sunnuntai 11. helmikuuta 2024

Niinistön jälkeen koko maailma voitettavaksi

 

Hyperimperialismi- käsite on otettu käyttöön kuvaamaan kapitalistisen globalisaation nykyistä kehitysvaiheitta uusliberalismin jälkeen. Se merkitsee uutta entistä laajempaa ja tuhoisempaa sotilasliittoutumisen vaihetta ja sotaisan eskaloitumisen entistä vaarallisempaa uhkaa varsinkin kaikille Euraasian ja Afrikan maille, kun Yhdysvallat liittolaisineen on viimeisenä voittonaan alistanut myös kaikki pohjoismaat uusiksi transatlanttisiksi osavaltioiksi maailmalaajuiseen sotilaskoneistonsa tukikohtaverkostoon.

Yhdysvallat on Niinistön jälkeen vakiinnuttanut diktatorisen talous- ja sotilas- imperiuminsa DCA- sopimuksineen myös Suomen avulla. Pitäisikö kiittää vai kirota, kun Suomeen valitaan ensimmäinen väkivaltaisen hyperimperiumin uusi presidentti tänään? Siksi en äänestänyt!

Sauli Niinistö muisteli menneitä viimeisissä valtiopäivän avajaisissa 7.4. ja totesi, että viimeisen 16 vuoden aikana Suomessa on ollut vain surkeita hallituksia. Niinistö ei arvioinut itseään, vaikka oli virkakaudelta lähtiessään testamentannut Suomen edesmenneitten hallitusten hyödylliset idiootit Yhdysvaltojen päättymättömien sotien maksumiehiksi. Niinistö petti kansansuvereniteetin ja vaihtoi sen Naton ja USA:n miehitysjoukkoihin ja ydinaseisiin ilman ennakkoehtoja. Kun Yhdysvaltojen- ja EU- liput liehuvat Suomessa, ainakin osa kansasta jo ymmärtää, että tässä meitä ollaan jo hävittämässä maailman kartalta nopeassa tahdissa uuskolonialistisen hyperimperialismin ruumiskasoihin.

Maailmanhistorian kehitysvaiheet ja aikajanat muuttuvat. Jokaisella aikakaudella on omat haasteet. Tiedämme, että keskeinen luonnonlaki on pyrkimys kohti tasapinoa. Onko pyrkimys kohti tasapainoa myös ihmisyhteisöjen kollektiivinen tarve elämän pelastamiseksi pahenevilta ympäristötuhoilta ja sodilta? Onko nykyiselle globaalikapitalismille vihdoinkin syntymässä realistinen vastavoima? Mikä se olisi?

Ruoho kasvaa odottamatta

Maailma muuttuu. Kaaoksesta syntyy uusi järjestys. Uusi haastaja on jo syntymässä myös lännen sotaisille globalisteille. Selvää, ettei diktatorinen sotilasimperiumi luovuta ilman taistelua. 
Ottaen huomioon Yhdysvaltojen mammuttimaisen sotatalouden ja sotakiiman, edessä saattaa olla ihmiskunnan viimeinen taistelu ydinasein? Siksi pitäisi kiireesti ryhtyä tekemään uutta keskinäiseen luottamukseen, solidaarisuuteen ja kestävään rauhaan perustuvaa  ihmiskuntapolitiikkaa. Yli 8 miljardia ihmistä odottaa ihmettä, koska rauhanomaiset keinot Yhdysvaltojen militaristisen hegemonian kukistamiseksi on tehty miltei mahdottomiksi. Onneksi kansojen ihmeeksi uusi moninapainen maailmanjärjestyksen perusta on jo rakentumassa. Brics-maat on alun perin ollut viiden kehittyvän talouden, Brasilian, Venäjän, Intian, Kiinan ja Etelä- Afrikan muodostama liittouma dollarisaation sortovallalle.


Kansallinen vapautusmarxilaisuus – Global South
Riemullani ei ollut rajoja, kun eilen löysin yllättäen huikean raportin. 
WEF:n, Maailman talousforumin tiukin ja rehellisin haastaja voi olla vain sille syntyvä vastavoima; pätevä hyperimperialismin haastaja, Etelässä syntynyt kansallinen vapautusmarxilaisuus!

