maanantai 4. joulukuuta 2017

Suomi in Memoriam 6.12.2017
 Suomen itsenäisyysjulistus 4.12. 1917 :

” Suomen Eduskunta on 15 päivänä viime marraskuuta, nojaten maan hallitusmuodon38 §:ään, julistautunut korkeimman valtiovallan haltiaksi sekä sittemmin asettanut maalle hallituksen, joka tärkeimmäksi tehtäväkseen on ottanut Suomen valtiollisen itsenäisyyden toteuttamisen ja turvaamisen. Tämän kautta on Suomen kansa ottanut kohtalonsa omiin käsiinsä, ja nykyiset olot sekä oikeuttavat että velvoittavat sen siihen. Suomen kansa tuntee syvästi, ettei se voi täyttää kansallista ja yleisinhimillistä tehtäväänsä muuten kuin täysin vapaana. Vuosisatainen vapaudenkaipuumme on nyt toteutettava; Suomen kansan on astuttava muiden maailman kansojen rinnalle itsenäisenä kansakuntana.
Venäjän kansa on, kukistettuansa tsaarinvallan, useampia kertoja ilmoittanut aikovansa suoda Suomen kansalle sen vuosisataiseen sivistyskehitykseen perustuvan oikeuden omien kohtaloittensa määräämiseen. Ja laajalti yli sodan kaikkien kauhujen on kaikunut ääni, että yhtenä nykyisen maailman­sodan tärkeimmistä päämääristä on oleva, ettei yhtäkään kansaa ole vastoin tahtoansa pakotettava olemaan toisesta riippuvaisena. Suomen kansa uskoo, että vapaa Venäjän kansa ja sen perustava kansalliskokous eivät tahdo estää Suomen pyrkimystä astua vapaiden ja riippumattomien kansojen joukkoon. Ja Suomen kansa rohkenee samalla toivoa maailman muiden kansojen tunnustavan, että Suomen kansa riippumattomana ja vapaana paraiten voi työskennellä sen tehtävän toteuttamiseksi, jonka suorittamiselle se toivoo ansaitsevansa itsenäisen sijan maailman sivistyskansojen joukossa.
Samalla kuin Hallitus on tahtonut saattaa nämä sanat kaikkien Suomen kansalaisten tietoon, kääntyy Hallitus kansalaisten, sekä yksityisten että viranomaisten puoleen, hartaasti kehoittaen kutakin kohdastansa, järkähtämättömästi noudattamalla järjestystä ja täyttämällä isänmaallisen velvollisuutensa, ponnistamaan kaikki voimansa kansakunnan yhteisen päämäärän saavuttamiseksi tänä ajankohtana, jota tärkeämpää ja ratkaisevampaa ei tähän asti ole Suomen kansan elämässä ollut.

Helsingissä, 4 päivänä joulukuuta 1917.


Suomen itsenäisyyttä kesti 77 v : 
                  6.12.1917  – 31.12. 1994

Suomi sai itsenäisyytensä, mutta nykyinen valtiovalta ei enää kerro, että itsenäisestä Suomesta tuli vainaja ja hautajaiset pidettiin 31.12.1994.

Suomen itsenäisyyden hautajaisista vaiettiin, kun uusien EU-jäsenmaiden liittymistä koskeva sopimus Suomen osalta allekirjoitettiin laittomasti Korfun Eurooppa-neuvoston kokouksessa 24.6.1994.

Suomen itsenäisyysmiehet olivat 1917 maailman parasta kansanvaltaista perustuslakia muokatessaan sinetöineet Suomen itsenäisyyden
lakiin ja oikeusjärjestelmään, perustuslain säätämisjärjestykseen.

Vuosisataisten sortovuosien jälkeen, vihdoin ja viimein Venäjän ja Ruotsin alamainen
Suomi oli saavuttanut vuosisataisen unelmansa. 
Olisiko kenellekään tullut mieleen, että vain 77 vuotta myöhemmin Suomen oma valtaeliitti pettäisi oman kansan ja siirtäisi ylimmän päätösvallan Euroopan globalisteille, jotka edustavat ylikansallista raha- ja yhtiövaltaa, vailla minkäänlaista parlamentaarista kontrollia ?

EU – vallankaappaus tehtiin ilman ainuttakaan laukausta Suomen valtamedian tuella.
Siinä kiireessä unohtui perustuslain pykälät  ja edes markan syrjäyttämisestä ei ole minkäänlaista päätöstä. 
Valtiopetoksen  yhteydessä tuli selväksi, ettei Suomi koskaan nouse eurooppalaiseksi
oikeusvaltioksi ilman riippumatonta perustuslakituomioistuinta. 
EU – eliitin vallankappaus ei ollut edes valtiosopimus, se oli Bilderberg- eliitin salainen järjestösopimus.

Suomen kansan saattohoito alkoi 1.1.1995
Suomen kansan systemaattinen saattohoito velkavankeuteen alkoi 1.1.1995, kun Martti Ahtisaaren ratifioima laiton EU – liittymissopimus astui voimaan.  
Sen jälkeen Suomen kansallisvarallisuus, mm. entiset valtionyhtiöt yksityistettiin, yhtiöitettiin ja vietiin pörssiin.  Nyt kansallisvarallisuus on hävitetty ja myyty taivaan tuuliin.
Valtion velka on kasvanut vuoden 1995 n. 5 miljardista yli 105 miljardiin ja loppua ei ole näkyvissä.

Tuloerot ovat räjähtäneet ja sitä mukaa luottamus julkiseen valtaan.

"Kansanvalta, itsenäisyys ja puolueettomuus kuuluvat Suomessa yhteen. 
Jos yksi niistä murtuu, kaksi muutakin sortuu".
Toteamus sisältää Urho Kekkosen testamentin ja profetian, joka on jo toteutunut.

Urho Kekkonen oli suoraselkäinen mies. Samaa ei voi sanoa seuraajista.
Mauno Koiviston talous- ja rahapolitiikka katkaisi kamelin selän, kun pankkikriisin yhteydessä pankit pelastettiin ja kymmenet tuhannet yrittäjät petettiin.
Suomen valtamedia ei ole vieläkään avannut pankkikriisin peiteltyjä papereita, jotka upottivat myös Suomen oikeuslaitoksen pohjamutiin.

Suomen alamäki uskollisena euron alamaisena on jo saanut dramaattiset mittasuhteet:

EU:n yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka sitoi myös Suomen sotilasliittoon.Naton kanssa solmittu isäntämaasopimus hipsuteltiin eduskunnalta yhtä salaisesti ja 
lainvastaisesti kuin EU - liittymissopimus.
Nyt Suomi on luovutettu ilman turvatakuita Naton tukikohdaksi. Isäntä tulee ja menee 
miten tykkää.  Monikansalliset sotaharjoitukset ovat jo arkipäivää.
Samaa tahtia lisääntyvät vaatimukset Suomen varustelutason nostamisesta...

6.12.2017 Suomen itsenäisyysjuhlat jatkuvat....
Kuinka kauan ?

On valtavan tärkeä muistaa, että kun Suomen EU - liittymissopimus ratifioitiin vastoin 
perustuslain säätämisjärjestystä, se voidaan purkaa yksinkertaisella enemmistöllä. 
100 kansanedustajaa voi milloin tahansa palauttaa Suomen itsenäisyyden kolmannella valtalailla.
Sitä ennen Suomella on edessään kolmas itsenäisyystaistelu.
Onneksi se on jo meneillään !Ei kommentteja: