torstai 13. marraskuuta 2008

LISÄÄ YDINJÄTETTÄ LAPSILLE

"Enemmistö suomalaisista vastustaa ydinvoiman rakentamista. Kokoomuslaista kahden ydinvoimalan linjaa kannattaa vain joka kymmenes suomalainen. Suomelle löytyy kyllä parempia vientialoja kuin ydinsähkön tuotanto, joka työllistää vain parisataa henkeä voimalaa kohden ja tuottaa voittoja harvojen salkkuihin mutta jättää riskit meille kaikille ", sanoo Greenpeacen eneriakampanjoitsija Lauri Myllyvirta järjestön tiedotteessa.

Hallituksen ilmasto- ja energiastrategian käsittely alkaa tänään eduskunnassa.

Suomen ollaan suunnittelemassa ja rakentamassa 3 -5 uutta maailman suurinta ydinvoimalaa. Samanaikaisesti kaikkialla maailmassa polttavaksi kysymykseksi nousee ratkaisematon korkea-aktiivisen ydinjätteen loppuijoitus miljoonaksi vuodeksi.... ? Ydinjäteuhkapeli tuhoaa pahimmassa tapauksessa koko biosfäärin elinkelpoisuuden.

Video Greenpeacen kampanjasta eduskuntatalon edessä :
http://www.hs.fi/videot/1135241023285

Onko nykyisellä sukupolvella tai yksityisellä ihmisellä, jonka elinikä on n. 80 vuotta, oikeus tuottaa maailman vaarallisinta jätettä miljoonaksi vuodeksi, jonka seurauksena uhattuna ei ole pelkästään ihmiskunta, vaan koko elollinen luomakunta. Korkea-aktiivinen ydinjäte sisältää luonnolle täysin uusia tuntemattomia aineita, jotka on eristettävä nykyisenkaltaisesta elollisesta luonnosta " ikuisiksi ajoiksi ".

http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelu/Saksan-Gorlebenin-korkea-aktiivisen-ydinj%C3%A4tteen-v%C3%A4livaraston-edess%C3%A4-laajin(281561).ece

Greenpeacen videossa eduskuntatalon rappusille kokoontuneet aktivistit olivat laittaneet silmilleen radioaktiiviset liinat ilmentääkseen nykyisten päättäjien lyhytnäköisyyttä ja vastuuttomuutta : Korkea-aktiivinen ydinjäteongelma on ratkaisematta.

Aito vaihtoehto mahdoton ?

Tanska on esimerkki naapurista, jonka energian kulutus ei ole noussut yli kolmeenkymmeneen vuoteen.

Onko energian kulutuksen vähentäminen aito vaihtoehto niin Suomessa, kuin kaikissa muissakin teollisuusmaissa, joissa kansakunnan ekologinen jalanjälki on hirmuinen ?

- Ei ole, niin kauan kuin Daavidia vastassa on Goljat, monien ydinvoimaloitten yhteisomistus vastoin kilpailulainsäädäntöä nykyhallituksen suvereenissa suojeluksessa.
Niin kauan kun nykyiset keskittävät energiantuotantorakenteet palvelevat vain pörssikeinottelua, suuret pörssiyhtiöitetyt monopolit hallitsevat entisen demokratian maaperällä suuren rahan ja ylikansallisen vapaakaupan suomien kapitalististen pelisääntöjen ehdoilla. Suurten energiayhtiöiden edun mukaista on keskitetyt rahavirrat ja valtavat investoinnit, jotka mahdollistavat monopolit, jolloin monopolituottajan tarvitsee ainoastaan ”ilmoittaa ” kuluttajalle valtavista hinnankorotuksista vastoin kansantalouden kokonaisetua. Lilius ei todellakaan luovu miljoonaoptioistaan nykyhallituksen suojeluksessa.

Energian kulutuksen vähentämisellä ei ole vahvoja edunvalvojia, koska koko nykytalous tukeutuu jatkuvan kasvun ideologiaan vastoin luonnon ekologisia reunaehtoja.

Samanaikaisesti Suomen hallituksessa istuu vihreä ministeri ? Apua ?

