sunnuntai 1. toukokuuta 2016

Vappuaamu 2016 / Kesän alku vai kosmisen aikakauden ydintakatalvi ?Ihmiskunnan ja luomakunnan elollinen historia on kuin silmänräpäys maailmankaikkeuden kosmisessa sykkeessä.
Varhaisimmat kirjoitusjärjestelmät kehitettiin n. 5000v. sitten.
Kirjoitusta edeltävä aika oli esihistoriaa; - kivikauden ajan pronssi- ja rautakautta.
Sitten tuli antiikin aika, keskiaika, renessanssi  ja vihdoin uusi aika.

Entäs nyt uuden ajan jälkeen ”kosmisella” aikakaudella, miten viestitämme tuleville sukupolville ja muulle luomakunnalle radioaktiivisuuden vaaroista seuraavat miljoona vuotta ?  Nykyisellä tietämyksellä meillä ei ole vielä minkäänlaisia keinoja eliminoida radioaktiivisuuden kumuloituvia seurauksia maasta, vedestä ilmakehästä, luonnosta tai ihmisestä… ?

Kirjapainotaito keksittiin 1436. Johannes Gutenberg keksi irtokirjaimet, joka lisäsi kirjoitetun tiedon, tekstin ja aatteiden nopeaa levittämistä. Aika oli otollinen varhaiskapitalismin syntyyn kaupunkivaltioissa.
Renessanssin aikana, 1517 Martti Luther julkaisi 95 teesiä ja  ristiinnaulasi katolisen kirkon anekaupan. Uskonpuhdistuksen nimissä luterilaisia raamatun oppeja tavataan vieläkin.

Suuret löytöretket alkoivat v.1400 – 1600 välillä.
Tieteellinen vallankumous tapahtui v. 1500 – 1700 välillä.  Eurooppalainen tiede ohitti muun maailman.
Tieteellisen vallankumouksen aikana hoksattiin mekaniikan lait ja oivallettiin aurinkokeskeinen maailmankuva. Maailma nähtiin mekaanisena koneena. Luonnonfilosofiasta ei välitetty olemassa olevan tiedon kokonaisuutena.
Valistuksen ajalla 1700- luvulla ihmisen äly vei voiton keskiajan taikojen ja hirmuvallan ikeestä.
Valistuksen ajan liberalismi synnytti vallankumouksia ja muokkasi maaperää yhteisöllisyydelle, mm sosialismille.

Teollinen vallankumous oli laajamittainen taloudellinen ja tekninen muutos 1700- 1800 lukujen taitteessa. Otettiin käyttöön hiilikäyttöinen höyryvoima, joka kykeni hyödyntämään automatisoitua koneistettua massatuotantoa. Sitten syntyivät höyrykäyttöiset laivat, veneet, rautatiet jne.

Uusin aika lasketaan ajoittuneen 1700 – 1800 luvun  taitteeseen.
Uusin aika jatkuu nykyaikaan. Sen rajapyykkinä on pidetty Ranskan vallankumousta.
Uuden ajan merkittäviä tapahtumia ovat olleet ensimmäinen ja toinen maailmansota.
Neuvostoliitto hajosi 1991. Länsi – ja Itä-Saksa yhdistyivät ja Euroopan Unioni laajentui.

Siinä siis lyhykäisyydessään maailman historia.
On ymmärrettävä omaa historiaa, jotta voi ymmärtää ihmiskunnan nykyistä tilaa ja tulevaisuutta ?

Vappuaamu 2016 on valjennut aurinkoisena !
Aurinkokeskeisen maailmankuvamme  perusteella ymmärrämme, että aurinko on yhdessä tähtimerkissä 2000 vuotta.
Egyptin pyramidien kukoistuskautena aurinko oli härässä, - härän tähtikuviossa.
Apis – härkä symboloi ylintä jumaluutta Egyptin taiteessa.
Kun Jeesus syntyi, aurinko siirtyi kalojen tähtikuvioon.
Siksi Jeesuksen symboleja oli mm. kaksi kalaa.

Nyt  v.2016 – taitteessa aurinko on siirtynyt Vesimieheen ja ihmiskunta on aloittamassa kokonaan uutta kulttuurikautta :
-         pelastummeko vesiastioita kantamalla uusiutumattomien luonnonvarojen; - öljyn ja uraanin lyhyeltä ryöstökäytöltä nykyisessä maailmanpalossa, jota ihmisen oma lisääntynyt energian tarve ja lämmitysvaikutus on aiheuttanut ?