Tervetuloa Tricontinentalin tutkijat ja kansalaisjärjestöt haastamaan WEF:n globaalit johtajat kansainväliseen debattiin! Nyt teidän on vihdoinkin aika julkistaa tutkimukset ja raportit, jotka haastavat koko lännen rappeutuneen sivilisaation. 

On vihdoinkin aika aloittaa vakava vuoropuhelu uuden ihmiskuntapolitiikan rakentamiseksi kaikille maailman 8 miljardille ihmiselle ilman alistamista. Globaalin Etelän oikeutetut vaatimukset ja tutkimukset historian lehden kääntämiseksi kohti oikeudenmukaista maailmanjärjestystä ovat suunnaton haaste meille transatlanttisille hyperimperialisteille, jotka nyt käännytämme rajojemme yli pyrkivät miljoonat rutiköyhän etelän siirtolaiset ja turvapaikanhakijat olosuhteista, joissa nykyinen ylikansallinen yhtiövalta tai läntiset imperialistiset vallankaappaajat ovat ensin tuhonneet ja varastaneet entisten siirtomaavaltioidensa rikkaudet ja luonnonvarat.

Tricontinental: Institute for Social Research

Tricontinental: Institute for Social Research on kansainvälinen globaalin etelän instituutti, jota ohjaavat kansanliikkeet ja -järjestöt. Pääasiallinen epistemologinen perusta tällaiselle järjestäytymiselle on tieteeseen perustuva Karl Marxin "11. teesiä Feuerbachista": "filosofit ovat tähän asti vain tulkinneet maailmaa eri tavoin; tarkoitus on muuttaa maailma”.

Niiden, jotka yrittävät muuttaa maailmaa, on tehtävä ensin terävä arvio sen nykytilasta, ristiriidoista, haavoittuvuuksista ja mahdollisuuksista. Liikkeet ja taistelut yhteiskunnallisen muutoksen puolesta opettavat valtavia oppiläksyjä vallan, etuoikeuden ja omaisuuden luonteesta ja mahdollisuudesta rakentaa toisenlainen maailma.

Tricontinental on haastanut entiset imperialistisen lännen ja köyhdytetyn etelän nykyiset siirtomaat nykyisen globaalikapitalismimme kansallisesta vapautusmarxilaisuuden lähtökohdasta. Sama syy oli Venäjän Leninilläkin vapauttaa Suomi tsaarin sortovallasta ja Suomi sai itsenäisyytensä ja kansansuvereniteettinsa v.1917, kunnes se lopullisesti menetettiin Sauli Niinistön valtakauteen. Ja nyt Suomen kansallismieliset voimat ovat samassa jamassa ja ahdingossa, kuin globaalin Etelän miljardit ihmiset uusliberalistisen ylikansallisen- vapaakaupan ja yhtiövallan kurimuksessa ilman ihmis- ja kansalaisoikeuksia.

Kohti uutta ihmiskuntapolitiikkaa

Ote:
”Lokakuusta 2023 alkaen Israel aloitti kampanjan palestiinalaisten pakottamiseksi etniseen puhdistukseen; kollektiivisen rankaisemisen ja kansanmurhan Yhdysvaltojen hallituksen täyden ja häpeämättömän tuen avulla. Ukrainan kehitys ja äskettäiset eskalaatiot Gazan alueella ovat merkittäviä merkkejä siitä, että imperialistisessa järjestelmässä on tapahtunut laadullinen muutos. Yhdysvallat on nyt saattanut päätökseen kaikkien muiden imperialististen maiden taloudellisen, poliittisen ja sotilaallisen alamaisuuden. Tämä on lujittanut yhdentynyttä, sotilaallisesti keskittynyttä imperialistista blokkia. Se pyrkii pitämään otteen globaalista etelästä kokonaisuutena ja on kiinnittänyt huomionsa hallitsevaan Euraasiaan, joka on viimeinen alue maailmassa, joka on jäänyt sen hallinnasta.
Ei ole liioiteltua sanoa, että globaali pohjoinen on julistanut avoimen vihamielisyyden ja sodan mille tahansa globaalin etelän alueelle, joka ei ole globaalin pohjoisen politiikan mukainen. Tämä käy ilmi EU:n ja Naton välistä yhteistyötä koskevasta yhteisestä julistuksesta, joka julkaistiin 9. tammikuuta 2023: ”Käytämme edelleen käytössämme olevia yhdistettyjä välineitä, olivatpa ne poliittisia, taloudellisia tai sotilaallisia, yhteisten tavoitteidemme saavuttamiseksi miljardin kansalaisemme hyödyksi”.  
(Jens Stoltenberg, Ursula von der Leyen ja Charles Michel, "Yhteinen julistus EU:n ja Naton välisestä yhteistyöstä", Pohjois-Atlantin sopimusjärjestö, 10. tammikuuta 2023)