Energiateollisuuden etujen mukaista ei ole vähentää bisnestä. Daavid, kansakunnan tai tulevien sukupolvien etu ei paina mitään paksuja yksityisiä osakesalkkuja kantavien Goljattien harteilla: edelleenkin uusiutuvaa energiaa tuotetaan ja tuetaan vain marginaalisesti ydinvoiman ehdoilla ja marginaalisena rinnakkaistuotteena, koska uusiutuvat energialähteet ovat työvaltaisia ja hajauttaisivat sekä tuotannon, monopolit, että rahavirrat.
Uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvan yhteiskunnan pitäisi energiantuotannon ohella uusia myös koko maailmanlaajuinen romahduskierteessä oleva talousjärjestelmä kulutuksen ja luonnon kantokyvyn vaatimalle kestävälle tasolle ? !
Kulutusta olisi vähennettävä varsinkin teollisuusmaissa.
Ts. edessä on todellinen vallankumous jos aiomme pelastaa elämän tuleville sukupolville !

Tällaisessa täysin absurdissa ja vaihtoehdottomassa tilanteessa on turha keskustella enää joko ydinvoimasta tai kivihiilestä ? Ilman vaihtoehtoja kansalle tarjotaan vain ”syöpää tai ruttoa” ! Todellisia vaihtoehtoja ei ydinvoimalle tai kivihiilelle edes haluta, tilanteessa missä Suomen vihreät on vaiennettu yhdellä hallituspaikalla.
Todellisia vaihtoehtoja ydinvoimalle tai kivihiilelle ei enää edes ole, ellei monien ydinvoimaloitten yhteisomistusta ja monopoleja pureta !

Jos ja kun Suomen hallitus käsittelee ja hyväksyy Suomeen 3 uutta ydinvoimalaa, on ydinvoiman omavaraisuuden osalta vitsit monessa kunnassa vähissä: edes uraanilouhintaa ei nykyisen kaivoslain puitteissa kyetä estämään.

Voimayhtiöille päästökaupan myötä syntyneiden niin sanottujen windfall-voittojen leikkaaminen nostatti myös tänään sanailua hallituspuolueiden kesken, kun kansanedustajat pääsivät arvioimaan hallituksen ilmasto- ja energiapolitiikan linjauksia : kun EU:ssa siirrytään energiantuotannossa täyteen huutokauppaan, se merkitsee entistä suurempia voittoja vanhalle ydin- ja vesivoimalle.

Suomen tilanne on todella pelottava.

Sähköyhtiöiden jättivoittoihin pitäisi saada leikkuri kiireesti : http://www.tekniikkatalous.fi/energia/article131589.ece :

" Teknologiateollisuus ehdottaa pohjoismaisille sähkömarkkinoille uutta sähkökauppamallia, joka voi laskea sähkön hintaa jopa 22 prosenttia. Samalla se leikkaisi energiayhtiöiden keräämästä ansiottomasta sähkön ylihinnasta reippaan siivun.
Suurimmat menettäjät olisivatkin juuri ne Fortumin ja Vattenfallin kaltaiset energiayhtiöt, jotka ovat pystyneet myymään Nord Poolin tukkusähkömarkkinoille halvalla tehtyä vesi-ja ydinsähköä kivihiilisähkön hinnalla.
Teknologiateollisuuden tekemä ehdotus on hyvä avaus sähkön hintaperusteiden saamiseksi läpinäkyväksi Nord Poolissa. Sen suurin ongelma on se, miten saada suurimmat sähköpörssin sähköntoimittajat vapaaehtoisesti luopumaan nykyisestä päästökaupan tuomasta hinta-automaatista. "
Suomeen tarvittaisiin kiireellisesti korkean tason puolueeton energia-alan asiantuntijaryhmä ydinvoimalobbareiden vastapainoksi, johon kuuluisi myös kansalaisjärjetöjen edustajia, sillä Suomen hallitus eduskuntaa myöten on täydellisessä pattitilanteessa: Kansa on täysin syrjäytetty !

Suomi on nyt ydinvoimaboomeineen todellakin näköalattomassa pattitilanteessa. Energiapolitiikkaa ei enää ohjaa hallitus, vaan vapaat markkinat !
Finanssikriisin seurauksena myös vapaat markkinat ovat nyt pettämässä energiateollisuuden ja ydinvoiman alta.

http://keskustelu.suomi24.fi/show.fcgi?category=114&conference=1000000000000008&posting=22000000037822023