Entiseen ei enää ole paluuta, maailma peruuttamattomasti muuttunut.
Edes tulevaisuuden ennakointi ei enää auta, jollei ihmisen koko ajattelu ja kulttuuri ei nopeasti muutu ?
Jo nyt tiedämme, että uusiutumattomiin energiaan perustuva maailmankausi jää hyvin lyhyeksi ihmiskunnan historiassa, vaikka yksistään ydinteollisuuden saastevaikutuskin yltääkin miljardeihin vuosiin.  Öljy on loppumassa, samoin uraani.

Mitä jälkiteollisesta nyky-yhteiskunnasta jää jäljelle ?
Ihmisen kannalta nykytiedolla ratkaisemattomat ongelmat, - ydinjätteet, ilmastomuutos, lajien massiiviset sukupuuttokuolemat, ilmastomuutos ja radioaktiivisen saastumisen seuraukset näkyvät erityisesti  taustasäteilyn kohoamisena kaikkialla maailmassa.

Vappu 2016 :
Ei ole kiva arvioida maailman tilaa, kun laumaihmisen tavoin ihmiskunnalla on pää pensaassa pupujussin tavoin maailman todellisilta ongelmilta.
Ihmiskunta siirtyi jo 1900- luvun taitteessa dramaattiseen evoluution käännekohtaan, kun keksittiin ydinase ja sen siivellä ydinvoima. 
Toisaalta jo 40 - luvulla kvanttifysiikan olisi pitänyt mullistaa koko nykyinen maailmankatsomuksemme, jos sitä olisi oikein ymmärretty; - että olemme värähtelyä, salaperäisessä yhteydessä kaikkiin ja kaikkeuteen...

Jo antiikin ajan varhaistiedemiehet ja ajattelijat vakuuttivat luonnontieteeseen perustuen, että kaikkein pienin alkuaine, atomi on jakamaton. Tietoa luonnosta ja maailmankaikkeudesta astronomiaa ja astrologiaa myöten saatiin ja tuotettiin intuitiivisesti ja se perustettiin esoteeriseen tietoon. Kaikkien suurten maailmankatsomusten ja uskontojenkin lähtökohta oli siten universaalisti yleismaailmallisesti luonnollinen ja luonnontieteellinen.

Aina on haluttu tietää miten luonto toimii ?
Kun ihminen kohotti katseensa taivaalle ja tähtiin, alkoi henkinen kehittyminen:
- mikä mekanismi on kaiken näkyvän takana, mikä on Luojan ajatus, kaiken tarkoitus ?

Luonto toimii synteettisesti, se luo lajeja lisäten, ei lajeja hävittäen.
Miten nykyihminen sitten toimii ?
Nykyihminen nosti itsensä luomakunnan kruunuksi.
Luonto on vain eloton luonnonvarapankki, jota voi hyödyntää rajattomasti ilman vastuuta.
Sekö on nykyihmisen perisynti ?

Teollistunut kulutuskeskeinen nykyihminen luo elävästä kuollutta.
Nykyihminen ajattelee materialistisen analyyttisesti, luo teknologiaa ja maailmanlaajuista luomakunnan entropiaa, samalla kun nykyihminen unohtaa luonnon reunaehdot ja kasvun rajat.
Kun tähän ihmiskeskeiseen ja kestämättömään hyötyajatteluun; tieteeseen ja tekniikkaan liittyy myös rajaton ahneus, on selvää, että koko ihmiskunnan lähtölaskenta on alkanut.

Entäpä Luojan tahto ?
Ihminen sai myös ´vapaan tahdon´ ?

Eihän ihminen omista edes kehoaan ?
Miten ihminen kuvittelee omistavansa ja hallitsevansa maata, merta ilmakehää ?
-         kun kaikki on vain lyhytaikaista lainaa !
-         entäs nykyihmisen velat tuleville sukupolville ja koko biosfäärille ?
-         kuka niitä edes pystyy arvioimaan ?

Niinpä,
Luoja,
Jumala; - elämän ja kuoleman herra päätti kätkeä jumaluuden ihmiseltä.
Hän, Luoja kätki jumaluuden sellaiseen paikkaan, ettei yksikään ihminen löytäisi sitä, sillä Luoja tiesi, että ihminen kääntäisi jokaisen kiven ja kannon etsiessään itsekkäästi valtaa aineen yli. Niinpä Luoja kätki itsensä ihmiseen ja jätti hänet sitten yksin syntymään ja kuolemaan.
Siten Luoja varmisti yksilöllisen ja kollektiivisen tietoisuuden kehittymisen.
Ihminen syntyy yksin, kuolee yksin ja käy lopullisen tilinteon itselleen itsensä kanssa, joko Luojan jalanjäljissä tai ilman.