Gazan palestiinalaiset tuntevat varmasti NATO:n barbaarisuuden ja pakotetun "massakonsensuksen", johon globaali pohjoinen pystyy. Kuten palestiinalaisten vapautusjohtaja Leila Khaled äskettäin sanoi: Tiedämme, että he puhuvat terrorismista, mutta he ovat terrorismin sankareita. Imperialistiset voimat kaikkialla maailmassa, Irakissa, Syyriassa, eri maissa… valmistautuvat hyökkäämään Kiinaan. Kaikki, mitä he sanovat terrorismista, koskee heitä itseään. Ihmisillä on oikeus vastustaa sitä kaikin keinoin, mukaan lukien aseellinen taistelu. Tämä on YK:n peruskirjassa. Joten he rikkovat ihmisten oikeuksia vastustaa, koska heillä on oikeus palauttaa heidän vapautensa. Ja tämä on, ja sanon sen aina, peruslaki: missä on sortoa, siellä on vastustusta. Ihmiset eivät tule elämään miehityksen ja sorron alla. Historia on opettanut meille, että kun ihmiset vastustavat, he voivat säilyttää arvonsa ja maansa.”

Hyperimperialismi

Imperialismi on alkanut muuttua uuteen hyperimperialismin vaiheeseen. Sen etenemisen puuskittaisen laadun tuntevat miljoonat Yhdysvaltojen militarismin alaisuudessa elävät kongolaiset, palestiinalaiset, somalit, syyrialaiset ja jemenilaiset, joiden päät vaistomaisesti nykivät suojaan äkillisistä äänistä.

Hyperimperialismissa ei kuitenkaan ole kyse kylmän sodan käynnistämästä täysiverisestä marssista ympäri maapalloa, jota käytiin valtataisteluissa, joita seurasi taloudellinen imperialismi Maailmanpankin ja muiden kehitysinstituutioiden kautta. Hyperimperialismi on hukkuvan miljardöörin imperialismia, joka uskoo vakaasti, että hänen pitäisi palata jahdeilleen. Siksi se käyttää vahvoja voimalihaksia, - armeijaa. Tuotantovoiman puuttuessa ja tietoisena siitä, että taloudellinen valta on käännekohdassa, USA käy kulttuurista infosotaa tai avointa sotaa. Hyperimperialismin taktiikkaa muokkaa osittain hybridisodan modernisointi, joka sisältää lainkäytön, hypersanktiot, kansallisten reservien ja omaisuuden takavarikoinnin sekä muut ei-sotilaallisen sodankäynnin tavat.


Maailman ”Global North – globaali Pohjoinen” blokki?

Global North on integroitu sotilaallinen, poliittinen ja taloudellinen blokki, joka koostuu 49 maasta. Näitä ovat Yhdysvallat, Iso-Britannia, Kanada, Australia, Uusi-Seelanti, Israel, Japani sekä toissijaiset Länsi- ja Itä-Euroopan maat. Sotilaallisella areenalla Turkki (naton jäsenenä), Korean tasavalta ja Filippiinit (todellisuudessa USA:n militarisoidut siirtomaat) kuuluvat USA:n johtamaan sotilaalliseen blokkiin, vaikka ne kuuluvatkin globaaliin etelään.

Viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana Global North on kokenut merkittävän suhteellisen taloudellisen laskun sekä poliittisen, sosiaalisen ja moraalisen taantuman. Sen väärät "moraaliset" väitteet kansalaisoikeuksista ja "lehdistön vapaudesta" ovat nyt täydellistä pilkkaa, kun niillä pyritään saamaan palestiinalaisten oikeuksien julkinen tuki laittomaksi. Tämä täysi tuki maailman kurjistuneimpien kansojen nöyryyttämistä ja tuhoamista varten muistuttaa menneitä vuosisatoja ja paljastaa sen, mitä voidaan kuvata kollektiiviseksi "valkoiseksi hauraudeksi".

