaisen maailman luominen, missä ihmiset voivat vapaasti nauttia sanan ja uskon vapautta sekä elää vapaina pelosta ja puutteesta,

kun on välttämätöntä, että ihmisoikeudet turvataan oikeusjärjestyksellä, jotta ihmisten ei olisi pakko viimeisenä keinona nousta kapinaan pakkovaltaa ja sortoa vastaan,

kun on tähdellistä edistää ystävällisten suhteiden kehittymistä kansojen välille,

kun Yhdistyneiden Kansakuntien kansat ovat peruskirjassa vahvistaneet uskonsa ihmisten perusoikeuksiin, ihmisyksilön arvoon ja merkitykseen sekä miesten ja naisten yhtäläisiin oikeuksiin ja kun ne ovat ilmaisseet vakaan tahtonsa edistää sosiaalista kehitystä ja parempien elämisen ehtojen aikaansaamista vapaammissa oloissa,

kun jäsenvaltiot ovat sitoutuneet edistämään, yhteistoiminnassa Yhdistyneet Kansakunnat-järjestön kanssa, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleistä kunnioittamista ja noudattamista, ja,

kun yhteinen käsitys näiden oikeuksien ja vapauksien sisällöstä on mitä tärkein tämän sitoumuksen täydelliselle toteuttamiselle,

Niin sen vuoksi yleiskokous antaa tämän ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen kaikkien kansojen ja kaikkien kansakuntien tavoiteltavaksi yhteiseksi ohjeeksi, jotta kukin yksilö ja kukin yhteiskuntaelin pyrkisi, pitäen alati mielessään tämän julistuksen, valistamalla ja opettamalla edistämään näiden oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista sekä turvaamaan jatkuvin kansallisin ja kansainvälisin toimenpitein niiden yleisen ja tehokkaan tunnustamisen ja noudattamisen sekä itse jäsenvaltioiden kansojen että niiden oikeuspiirissä olevien alueiden kansojen keskuudessa.

Artiklat

1. artikla. Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä.

2. artikla. Jokainen on oikeutettu kaikkiin tässä julistuksessa esitettyihin oikeuksiin ja vapauksiin ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta.

Mitään erotusta ei myöskään pidä tehdä sen maan tai alueen valtiollisen, hallinnollisen tai kansainvälisen aseman perusteella, johon henkilö kuuluu, olipa tämä alue itsenäinen, huoltohallinnossa, itsehallintoa vailla tai täysivaltaisuudeltaan minkä tahansa muun rajoituksen alainen.

3. artikla. Kullakin yksilöllä on oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen.

4. artikla. Ketään ei saa pitää orjana tai orjuutettuna, kaikki orjuuden ja orjakaupan muodot on kiellettävä.

5. artikla. Ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista julmasti, epäinhimillisesti tai alentavasti.

6. artikla. Jokaisella ihmisellä on kaikkialla oikeus siihen, että hänet henkilönä tunnustetaan lain edessä.

7. artikla. Kaikki ovat tasavertaisia lain edessä ja oikeutetut erotuksetta yhtäläiseen lain suojaan. Kaikilla on oikeus tasavertaiseen suojaan tätä julistusta loukkaavaa syrjintää vastaan sekä kaikkea sellaiseen syrjintään tähtäävää yllytystä vastaan.

8. artikla. Jokaisella on oikeus tehokkaaseen hyvitykseen asianomaisessa kansallisessa tuomioistuimessa häneen kohdistuneista teoista, jotka loukkaavat hänelle valtiosäännöllä tai lailla turvattuja perusoikeuksia.

9. artikla. Ketään ei saa mielivaltaisesti pidättää, vangita tai ajaa maanpakoon.

10. artikla. Jokaisella on täysin tasa-arvoisesti oikeus siihen, että häntä oikeudenmukaisesti ja julkisesti kuullaan riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa hänen oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan määrättäessä tai häntä vastaan nostettua rikossyytettäselvitettäessä.

jne...

1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...

KOPIO
Mielipidekirjoitus 15-03-2012
Yrjö Saraste
>>>>>>

Nyt on ryhdistäydyttävä !

Suomen valtion kassassa on 5 000 000 000 euron reikä.
Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen on ehdottanut uutta määräaikaista ”solidaarisuusveroa, yli 100000 euroa vuodessa ansaitseville. Maassamme noin 35000 veronmaksajaa ylittää tämän n tulorajan. Suunnattu yhden prosentin veronkorotus tietäisi valtiolle vuosittain noin 20 miljoonan euron lisätulot. Siis vähemmän kuin Finnairin vuosittaiset tappiot !
Verrataan tätä esimerkiksi kansanedustaja Lasse Männistön laskelmiin miten lapsilisiä voitaisiin leikata 15 prosentilla niin, että se kohdistuisi hyvätuloisiin perheisiin. Tällä säästötoimella valtio tienaisi noin 200 miljoonaa euroa.
Ihmisten omavastuuta voisi kasvattaa monessakin asiassa. Voisi olla esimerkiksi koulumaksuja, päivähoitomaksuja. Niiden ei tarvitse olla isoja, ja ne voivat olla progressiivisia. huoltoon pitäisi tuoda takaisin omavastuuta. Meidän täytyy saada lisää tehoja irti koneistosta, eli pitää poistaa ihmisiltä houkuttimia olla pois työpaikoilta.
Arvonlisäveron korottaminen on yksi tulevan kehysriihen kuumimmista puheenaiheista. On laskettu, että kahden prosentin korotus toisi valtiolle 1400-1500 miljoonan euron lisätulot. Arvonlisävero on valtiolle tehokas rahasampo, mutta tasaverona sen kiristäminen iskee pahiten pienituloisiin ja lapsiperheisiin, kun hinnat nousevat ja inflaatio kiihtyy.

On esitetty miten indeksikorotusten jäädyttäminen kahdeksi ja puoleksi vuodeksi säästäisi pari miljardia euroa.

Maan talouden tasapainottamiseksi esitetään röyhkeästi, että otetaan niiltä, joilla on runsaasti tuloja ja varallisuutta.
Veronkorotuksilla ei tehdä mitään muuta kuin tapetaan tulevaisuuden yrittäminen. Miksei kukaan sen sijaan ole esittänyt pakkolainaa. Ei siis mitään omaisuuden luovutusveroa vaan kiinteäkorkoinen määräaikainen laina. Maamme yritysten ja kansalaisten omaisuus on niin suuri, että pienikin prosentti riittäisi tasapainottamaan valtion talouden.
Globaali taloustilanne on niin vaikea, että hallituksen tulisi jatkuvasti olla yhteydessä alan huippu asiantuntijoihin. Ylivelkaantuminen on lopetettava. Väliin tuntuu jo siltä kuin pääomaa olisi valumassa maasta ulos.