Kaikki yliaistillinen; henkinen tieto ja mahti on kätketty ahneudelta ja itsekkyydeltä…
Voidakseen seurata Luojan jalanjälkiä, ihmisen on erotettava hyvä pahasta, oikea väärästä ja muistettava ne ikuiset eettiset pelisäännöt, joilla luonnon ja ihmisen tasapaino säilyy harmonisesti elämän monimuotoisuuden varmistamiseksi tällä upealla planeetallamme..


2000 – vuotisen kalojen ajasta on nyt siirrytty Vesimiehen tähtikuvioon ja kosmiseen aikaan.  Mistään entisestä ei enää ole apua. Edessä on kokonaan uusi aikakausi.

On tilinteon aika:
Pyhissä kirjoissa lankeemusta sanotaan synniksi ja muistutetaan, että synnin palkka on kuolema.  Mikään omaisuus, mikään ulkoinen mahti ei enää voi meitä tai tulevia sukupolvia auttaa.  Olemme kadottaneet  totuuden ja rikkoneet luonnon lakia.
Yksikään ydinteknologi ei kykene palauttamaan hajotettua atomia alkuperään: -  hallitsematon ei enää ole hallinnassa.  Ydinjäteongelma on ikuisuuskysymys, jonka aiheuttama entropia ja kaaos on ratkaisematta nykyihmisen keinoin.

Tuleeko Luonto apuun, pelastaako se meidät vai kuka sen tekee ?
Ikuisuutta emme edes käsitä, mutta henkisesti kehittymällä ja henkisillä voimilla voi tehdä ihmeitä.


Mikä ihminen on ?
Mikä on ihmisen tarkoitus kosmisen aikakauden kynnyksellä ?

Pelkästään Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuus vastasi 350 Hiroshimaan pudotettua pommia :
Maahan on laskeutunut pelkästään Tsernobylistä tuhansia tonneja cesiumia, jodia, lyijyä, zirkoniumia, kadmiumia, berylliumia, booria, ja tuntematon määrä plutoniumia, yhteensä 450.tä erilaista radioaktiivista yhdistettä. Tsernobylin kaltaissa uraani – grafiittivoimaloissa valmistettiin myös ydinaseplutoniumia.

Kosmisen ajan synkintä puolta vartio vieläkin virallinen tiedotuspimento:
Venäjällä onnettomuus salattiin ja vaadittiin kaikilta sadoilta tuhansilta sammuttajiltakin vaitiolovelvollisuutta. Dokumentit ja valokuvat hävitettiin ja sadat tuhannet sammuttajat ja raivaajat altistettiin säteilyhelvettiin, kun kaikki robotit kärventyivät hetkessä.

Maailman ydinase - ja ydinvoimateollisuus on ihmiskunnan synkintä rikoshistoriaa.
Pienen sotilaallista ydinaseteollisuutta ja ydinvoimaa hallitsevan omistavan eliitin ylivalta yhdistettynä poliittiseen korruptioon on jo julistanut kolmannen maailmansodan koko ihmiskuntaa ja luomakuntaa vastaan.

Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen tapahtui Fukushiman räjähdys Japanissa.
Ydinvoimalan katolla olleet plutoniumtonnistot ja muu radioaktiivinen saaste levisi koko maailmaan.  Fukushiman saasteet ovat nyt ihmisen ohella maailman suurin terveysriski myös merien eläville.

Siitä huolimatta Suomeenkin  rakennetaan edelleen entistä  suurimpia kolmannen sukupolvien ydinvoimaloita, jotka ovat entistä vaarallisempia.  Polttoaineena käytetään jälleenkäsiteltyä ydinasemateriaalia.

Tsernobylin ja Fukushiman onnettomuuksien jälkeen maailman historiassa kääntyi kokonaan uusi lehti.  Kosmiset ulottuvuudet saanut radioaktiivinen säteily hautasi ”uuden ajan” uskon mekaaniseen tieteeseen ja teknologiaan.  Kun länsimainen tiede on teknologia petti, häviää myös länsimaiset imperiumit.  Se on vain lyhyen ajan kysymys,