Yhdysvaltain todelliset sotilasmenot vuonna 2022 olivat 1 537 miljardia dollaria. Yhdysvallat hallitsee Naton tuella 74,3 % kaikista maailman sotilasmenoista.


Maailman ”Global South – globaali Etelä” blokki?

Globaalin etelän maat koostuvat entisistä siirtomaista ja puolisiirtomaista, muutamasta Euroopan ulkopuolisesta itsenäisestä valtiosta sekä nykyisistä ja entisistä sosialistisista hankkeista. Taistelut kansallisesta vapautumisesta, itsenäisyydestä, kehityksestä ja täydellisestä taloudellisesta ja poliittisesta suvereniteetista on vielä saatettava päätökseen suurimmassa osassa globaalia etelää. On selvää, että globaali etelä, toisin kuin globaali pohjoinen, ei ole blokki eikä todellakaan sotilaallinen blokki. Globaali etelä kohtaa siten Yhdysvaltain johtaman sotilasblokin sotilasmenojen äärimmäisen monopolin. Tämä on selvä ja ajankohtainen vaara kaikille globaalin etelän maille; se muodostaa välittömän vaaran ihmiskunnan ja planeetan jatkuvalle olemassaololle.

Globaali Etelä nojautuu Kiinaan

Presidentti Xi Jinpingin johdolla Kiina on esittänyt visionäärisiä suosituksia ihmiskunnalle. Kiinan modernisaatiomalli, joka on seurausta sosialismista kiinalaisin piirtein, osoittaa globaaleille eteläisille maille polun, joka ei ole riippuvainen muiden kansojen riistosta ja sorrosta. Se tasapainottaa aineellista ja henkistä sivilisaatiota, taloudellista kehitystä ja ekologista ympäristöä tarjoten olennaisen referenssin globaalin etelän kehitykselle.

Yli 600 vuotta kestäneen nöyryytyksen, rodullisen väkivallan ja globaalin pohjoisen taloudellisen riiston seurauksena olemme päässeet tähän hyperimperialismin vaiheeseen. Nouseva globaali etelä kuitenkin ristiriitaisuuksiensa kanssa muistuttaa meitä siitä, että ihmisten ei ole pakko jäädä historian uhreiksi. Huolimatta subjektiivisten tekijöiden erilaisesta kontekstista, Kommunistisen manifestin (1848) päätöslause on edelleen vakuuttava tänään: Meillä on maailma voitettavana!


Meidät on nyt haastettu voittamaan maailma. Otammeko haasteen vastaan?https://thetricontinental.org/studies-on-contemporary-dilemmas-4-hyper-imperialism/ 


Hyperimperialismi: vaarallinen dekadentti uusi vaihe – Sisällysluettelo:

Johdanto

OSA I: Täydellisen Yhdysvaltain johtaman maailmanlaajuisen pohjoisen sotilasblokin nousu

Vuorot ja konsolidointi

OSA II: Imperialismin evoluutio

Imperialismin uusi vaihe

Valloitus, rasismi ja kansanmurha: Imperialistisen leirin yhteinen historia

"Hyperimperialismin" historia ja määritelmä

OSA III: Maailman määrittelemä

Maailmanlaajuinen pohjoinen määritelty

Maailmanlaajuinen etelä määritelty

OSA IV: Länsi taantumassa

Yhdysvaltain taloudellisen ja poliittisen hegemonian eroosio

Voitettu ja alistuva Eurooppa ja Japani

OSA V: Maailmanjärjestyksen muutokset

Talouspohjan siirtyminen etelään

Yhdysvaltain strategia Kiinan talouskasvun ja vaikutusvallan rajoittamiseksi

Globaali pohjoinen työntää maailmaa kohti sotaa

EPILOGI: Uskottava taloudellinen ja poliittinen vaihtoehtoinen maailmanjärjestys

LIITE

Metodologia

Global South Insights

Täydellinen luettelo sadastayhdestätoista monipuolisesta maailmanlaajuisesta etelämaasta

Loppuhuomautukset


https://mvlehti.net/2024/02/12/analyysi-hyperimperialismi-sauli-niiniston-jalkeen-koko-maailma-voitettavaksi/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti