keskiviikko 6. marraskuuta 2013

Esteelliset ydinvoimaluvat kansanäänestykseen

Virallinen Suomi on jo kallellaan isoveli – Natoon, kun sen pikkuveli on jo upoksissaan Putinin ydinasekorpporaatioon ?

Mikä on Suomen kohtalo ? 
- puolet Venäjän etupiiriksi, loput jenkkien taistelutantereeksi ? 

Meinasi mennä kahvi väärään kurkkuun, kun radiouutisista kuului 6.11 kansainvälisen  ”uraaniaseet kieltoon” – päivänä, että Rosatomin venäläiset Fennovoimakumppanit ovat jo rantautuneet Pohjanmaalle tutustumaan Suomen neitseellisiin maisemiin.
Kuten muistetaan Vanhasen hallitus myönsi uudet ydinvoimaluvat esteellisesti valmisteltuna.
Nyt Fennovoiman kuvioissa on jo Rosatom, mikä ei ole edes normaali kaupallinen yhtiö.

Rosatom ei ole mikään tavallinen ydinvoimayhtiö. 
Se on Putinin valtiokorporaatio : - voittoa tuottamattomana valtionkorporaationa se saa rahoituksensa suoraan Venäjän valtion budjetista, samalla kun se nauttii juridista erityisasemaa suoraan Venäjän presidentin ja hallituksen alaisuudessa. 
Laki valtionkorporaatio Rosatomista kieltää viranomaisilta kaikilla tasoilla puuttumisen Rosatomin tai sen toimihenkilöiden asioihin.
Rosatom toimittaa vuosikertomuksen suoraan Venäjän hallitukselle, mutta sillä ei ole velvollisuutta julkaista sitä. Kaikki ydinvoimaloiden suunnitteluun, rakentamiseen, käyttöön ja turvallisuuteen liittyvät asiat nauttivat samaa tietosuojaa kuin valtionsalaisuudet. 
Eipä ihme, kaikkialla ihmisoikeuksia polkeva terroristinen vallankäyttö perustuu asevoimaan ja ydinaseisiin.
Koko ydinvoimarakentaminenkin alkoi ja jatkuu edelleen ydinaseteollisuuden sivutuotteena ja kuuluu samalla tavalla vain suljettuihin, epädemokraattisiin yhteiskuntiin.

Tiedämme, että myös uraani on loppumassa ja uusissa kolmannen sukupolven ydinvoimaloissa käytetään jo jälleenkäsiteltyä ydinasemateriaalia. Enemmistöllä maailman tai Suomen kansalaisista ei ole edes käsitystä siitä miten pimeillä ydinvoima- tai ydinasemarkkinoilla jo liikutaan.

Entäs ne järkyttävät Putinin valtionsalaisuudet ?
Joitakin vuosia sitten Rosatomin edustaja sanoi uutistoimisto Interfaxin mukaan, että maa on hautautumassa ydinjätteeseen, jota on jo 550.000.000 tonnia.
Edustaja ilmoitti myös, että jätteen määrä pitää saada vähennettyä 385 milj. tonniin vuoteen 2025 mennessä. 
- Aikooko Putin kierrättää ydinjäätteensä jo Suomeen, uuteen Fennovoiman Rosatomin koevoimalaan ?

Mikä on Suomen kohtalo ?
Ilman Perustuslakituomioistuinta esteellisesti valmisteltujen ydinvoimaloiden rakentaminen jatkuu täyttä päätä vastoin kansan enemmistön tahtoa. Ja on varmaa, että myös vihreille ja vasemmistolle Fennovoiman ydinvoimalahankeen kierrättäminen uudelleen eduskuntaankin olisi pelkkää painajaista, koska se merkitsisi hallituspaikoista luopumista.

Suomen laittomasti toimivassa eu - eduskunnassa ei ole nyt ainuttaan puoluetta puolustamassa Suomen kansan perustuslaillisia oikeuksia ylikansalliselta valtaukselta.

Ps.
tämä kirjoitus julkaistu Ilkassa
http://www.ilkka.fi/mielipide/yleis%C3%B6lt%C3%A4/esteelliset-ydinvoimaluvat-kansanaanestykseen-1.1496791

lue myös
Fennovoiman ja Rosatomin neuvottelut edenneet / ksml.fi
http://www.ksml.fi/yhteiso/keskustelu/posts/list/70080.htm

1 kommentti:

Sinikan oma lisäys kirjoitti...

Kiitos Lea Launokarille tiedotteesta 6.11.2013


Avoin kirje kansanedustajille

SUOMEN EDISTETTÄVÄ URAANIASEIDEN TÄYSKIELTOA

6.11. on kansainvälinen uraaniaseet kieltoon – päivä. Pääkoordinaattori on ICBUW, kansainvälinen uraaniaseiden kieltoa vaativa verkosto. Naiset Rauhan Puolesta ja Urasky (Uraaniaseet kieltoon ry.) järjestävät 6.11.2013 klo 12-13 mielenosoituksen Eduskuntatalon portailla.

Naiset Rauhan Puolesta on työskennellyt uraaniaseiden täyskiellon puolesta vuodesta 2003, jolloin liityimme ICBUW:hen. Viime vuonna tapasimme Ulkoasianministeriössä asevalvontayksikön päällikön Markku Virrin ja lähetysneuvos Pia Nordbergin. Tilaisuudessa välitimme vetoomuksemme uraaniaseiden täyskiellon edistämisestä YK:n yleiskokouksessa. Tänä syksynä olemme toimittaneet Markku Virrille ja ulkoministerin erityisavustaja Tarja Kantolalle kirjallisen pyynnön asian esilleottamisesta YK:n yleiskokouksessa.

Vuodesta 1998 on ollut olemassa tieto DU:n (köyhdytetyn uraanin) aiheuttamista dna-vaurioista. Yli 15 tutkimusta osoittaa muutoksia eläinten perinnöllisyydessä, lisääntymisessä ja käytöksessä. Lisäksi yli 10 tutkimusta on osoittanut dna:ta muokkaavan vaikutuksen ihmissoluilla.

Avoimuusperiaatteen nojalla DU:n määrät ja tarkat käyttöalueet sota-alueilla tulisi ilmoittaa koordinaatteineen. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut. Ihmisten suojeleminen DU-aseiden vaikutuksilta ei siten ole mahdollista. Sota-alueiden puhdistaminen on puutteellista, äärettömän kallista ja lähes mahdotonta. Ihmisten sairastuminen sota-alueilla, jopa pysyvän sukupolvesta toiseen siirtyvän geenimutaation aiheutuminen, mahdollistuu niin kauan kun läpinäkyvyys ei toteudu. Mielestämme myöskään varovaisuusperiaate ei turvaa sitä, etteikö uraaniaseita mahdollisesti käytettäisi jossain tulevassa konfliktissa. Lopullinen suoja köyhdytetyn uraanin käytöstä aiheutuneista terveyshaitoista on saavutettavissa vain uraaniaseiden käytön kansainvälisellä kieltämisellä, vastaavalla tavalla kuten miina- ja rypäleasekielto toteutettiin.

Maailman terveysjärjestö WHO on tehnyt tutkimusta Irakin Fallujahassa esiintyvistä köyhdytetyn uraanin haitoista ja niiden yhteydestä vastasyntyneiden epämuodostumiin. ICBUW kerää tällä hetkellä nimiä vetoomukseen, jossa se vaatii WHO:n tutkimuksen avaamista ja tietojen julkaisemista avoimessa julkaisussa puolueetonta tieteellistä vertaisarviointia varten. www.change.org/act4iraq

Suomalainen kaivosteollisuus kytkeytyy myös uraaniaseiden materiaaliksi päätyvän uraanin kaivamiseen. Kanadalaisen Camecon sopimus Talvivaaran kanssa uraanin talteenottolaitoksen rakentamisesta, keltakakun tekemisestä ja sen jatkokäsittelystä, liittää Suomen uraaniaseiden tuotantoon. Cameco on aiemminkin myynyt köyhdytettyä uraania aseisiin, joita on käytetty ainakin Persianlahden sodassa ja Kosovossa.

Naiset Rauhan Puolesta ja Urasky vaativat, että Suomi kantaa vastuunsa täällä mahdollisesti tuotettavan uraanin koko elinkaaresta, jos Talvivaaralle myönnetään uraanintalteenottolupa. Suomen kokonaisedun mukaisesti ei tällaista lupaa valtioneuvoston pidä myöntää.

Suomen on voimakkaasti ajettava YK:ssa köyhdytetyn uraanin käyttökieltoa aseissa kaikissa muodoissa ja edistää uraaniaseiden täyskieltoa.

Helsingissä 6.11.2013
Kristiina Rytkönen, ICBUW:n Pohjoismaisen toiminnan vastaava
Pertti Sundqvist, Uraaniaseet kieltoon ry:n puheenjohtaja
Lea Launokari, Naiset Rauhan Puolesta – liikkeen yhteyshenkilö