Mikä meitä odottaa ?
Mitä on edessämme ?
Tsernobyl osoitti miten meistä tulee radioaktiivista saastetta, vihollinen ihmiselle, vihollinen koko luomakunnalle ja päinvastoin.  Siitä huolimatta ydinrikollisuus jatkuu ja
kenenkään vastuulla ei ole edes ratkaisematon satoja tuhansia vuosia tai miljardeja vuosia jatkuva ydinjäteongelma.Svetlana Aleksijevitsin kirja, v. 2015 Nobelin saanut  ”Tsernobylista nousee rukous” ilmestyi kymmenen vuoden kuluttua Tsernobylin onnettomuudesta, parikymmentä vuotta sitten:
….luulimme, että ihmiskunnan ehtymättömästä arkistosta löytyy kaikki.  Nyt menneisyys on voimaton. Se mitä Tsernobylissa tapahtui, tapahtui ensi kertaa koko maailmassa.
Palomiehet kutsuttiin sinne kuin tavallista tulipaloa sammuttamaan tavallisissa vaatteissa.
Koko yön he sammuttivat liekkejä, tarpoivat kiehuvassa grafiitissa, mutta jos heiltä silloin olisi mennyt sisu kaulaan, eivätkä he olisi sammuttaneet tulipaloa, ei vai koko Ukraina ja Valkovenäjä, vaan koko Eurooppa olisi muuttunut elinkelvottomaksi.
Aamulla heidät vietiin paareilla lentokoneeseen.
Kun palomiehen vaimo  matkusti Moskovaan katsomaan miestään erikoissairaalaan, lääkärit sanoivat : -unohda rakas ihminen.  Hän ei enää ole ihminen vaan ” radioaktiivinen kohde”, joka on tehtävä vaarattomaksi. Hän on saanut annoksen , joka ylittää sallitun määrän monituhatkertaiseksi. 
Miestä ei saa lähestyä. Mies makasi erillisessä lasilaatikossa, jonka luokse eivät edes sairaanhoitajat ja apuhoitajat tohtineet tulla muutoin kuin erikoisvarusteissa..
Myöhemmin vaimo synnytti kuolleen tyttären ja invalidisoitui itse…

Nykyinen, teknologian jälkeinen maailma, kun ympäristö on jo muuttunut radioaktiiviseksi, on myös tulevaisuuden maailma. 
Elämme nyt maailmassa, jota emme enää hallitse, emmekä käsitä. 
Meillä on tarve nähdä, koskettaa, tuntea ja tietää. Enää se ei ole mahdollista. Säteily on kuulumatonta ja näkymätöntä. Olemme siirtyneet kosmisten haasteiden aikaan.

Ihmisen ajattelu- ja käsityskyky on rajallinen.
Ensimmäisinä päivinä Tsernobylin onnettomuuden jälkeen oli tarkoitus evakuoida myös eläimet ihmisten kanssa ?  Mutta miten siirtää kaikki ?
Ihmisellä ei ole keinoja siirtää informaatiota eläimille tai kasveille, saatikka hälyttävää hätäinformaatiota toiselle ihmiselle, varsinkin kun ongelmat peitellään valtaeliitin taholta.

Me etsimme itseämme, Luojaa kaikkialta !
Elämän ja kuoleman virstanpylväät on kaventuneet, emme pysty havainnoimaan niitä enää kuin säteilymittareilla.

Aika on loppunut.
Väestön saama säteilyannos oli kymmeniä tuhansia kertoja suurempi kuin niillä sotilailla, jotka vartioivat ydinpommien koealueita. Alueradiologit todistivat, että kaikki elintarvikkeet olivat syömäkelvottomia.

Tsernobylin eristetylle alueelle jääneet vanhukset kertovat:
Tsernobyl on kaikkia sotia pahempi.  Ihmisellä ei ole pelastusta.  Ei maalla, ei vedessä eikä ilmassa.  Luoja varjelkoon törmäämässä metsässä ihmiseen.
Meillä ei ole radiota eikä televisiota. Uutisista emme tiedä höykäsen pöläystä. Elämä on rauhallista. Ei ole syytä hermostua.  Mutta tullessaan käymään ihmiset kertovat, että joka puolella soditaan. Että sosialismi on muka loppunut ja eletään kapitalismissa.  Ja että tsaari palaa.  Onko se totta ?

Tsernobylin  jälkeen jäi rukous,  syntyi uusi unelma:
” Jos vain saan elää, lopetan kaikki kemiat ja fysiikat.
Lähden tehtaalta…. Paimeneksi .”

Miten nykyihminen palauttaa Pyhän yhteyden ja todelliset jalanjälkensä; - oman Paimenyhteytensä maahan ja sen eliö- ja luomakuntaan ?
Miten saamme syntimme anteeksi ?

Maailma on jo hautautumassa ydinjätteeseen.
Ei kommentteja: